BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Kilka uwag o sytuacji socjolingwistycznej oraz o starym polskim cmentarzu w Murafie koło Szarogrodu /

Krawczyk, Aleksandra.
Aleksandra Krawczyk.
Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich : studia i materiały, t.3
pod red. Janusza Riegera ; Studium Polonistyczne Instytutu Slawistyki PAN.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2006
s. 87-95
4020
Murafa (wieś) (Ukraina, rejon szarogrodzki)
tożsamość narodowa
polszczyzna kresowa
historia Polski
język polski
gwara ukraińska
język ukraiński
sytuacja socjolingwistyczna

Rodzaj dokumentu: