BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Ortograficzno-językowe cechy jako wyznaczniki funkcjonalnego zróżnicowania tekstów w XV-wiecznej księdze liturgicznej z ziem ruskich Rzeczypospolitej /

Mirosława Wronkowska-Dimitrowa..
Wronkowska-Dimitrowa, Mirosława.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań nad polszczyzną.
Miejsce w dokumencie: 2007, T. 6, s. 173-180
Streszczenie w języku niemieckim.
835
prawosławie
język staro-cerkiewno-słowiański
księgi liturgiczne

Rodzaj dokumentu: