BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Odrzeczownikowe przymiotniki z formantem "-ny" w słowotwórczych szeregach synonimicznych : (na materiale "Słownika polszczyzny XVI wieku") /

(na materiale "Słownika polszczyzny XVI wieku") /
Agnieszka Szczaus..
Szczaus, Agnieszka.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.
Miejsce w dokumencie: 2003, T. 2, s. 371-388
Streszczenie w języku angielskim.
511
słowotwórstwo
słownik języka polskiego
przymiotnik polski

Rodzaj dokumentu: