BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

"...jakby ktoś przyszedł porozmawiać z nikim" : o komunikacji językowej we współczesnym kaznodziejstwie /

Bożena Matuszczyk..
Matuszczyk, Bożena.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań nad polszczyzną.
Miejsce w dokumencie: 2003, T. 2, s. 187-196
Streszczenie w języku angielskim.
W tytule artykułu fragment wiersza ks. J. Twardowskiego pt. "Bez indyków" (tenże, "Wiersze o nadziei, miłości i wierze", Białystok 2000).
499
komunikacja językowa
odmiany języka polskiego
homiletyka

Rodzaj dokumentu: