BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Matuszczyk, Bożena.

    "...jakby ktoś przyszedł porozmawiać z nikim" : o komunikacji językowej we współczesnym kaznodziejstwie / / Bożena Matuszczyk.
    2003.    
Streszczenie w języku angielskim.    
W tytule artykułu fragment wiersza ks. J. Twardowskiego pt. "Bez indyków" (tenże, "Wiersze o nadziei, miłości i wierze", Białystok 2000).


homiletyka
odmiany języka polskiego
komunikacja językowa