BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Składnia opisowa a normatywna : uwagi o współczesnym poradnictwie językowym /

uwagi o współczesnym poradnictwie językowym /
Małgorzata Gębka-Wolak..
Gębka-Wolak, Małgorzata.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań nad polszczyzną.
Miejsce w dokumencie: 2005, T. 4, s. 93-103
Streszczenie w języku angielskim.
Przez składnię opisową rozumie się opis składniowy prowadzony w ramach określonego modelu gramatyki. Składnią normatywną natomiast nazywany jest sposób przedstawiania zjawisk składniowych w pracach z zakresu kultury języka.
565
gramatyka opisowa
składnia

Rodzaj dokumentu: