BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Bałkany bez egzotyki /

Recenzja książki: Polskie Bałkany : proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym : recepcja polska / Maciej Duda. - Kraków, 2013.
Streszczenie w jęz. angielskim.
3621
recenzja
Bałkany

Rodzaj dokumentu:

https://rcin.org.pl/dlibra/publication/79719/edition/60201/content