BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Cechu oficjalnego nazewnictwa głównych obiektów Wszechświata /

Jakus-Borkowa, Ewa.
Ewa Jakus-Borkowa.
W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej : księga ofiarowana dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego
pod red. Ewy Kołodziejek.
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe USz, 2006.
s. 137-156
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (706) 632)
4003
język polski
nazwy ciał niebieskich Wszechświata
kosmonim globalny
kosmonimia
kosmonim ludowy

Rodzaj dokumentu: