BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

"Oto jest wilk wolny!" : kreacja wilka jako symbolu wolności w poezji Jacka Kaczmarskiego /

kreacja wilka jako symbolu wolności w poezji Jacka Kaczmarskiego /
Izabela Kępka..
Kępka, Izabela.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.
Miejsce w dokumencie: 2018, T. 17, s. 177-189
Streszczenie w języku angielskim.
471
język poezji Jacka Kaczmarskiego
wartościowanie
Jacek Kaczmarski
językowa kreacja
poezja

Rodzaj dokumentu:

https://wnus.edu.pl/sj/pl/issue/903/article/15212/