BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Leksykalno-stylistyczne zjawiska we współczesnych tekstach urzędowych Kościoła : (na przykładzie statutów synodów diecezjalnych) /

(na przykładzie statutów synodów diecezjalnych) /
Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń..
Bieńkowska, Danuta.
Umińska-Tytoń, Elżbieta.

Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.
Miejsce w dokumencie: 2017, T. 16, s. 29-51
Streszczenie w języku angielskim.
265
język religijny
urzędowy tekst religijny
synody diecezjalne

Rodzaj dokumentu:

https://wnus.edu.pl/sj/pl/issue/754/article/12577/