BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Szantaż emocjonalny w języku polskim i czeskim : ujęcie pragmalingwistyczne /

ujęcie pragmalingwistyczne /
Katarzyna Kondzioła-Pich..
Kondzioła-Pich, Katarzyna.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.
Miejsce w dokumencie: 2018, T. 17, s. 191-210
Streszczenie w języku angielskim.
472
komunikacja interpersonalna
strategie komunikacyjne
język czeski
język polski
pragmatyka lingwistyczna
akt mowy

Rodzaj dokumentu: