BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych /

Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń..
Bieńkowska, Danuta.
Umińska-Tytoń, Elżbieta.

Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.
Miejsce w dokumencie: 2015, T. 14, s. 43-55
Streszczenie w języku angielskim.
353
folklor miejski
Łódź
język folkloru

Rodzaj dokumentu:

https://wnus.edu.pl/sj/pl/issue/69/article/1122/