BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Komentarze metajęzykowe w "Opisach niektórych okolic Polski" Klementyny z Tańskich Hoffmanowej /

Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń..
Bieńkowska, Danuta.
Umińska-Tytoń, Elżbieta.

Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań nad polszczyzną.
Miejsce w dokumencie: 2019, T. 18, s. 19-30
Streszczenie w języku angielskim.
2028
literatura polska dla dzieci i młodzieży
komentarze metajęzykowe
Klementyna z Tańskich Hoffmanowa

Rodzaj dokumentu: