BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Glottodydaktyka polonistyczna w rozwoju nauczania i badań polszczyzny w latach 1950-2012 /

Miodunka, Władysław T.
Władysław T. Miodunka
70 lat współczesnej polszczyzny : zjawiska, procesy, tendencje : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Mazurowi
pod red. Anny Dunin-Dudkowskiej, Agaty Małyski
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
s. 681-710
Bibliografia.
3038
język polski
glottodydaktyka polonistyczna
periodyzacja glottodydaktyki polonistycznej

Rodzaj dokumentu: