BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

"Pismo święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu..." Klementyny z Tańskich Hoffmanowej : uwagi językoznawcy /

uwagi językoznawcy /
Dorota Kozaryn..
Kozaryn, Dorota.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.
Miejsce w dokumencie: 2017, T. 16, s. 163-174
Streszczenie w języku angielskim.
308
stylistyka
idiolekt Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
Klementyna Hoffmanowa
Biblia
przekład biblijny

Rodzaj dokumentu:

https://wnus.edu.pl/sj/pl/issue/754/article/12625/