BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Miasto jako przestrzeń groteskowego wyobcowania ( w perspektywie błazna i kaznodziei )w "Blaszanym bębenku" Gűntera Grassa i "Ostatniej Wieczerzy" Pawła Huellego /

Małgorzata Wesołowska..
Wesołowska, Małgorzata.
Rocznik Komparatystyczny
Miejsce w dokumencie: 2011, R. 2, s.165-178
Streszczenie w jęz. angielskim.
392
groteska w literaturze
literatura porównawcza
Gűnter Grass
Paweł Huelle

Rodzaj dokumentu:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Komparatystyczny/Rocznik_Komparatystyczny-r2011-t2/Rocznik_Komparatystyczny-r2011-t2-s165-178/Rocznik_Komparatystyczny-r2011-t2-s165-178.pdf