BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Językowa kreacja Kozaka w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Cz. 3, Step ukraiński /

Leonarda Mariak..
Mariak, Leonarda.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań nad polszczyzną.
Miejsce w dokumencie: 2012, T. 11, s. 109-135
Streszczenie w języku angielskim.
Dwie wcześniejsze części cyklu to: "Językowy obraz Kozaka w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Część I Sposoby prezentacji przedstawicieli społeczności kozackiej", w: Odmiany stylowe polszczyzny - dawniej i dziś, pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2011; "Językowy obraz Kozaka w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Część II Uwarunkowania geograficzne", w : Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin 45-lecia pracy zawodowej, pod red. L. Mariak, A. Seniów, Szczecin 2011.
1592
językowa kreacja
powieść polska
Ukraina w literaturze polskiej
stepy w literaturze polskiej
stylistyka
Henryk Sienkiewicz
leksyka

Rodzaj dokumentu:

https://wnus.edu.pl/sj/pl/issue/829/article/13633/