BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Rośliny o dwubarwnych kwiatach w podaniach i nomenklaturze Słowian wschodnich /

Halina Chodurska..
Chodurska, Halina.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.
Miejsce w dokumencie: 2014, T. 13, s. 39-50
Streszczenie w języku angielskim.
1878
fitonimy rosyjskie
botanika terminologia
legendy i podania słowiańskie
etymologia

Rodzaj dokumentu:

https://wnus.edu.pl/sj/pl/issue/787/article/13723/