BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Dubisz, Stanisław.

    Główne kierunki i fazy rozwoju podsystemu składniowego polszczyzny / / Stanisław Dubisz.
    2004
historia języka
X/XI-XV/XVI w.
ewolucja języka
język polski
oralność
graficzność wypowiedzi
hipotaksa
parataksa
składnia staropolska