BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Przymiotnikowe derywaty paradygmatyczne w tożsamych znaczeniowo dubletach słowotwórczych : (na materiale "Słownika polszczyzny XVI wieku") /

(na materiale "Słownika polszczyzny XVI wieku") /
Agnieszka Szczaus..
Szczaus, Agnieszka.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.
Miejsce w dokumencie: 2002, T. 1, s. 377-397
Streszczenie w jęz. angielskim.
82
język polski - słowotwórstwo
przymiotnik polski
słownik języka polskiego

Rodzaj dokumentu: