BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Angielskie zapożyczenia fonetyczne i graficzne w polszczyźnie ogólnej przełomu XX i XXI wieku /

Ksenia Małgorzata Olkowska..
Olkowska, Ksenia Małgorzata.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań nad polszczyzną.
Miejsce w dokumencie: 2010, T. 9, s. 161-207
Streszczenie w języku angielskim.
1306
język angielski
zwroty anglojęzyczne
zapożyczenia
język polski
wyrazy obce

Rodzaj dokumentu:

https://wnus.edu.pl/sj/pl/issue/835/article/13972/