BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Konotacje semantyczne przymiotnika "srebrny" w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego /

Joanna Rychter..
Rychter, Joanna.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań nad polszczyzną.
Miejsce w dokumencie: 2005, T. 4, s. 273-292
Streszczenie w języku angielskim.
624
symbolika
poezja polska
barwa
stylistyka
Juliusz Słowacki

Rodzaj dokumentu: