BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Językowy obraz dzieciństwa Tomaszka Niechcica w świecie przedstawionym "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej /

Jolanta Słoboda..
Słoboda, Jolanta.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.
Miejsce w dokumencie: 2017, T. 16, s. 221-235
Streszczenie w języku angielskim.
312
dzieciństwo
Maria Dąbrowska
stylistyka
idiolekt

Rodzaj dokumentu:

https://wnus.edu.pl/sj/pl/issue/754/article/12754/