BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Czasownikowe derywaty "odzwierzęce" w polszczyźnie historycznej i ich funkcja w wierszu Juliana Tuwima "Figielek" /

Adrianna Seniów..
Seniów, Adrianna.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.
Miejsce w dokumencie: 2016, T. 15, s. 103-113
Streszczenie w języku angielskim.
339
Julian Tuwim
język poetycki
językoznawstwo historyczne
etymologia
czasownik

Rodzaj dokumentu:

https://wnus.edu.pl/sj/pl/issue/304/article/4579/