BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Czy Lacan w Polsce może być psychoanalitykiem? /

Recenzja książki: Symptomy psychoanalizy : Jacques Lacan : od filozofii do antyfilozofii / Michał Gusin. - Kraków, 2018.
Streszczenie w jęz. angielskim.
2667
podmiotowość
symptom
antropologia filozoficzna
jaźń
filozofia francuska
filozofia języka
psychologia
metafilozofia
recenzja
doświadczenie analityczne
historia
psychoanaliza

Rodzaj dokumentu:

https://rcin.org.pl/Content/119735/WA248_148282_P-I-2524_turczyn-czy-lacan_o.pdf