BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Stylistyczne nacechowanie prefiksalnych formacji czasownikowych we współczesnych przekładach tekstów ewangelicznych /

Danuta Bieńkowska..
Bieńkowska, Danuta.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.
Miejsce w dokumencie: 2004, T. 3, s. 25-42
Streszczenie w języku angielskim.
529
Biblia Tysiąclecia
przekłady polskie
Ewangelie
stylistyka

Rodzaj dokumentu: