BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Funkcja figur retorycznych we współczesnej poezji kapłańskiej /

Kabata, Maria.
Maria Kabata.
W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej : księga ofiarowana dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego
pod red. Ewy Kołodziejek.
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe USz, 2006.
s. 169-185
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (706) 632)
4005
poezja kapłańska
funkcja figury retorycznej
figura stylistyczna / retoryczna

Rodzaj dokumentu: