BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

[Regards sur l'autre Europe. L'art contemporain est européen aprés - recenzja] /

Recenzja książki: Regards sur l'arte de l'autre Europe. L'art contemporain es1t européen après / Olivier Vargin. - Paris, 1989.
Tytuł recenzji nadany przez katalogującego.
1364
współczesna sztuka europejska
recenzja

Rodzaj dokumentu:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Komparatystyczny/Rocznik_Komparatystyczny-r2010-t1/Rocznik_Komparatystyczny-r2010-t1-s297-301/Rocznik_Komparatystyczny-r2010-t1-s297-301.pdf