BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Polskie przyimki prefigowane : (próba opisu generatywnego) /

(próba opisu generatywnego) /
Tomasz Nowak..
Nowak, Tomasz.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.
Miejsce w dokumencie: 2015, T. 14, s. 391-406
Streszczenie w języku angielskim.
456
generatywizm
gramatyka
przyimek

Rodzaj dokumentu: