BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Indeks pozycji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Nr opisu Tytuł Autor Rok
196 ...Względnie w innym porcie ...: młodzieńcze inspiracje Piotra Zaremby / Kubiak, Szymon Piotr 2014
499 "...jakby ktoś przyszedł porozmawiać z nikim" : o komunikacji językowej we współczesnym kaznodziejstwie / Matuszczyk, Bożena. 2003
808 "...na żółte wzgórza libijskie padł złowrogi cień" : o funkcji barw w językowej kreacji starożytnego świata w "Faraonie" Bolesława Prusa / Skorupska-Raczyńska, Elżbieta. 2007
290 "[...] mała apologia pro domo sua [...]" : o "Domu na rozdrożu" Ewy Bieńkowskiej / Grzemska, Aleksandra. 2013
477 "[K]orzeni szukam pradziadów / co oplatają trzewia ziemi" : obraz "małej ojczyzny" w lirykach Władysława Grabana / Rychter, Joanna. 2018
2040 "[R]zsądek / wyszedł nam / naprzeciw / szkoda / że nie / spotkaliśmy go / po drodze" : językowa kreacja miłości w polskojęzycznych lirykach Stefanii Trochanowskiej / Rychter, Joanna. 2019
922 "731" w psychodelicznej maszynce / Orzeł, Paweł. 2013
2072 "Archiwum" i archiwum / Ulicka, Danuta. 2017
2051 "Autotautogram", czyli raz jeszcze w sprawie zabaw Juliana Tuwima brzmieniową warstwą leksyki / Sokólska, Urszula. 2019
208 "Baczność! Przeczytać i zwrócić dla zniszczenia" : porządki archiwum a korespondencja intymna Racheli Auerbach z czasu wojny i getta - pytania i problemy / Szymaniak, Karolina. 2017
528 "Barwne" słownictwo Stefana Żeromskiego - kreacja pisarska i obraz rzeczywisty / Handke, Kwiryna. 2004
272 "Baśń miejska", czyli o tym, jak przestrzeń miasta zmieniła baśń / Vandenborre, Katia. 2012
1015 "Biały jak paulin", "czarny jak miód prastary" : o konkretyzacji prototypowej barwy białej i czarnej w historii języka polskiego / Czachorowska, Magdalena. 2009
310 "Błoto na szosie od "Pociechy" do Warszawy jest jednym z najcelniejszych i najgłębszych błot w świecie" : funkcje form superlatywnych w felietonach Henryka Sienkiewicza / Pietrzak, Magdalena. 2017
2222 "Co to może oznaczać?" : o interpretowaniu snów za pomocą senników / Niedziejko, Julia. 2019
1722 "Coraz zimniej...", albo Pochwała stróża literatury / Gleń, Adrian. 2017
336 "Czarodziejskie" zioła Renaty z powieści Walerego Briusowa "Ognisty Anioł" / Chodurska, Halina. 2016
1550 "Czas Apokalipsy" Coppoli w kontekście "Wydrążonych ludzi" Eliota / Romaniak, Damian. 2016
1315 "Czerwona piłka" i estetyka egzystencji : horyzont moralny w dramatach Mieczysława Piotrowskiego / Koczanowicz, Tadeusz. 2015
1789 "Czy ja tak brzmię?" : autokreacja i immunizacja w serii "Mass Effect" / Zarzycka, Agata. 2017
1602 "Czy nie śni ci się Czarny Kontynent?" : Afryka w filmowej klasyce / Pietras, Anna. 2016
129 "De perfecta poesi"Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w perspektywie współczesnych teorii narracji / Lipiński, Łukasz. 2014
653 "Debata" w języku współczesnych mediów / Wolińska, Olga. 2005
467 "Długie ogony kobiecych sukien" : językowe wyznaczniki opisu wizytowych sukien kobiecych w "Kronikach tygodniowych" Bolesława Prusa / Grabowska, Paulina. 2018
209 "Dos lid fun ojsgehargetn jidiszn folk" Jicchoka Kacenelsona jako forma autobiografii poety i narodu / Pawelec, Andrzej. 2017
1540 "Dry Salvages" i wojna / Samsel, Karol 2016
218 "Durch den Weltkrieg zur neuen Weltkultur". Periphere Literaturen im deutschen Sprachraum (1914-1918) / Zajas, Paweł. 2014
1672 "Dzieci i ryby głosu nie mają!" : trudny los dzieci w świetle opowiadań Antoniego Czechowa / Spytek, Patrycja. 2017
207 "Egoistyczne analizy to moja ulubiona praca" : rękopisy Broni Baum, czyli kiedy wiersz staje się egodokumentem / Lisek, Joanna. 2017
1294 "Egzorcysta" i tajemnica wiary / Damian Romaniak. 2015
381 "Energeia" i "energeia" w "Gofredzie abo Jeruzalem wyzwolonej" Torquata Tassa w przekładzie Piotra Kochanowskiego : wybrane przykłady zastosowania / Poterała, Paulina. 2017
50 "Głupio żeby tak oddać żonę..." : konstruowanie opieki i męskości przez starych mężczyzn opiekujących się swoimi przewlekle chorymi żonami / Kluczyńska, Urszula. 2016
917 "Heterotopia" i literatura narodowa w "Dzienniku argentyńskim" Witolda Gombrowicza / Mandolessi, Silvana. 2011
1423 "I - nie powstał z klęczek" : Mieczysław Czychowski jako kontrowersja życia artystycznego na Wybrzeżu / Smoliński, Piotr. 2016
229 "Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię" : "Transe, traumy, transgresje" i "Seria z Różą" w kontekście trendów autobiografii kobiecych / Piekara, Magdalena. 2014
2059 "Ja tutaj piszę o sobie" : uwikłania pamięciolożki / Kobielska, Maria. 2017
825 "Jakiego stocka nie masz?" : Bohdan Zadura o przyjaźni z Henrykiem Berezą ; rozmawia Konrad Wojtyła / Zadura, Bohdan. 2013
1899 "Kajtuś czarodziej" Janusza Korczaka jako queer gothic / Sobolczyk, Piotr. 2017
319 "Komparatystyka i interpretacja: nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii", "Niewspółmierność: perspektywy nowoczesnej komparatystyki: antologia", Tomasz Bilczewski, Kraków 2010 Szczerba, Mateusz. 2012
138 "Konwencje" i "inwencje" - kultura popularna i media jako przestrzeń badań porównawczych / Telicki, Marcin. 2016
1745 "Król" a sprawa polska / Boczkowska-Crettenand, Joanna. 2017
320 "La Métropole : Benjamin et Simmel", Antonio Rafele, Paris 2010 / Walczak-Delanois, Dorota. 2012
29 "Lać wodę na czyjś młyn" - "woda na młyn" : komentarz leksykograficzny / Bąba, Stanisław. 2002
327 "Lecz nazwa jest niewzruszona" : Witold Wirpsza - próba samookreślenia / Samsel, Karol. 2018
1721 "Mamy wokół siebie Przyjaciół" : Bogdan Rogatko : (1940-2017) / Nowakowska, Ewa Elżbieta. 2017
655 "Metalingwistyczne" i "niemetalingwistyczne" nauczanie przedmiotów językoznawczych / Żmigrodzki, Piotr. 2005
257 "Miejsca-archetypy" poezji polsko-tatarskiej (przykład Selima Chazbijewicza i Musy Czachorowskiego) / Czerwiński, Grzegorz. 2012
1854 "Miłość" Károlya Makka jako arcydzieło filmu rozrachunkowego / Romaniak, Damian. 2017
284 "Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre" / Jakubiak, Katarzyna. 2013
68 "Może być bez tytułu" - o tytułach tekstów poetyckich / Rybka, Małgorzata. 2002
55 "Na przykład Plewa", na przykład tytuł : o tytułach powieści socrealistycznej / Graf, Magdalena. 2002
125 "Nad Pismo Święte przyczyniać". Kontekst teologiczny sceny zstąpienia do piekieł w "Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim"Mikołaja z Wilkowiecka / Bondaruk, Paweł. 2014
344 "Nekromancja" w historii języka polskiego / Krótki, Zuzanna. 2016
364 "Nie ma już dzisiaj Żydów w Brańsku ... . Dokumentalne obrazy żydowskiego sztetla w filmach Mariana Marzyńskiego i Jolanty Dylewskiej / Mąka-Malatyńska, Katarzyna. 2011
1981 "Nieopisany błękit wody, która ściąga na siebie barwę nieba" : nazwy barw w powieści "Zatoka śpiewających traw" Stanisławy Fleszarowej-Muskat / Stanulewicz, Danuta. 2014
1848 "Niki" : historia pewnego przekładu / Warmuz, Daniel. 2017
100 "Niosło ją to, że stała u boku" : o genderowym modelowaniu biografii artystek / Iwasiów, Inga. 2015
216 "Nowy rok, nowe kłopoty. Trzeba się znów wypłakać przed towarzyszem Gołombem" / Szyba, Anna. 2017
95 "Opisanie Witowa" Aleksandra Minora - o "kodowaniu świata" w literaturze baroku / Łapajska, Agnieszka. 2015
189 "Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością" / Graff, Agnieszka. 2014
114 "Opowieść pielgrzyma" : Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny : kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym / Kapuścińska, Anna. 2015
471 "Oto jest wilk wolny!" : kreacja wilka jako symbolu wolności w poezji Jacka Kaczmarskiego / Kępka, Izabela. 2018
794 "Pamięć, która jest trwalsza od prochów..." - rzecz o Annie Wazównie i mowie Martina Opitza jej poświęconej / Wicha, Monika. 2018
46 "Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej... Stanisława Wincentego Jabłonowskiego : edycja krytyczna "Pieśni czwartej" poematu / Piątek, Marcin. 2016
1673 "Pancernik Potiomkin" jako arcydzieło sztuki i propagandy / Romaniak, Damian. 2017
91 "Penelopa" Jana Achacego Kmity wobec "Listu1" św.Hieronima ze Strydonu oraz "Zuzanny" Jana Kochanowskiego / Wójciga, Karolina. 2015
647 "Penne", "shirataki" i "celofanowe nitki", czyli o nazwach makaronu we współczesnej polszczyźnie / Witaszek-Samborska, Małgorzata. 2005
308 "Pismo święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu..." Klementyny z Tańskich Hoffmanowej : uwagi językoznawcy / Kozaryn, Dorota. 2017
1487 "Plama" : pomiędzy tekstem a życiem / Dąbrowski, Mieczysław. 2016
376 "Po obiedzie znowu opowiadanie..!" : poetyka relacji więziennych / Madejski, Jerzy. 1998
522 "Poetic Musicology" among Musical Discourses: The Poet as a Listener / Puchalska, Iwona. 2018
1475 "Próbuje zrozumieć czasy, w których żyły moje babcie", czyli "Poemat kresowy" Krystyny Mazur / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2016
1998 "Przestrzeń zaraz pokażę" : krajobrazy Zagłady, performanse pamięci / Szczepan, Aleksandra. 2018
809 "Przyroda nam pomagała" : lasy, drzewa i historie środowiskowe Holokaustu / Cole, Tim. 2017
28 "Przyświecały mi pewne ideały..." : autokreacyjne strategie i pułapki we wspomnieniach i korespondencji Jana Wantuły / Szkaradnik, Katarzyna. 2016
867 "Psalm i inne wiersze", czyli "dar dla uważnych" / Piszczatowski, Paweł. 2013
2186 "Rosyjskość" po amerykańsku / Dzieduszycka-Ziemilska, Małgorzata. 2020
588 "Sein zur Liebe" w drodze z Hameln / Rudowicz, Teresa. 2012
366 "Słownik polsko-łaciński" Antoniego Bielikowicza (1863-1866) : między "Słownikiem" Lindego a "Słownikiem wileńskim" / Lenartowicz-Zagrodna, Anna. 2015
1928 "Spacer do siebie" Stefana Jurkowskiego pół wieku po debiucie / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2017
385 "Spitamegeranomachia" Jana Achacego Kmity : edycja księgi drugiej / Goszczyńska, Aleksandra. 2017
206 "Spitamegeranomachia" Jana Achacego Kmity : edycja księgi pierwszej / Goszczyńska, Aleksandra. 2017
1062 "Spleen" - dialog anatomii z psychologią. Problemy recepcji i przekładu / Śniedziewski, Piotr. 2010
316 "Sukienka w kolorze zmrożonego sorbetu mango" - czyli kilka słów o barwach na blogu modowym "Macademian Girl" / Zarzeczna, Daria. 2017
1543 "Te fragmenty wsparłem o moje ruiny" / Kotlińska, Blanka. 2016
151 "The Dangerous Age": Polish Reception of Karin Michaëlis's Feminist Bestseller / Magnone, Lena. 2018
144 "Weltliteratur" in deutscher Űbersetzung / Jekutsch, Ulrike. 2016
1547 "Wędrówka Trzech Króli" T. S. Eliota : podróż bez końca / Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka. 2016
1882 "Wilhelm Gustloff" / Ćwikliński, Krzysztof. 2017
2148 "Wozzeck" cum figuris / Augustyn, Rafał. 2020
1648 "Wpadać w rozpacz" : obrazowanie a zmiana znaczenia wyrazu / Woźniak, Ewa. 2012
2221 "Wszystko to co widzimy i to, co nam się zdaje, jest tylko snem... snem we śnie" : oniryczne arcydzieła filmowe / Romaniak, Damian. 2019
1626 "Zaczytać się" głębią / Łozowska-Patynowska, Anna. 2016
243 "Zakochany Goethe". Wokół filmowej interpretacji "Cierpień młodego Wertera" / Kamińska, Ewelina. 2014
1545 "Zaufany sekretarz" : komentarz / Juszczak, Wiesław. 2016
1685 "Zbójecko-błazeński" raport o stanie świata / Orski, Mieczysław. 2017
877 "Zdrowie po raz pierwszy!" - o współczesnych toastach-zachętach / Peplińska-Narloch, Monika. 2008
476 "Zwiastowania" Guida Reniego w kontekście pragmatyki językowej / Pięcińska, Anna. 2018
262 "Życie a życie to jest duża różnica" : o biografiach Bronisławy Wajs - Papuszy / Galant, Arleta. 2014
223 „Jedes Wort ist eine Übersetzung“: Zsuzsanna Gahses experimentelle Vermittlungen zwischen Sprachen, Medien, Gattungen und Kulturen / Sośnicka, Dorota. 2014
38 (Auto)biografia jako materiał w badaniach historii równouprawnienia kobiet : przyczynek do dyskusji / Duda, Maciej. 2016
36 (auto)biografie męskości: mężczyźni i autobiografie / Duda, Maciej. 2016
953 (Izabela Drozdowska-Broering pyta - ja odpowiadam) / Niewrzęda, Krzysztof. 2013
1549 (Nasz Eliot) : rozmyte wspomnienie o śmierci / Orzeł, Paweł. 2016
1997 (Nie)chronologie choroby : punktowa obecność obrazu-bólu w "Miłości" Michaela Hanekego / Porzuczek, Sebastian. 2018
773 (Nie)obecny w przekładzie - (nie)obecny w pamięci? Refleksje na temat najnowszych przekładów na język polski poezji Eliasza Rajzmana, szczecińskiego twórcy w języku jidysz / Ruta, Magdalena. 2018
1717 (Post)ewangelia według Snerga / Pyda, Jakub. 2017
1419 (U)ścisk konformizmu : przypadek Yoani Sánchez i "Cuba Libre. Notatki z Hawany" / Szelega, Agnieszka. 2016
926 (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations. Ed. by Dieter De Bruyn and Kris Van Heuckelom. New York: Rodopi, 2009 / Kazimierski, Jerzy. 2011
1010 ["nie w rzędzie"] Niewrzęda, Krzysztof. 2014
814 ["nie w rzędzie"] / Niewrzęda, Krzysztof. 2013
599 ["nie w rzędzie"] / Niewrzęda, Krzysztof. 2012
880 ["nie w rzędzie"] / Niewrzęda, Krzysztof. 2013
736 ["nie w rzędzie"] / Niewrzęda, Krzysztof. 2013
1532 [Barwa w języku polskim i rosyjskim - recenzja] / Seniów, Adrianna. 2011
1983 [Dawne polskie przekłady prasowe - recenzja] / Walczak, Bogdan. 2014
2053 [Frazeologia polska : teoria i praktyka - recenzja] / Walczak, Bogdan. 2019
459 [Język dawnych statutów premonstrateńskich - recenzja] / Walczak, Bogdan. 2015
485 [Język doświadczenia religijnego. T. 10 - recenzja] / Rutkowska, Joanna. 2018
1650 [Językowa kreacja przyrody nieożywionej w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego - recenzja] / Żurawska-Chaszczewska, Jowita. 2012
722 [Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza - recenzja] / Mariak, Leonarda. 2006
1531 [Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności - recenzja] / Rychter, Joanna. 2011
1092 [Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza - recenzja] / Osowski, Błażej. 2009
1370 [Językowy obraz faz życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja - recenzja] / Matuszczyk, Bożena. 2010
1091 [Konteksty kulturowe słownictwa flisackiego - recenzja] / Wilanowska, Katarzyna. 2009
1984 [Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej - recenzja] / Żurawska-Chaszczewska, Jowita. 2014
556 [Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy - recenzja] / Mariak, Leonarda. 2004
900 [Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości - recenzja] / Walczak, Bogdan. 2008
1533 [Leksyka z zakresu wojskowości w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza - recenzja] / Umińska-Tytoń, Elżbieta. 2011
2175 [Lipiec na Białorusi - recenzja] / Wiśniewski, Radosław. 2020
1593 [Małe drzwiczki do lata] / Zelwan, Marta. 2016
517 [Mickiewiczowskie peryfrazy - recenzja] / Mariak, Leonarda. 2003
839 [Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna - recenzja] / Walczak, Bogdan. 2007
348 [Na końcu języka - recenzja] / Duda, Henryk. 2016
1718 [Naszych zmarłych żegnamy najpierw w Internecie ; Myślałam ; Ptasia grypa ; Tuzin mokrych parasoli ; W niedzielny wieczór ; Połówka wytatuowanego serca ; Nie ma prawdziwego tatuażu] / Ristović, Ana. 2017
684 [nie w rzędzie] / Niewrzęda, Krzysztof. 2012
1086 [Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofii (Genesis-Iosue) - recenzja] / Walczak, Bogdan. 2009
557 [Opisanie lasu - recenzja] / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2004
1930 [Pamiętasz tę dziką zatokę] / Napiórkowski, Jacek. 2018
1649 [Peryfrazy Bolesława Prusa - recenzja] / Rychter, Joanna. 2012
2178 [Po mrok - recenzja] / 2020
914 [Po wewnętrznej ścianie hełmu] / Jahnz, Zbigniew. 2013
458 [Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej - recenzja] / Walczak, Bogdan. 2015
1089 [Polisemia staropolskich czasowników - recenzja] / Walczak, Bogdan. 2009
349 [Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku - recenzja] / Walczak, Bogdan. 2016
1866 [Polszczyzna Stefana Żeromskiego - recenzja] / Seniów, Adrianna. 2013
317 [Pozorna tożsamość - recenzja] / Walczak, Bogdan. 2017
838 [Prefiksalne derywaty czasownikowe w Rozmyślaniu przemyskim - recenzja] / Walczak, Bogdan. 2007
1364 [Regards sur l'autre Europe. L'art contemporain est européen aprés - recenzja] / Flock, Sarah. 2010
723 [Rzeczownikowe synonimy słowotwórcze w polszczyźnie XVI wieku - recenzja] / Wojdak, Piotr. 2006
2313 [Siedmiu złodziei - recenzja] / Łukasik, Alicja. 2020
483 [Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu "Ksiąg o gospodarstwie" (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki - recenzja] / Walczak, Bogdan. 2018
664 [Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku - recenzja] / Skorupska-Raczyńska, Elżbieta. 2005
484 [Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej - recenzja] / Skorupska-Raczyńska, Elżbieta. 2018
657 [Słownictwo tematycznie związane z lasem - recenzja] / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2005
837 [Słownik języka polskiego S. B. Lindego - recenzja] / Szczaus, Agnieszka. 2007
2176 [Smog. Diesle, kopciuchy, kominy, czyli dlaczego w Polsce nie da się oddychać? - recenzja] / 2020
350 [Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej - recenzja] / Walczak, Bogdan. 2016
2180 [Święto po awanturze - recenzja] / Sobol, Eugeniusz. 2020
2312 [Varia. Dzieła zebrane, tom 23 - recenzja] / Majcherczyk, Paweł. 2020
2177 [W Kopanie, tam gdzie... - recenzja] / 2020
605 [Wiele tygodni spędziłem wszak z Ulissesem] / Niewrzęda, Krzysztof. 2012
518 [Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego - recenzja] / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2003
1102 [Zima niczym pchnięcie nożem] ; Martwy język / Kaleta, Tytus. 2014
1208 [Zostali przyjaciółmi] ; Zawartość wyprawki ; [Wziął damskie skórzane kozaki] / Vis, Daniël. 2015
2179 [Zza okna - recenzja] / 2020
2181 [Żywopłoty - recenzja] / 2020
2160 *** [spałem w dżungli na kocu wśród dzikich zwierząt] / Dunin-Kozicki, Wojciech. 2018
1670 #nimfetki#nimfetki#nimfetki# ; #z#muzyki#rozrywkowej# ; #język#insta ;#remedium#remedium#remedium# ; #flashback#flashback#sentymentalizm# / Kulikowska, Justyna. 2017
1743 #projektmęskość / Szott, Mirosława. 2017
1133 1, 2 / Luter, Andrzej. 2014
1300 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 / Luter, Andrzej. 2015
744 13, rue des Beaux Arts / Szlosarek, Artur. 2013
1876 2 opowiadania / Johansen, Carl. 2017
686 2.0 / Hoffmann, Krzysztof. 2012
1113 2014 : Odyseja kosmiczna / Staśko, Maja. 2014
633 24/50, czcionka na papierze / Polewka, Arkadiusz. 2012
1873 3 opowiadania / Ficnerski, Victor. 2017
1188 3, 4, 5 / Luter, Andrzej. 2014
1416 3,50 zł / Bednarek, Marian Lech. 2016
1334 33 wiersze o wódce, papierosach i ojcostwie / Kuliński, Przemysław. 2015
1730 4 opowiadania / Kapral, Kuba. 2017
1247 4-2-3-1, czyli kim być? / Nasiłowska, Anna. 2015
596 50 tysięcy DJ-ów nie może się mylić / Petryczko, Monika. 2012
1236 6, 7, 8, 9, 10, 11 / Luter, Andrzej. 2015
1154 9 wierszy / Kìânovs'ka, Marìanna 2014
1237 A może by tak inaczej : o "Skrajem" Grzegorza Kielara / 2015
2277 A tutaj ; Na to ; Mówiłaś ; A komu ; Zdanie o uwadze / Sendecki, Marcin. 2020
1409 A wokół mnie wasze głosy, czyli "Poemat o czasie przeżytym" Piotra Tenczyka / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2015
1739 Abakanowicz / Fogtt, Andrzej. 2017
1765 Ablucja : pierwsza i ostatnia / Pajdała, Izabela. 2017
123 Abraham Kajzer i jego tekst z obozów koncentracyjnych : studium przypadku / Elmanowska, Barbara. 2015
885 Absolutnie? Kompletnie? Nikogo? / Balcerzan, Edward. 2013
1173 Absurd w cieniu bomb / Maciejewski, Krzysztof. 2014
1710 AdamWISnerg : wizjoner, prekursor, męczennik / Parowski, Maciej. 2017
1599 Afropolacy / Krawczyk, Judyta. 2016
1279 Agnostyk połykany przez samotnego wilka / Nowicki, Bogdan. 2015
470 Aktualizacje zwrotu "wyjść z szuflady" w tekstach współczesnej polszczyzny / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2018
1582 Akustyczne improwizacje w czterech ścianach / Mańkowski, Adam. 2016
1418 Ale bieda! : (fragmenty różnych tekstów) / Durski, Jacek. 2016
2292 Alegoria organiczna / Południak, Małgorzata. 2019
959 Alfabet Julia : (na podstawie Książki dla Manuela) / Zabłocka, Marta. 2014
1499 Alma Mueller in scriptorio / Kącka, Eliza. 2016
1174 Ambiwalentna magia tożsamości / Glosowitz, Monika. 2014
2248 Ambona / Pszoniak, Jakub. 2020
855 Anaglif (o) poetce Pertek, Grzegorz. 2013
2330 Andruchowycza i Żadana rozmowy z diabłem / Turant, Witold. 2020
1145 Andrzej Bursa nie żyje : zamknięty rozdział / Malzahn, Miłka. 2014
1161 Andrzeja Żuławskiego przekraczanie granic / Romaniak, Damian. 2014
1306 Angielskie zapożyczenia fonetyczne i graficzne w polszczyźnie ogólnej przełomu XX i XXI wieku / Olkowska, Ksenia Małgorzata. 2010
143 Animist realism. Współczesne mitoznawstwo a komparatystyka literacka / Binczycka, Elżbieta. 2016
1529 Animizacyjna kreacja księżyca w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego / Walczak, Bernadetta. 2011
1249 Ankieta "eleWatora" : odpowiedzi / 2015
1264 Ankieta "eleWatora" : post factum: próba krajobrazu / Samsel, Karol. Oprac. 2015
2192 Ankieta Ósmego Arkusza : zawody piszących / Adamowicz, Anna. 2020
2247 Ankieta Ósmego Arkusza : zawody piszących / Janeczko, Weronika. 2020
1407 Anonim : Bocian Marianna / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2015
535 Anthony Bukoski - An Outpost of Polishness / Merchant,John A. 2018
978 Antonioni versus Cortázar : "Powiększenie" i "Babie lato" / Romaniak, Damian. 2014
1007 Antoniszczak albumowo / Bałczewski, Marcin. 2014
2317 Antony Gormley : z Londynu / Wesołowski, Jacek. 2020
2052 Antroponimy nieoficjalne na językowym pograniczu słowacko-polskim / Szczerbová, Marcela. 2019
2069 Antygenderowe perpetuum mobile / Śmieja, Wojciech. 2017
964 Aparat Cortázara / Malzahn, O. Miłka. 2014
611 Apokalipsa wg Jana Drzeżdżona / Turczyński, Andrzej. 2012
2099 Apokalipsa zwykłych ludzi / Bruch, Radek. 2018
1767 AR : (fragment powieści)/ Franczak, Jerzy. 2017
1537 Architektura pierwszej nitki / Malek, Natalia. 2016
1073 Are you a rebel? : z Irinel Anghel rozmawia Tadeusz Hnat. Anghel, Irinel. 2014
1388 Ariadna w Ogrodzie / Pajonk, Izabella. 2015
43 Arnoszt z Pardubic w pamięci lokalnej Kłodzka / Sobczyk, Dominik. 2016
2325 Aromat nafty i gazu : z ambasadorem Krzysztofem Płomińskim, arabistą, byłym przedstawicielem RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej rozmawia Piotr Gajdziński / Płomiński, Krzysztof. 2020
326 Ars creationis - ars combinatoria : w stronę "Traktatu skłamanego" / Solska, Ewa. 2018
1229 Artur Daniel / Skrendo, Andrzej. 2015
1564 Artyści 1 / Fogtt, Andrzej. 2016
1617 Artyści 2 / Fogtt, Andrzej. 2016
1679 Artyści 3 / Fogtt, Andrzej. 2017
582 Artyści ulicy w Teatrze Telewizji / Branc, Noil. 2012
672 Atak z użyciem echa / Morawski, Konrad. 2013
377 Athletic mobility / Boddy, Kasia. 2017
1733 Atlas duchów : trzy głosy o latach 90. / Wiaderny, Jacek. 2017
627 Atrybucja w staropolskiej grupie imiennej : (na przykładzie wielkopolskich rot sądowych) / Słoboda, Agnieszka. 2005
230 Auto/biografia kontrfaktyczna Doris Lessing / Gajewska, Agnieszka. 2014
105 Auto/biograficzne pęknięcie : fragmenty dyskusji panelowej "Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia". Rozmawiają: Małgorzata Czermińska, Dorota Kołodziejczyk, Jerzy Madejski / 2015
269 Autobiografia : gatunek - dyskurs - praktyka / Madejski, Jerzy. 2013
116 Autobiografia ≠autoanaliza : "Wstęp do autoanalizy" Rolanda Barthes'a / Urbańczyk, Paulina. 2015
198 Autobiografia i apologia / Madejski, Jerzy. 2014
282 Autobiografia jako alternatywa / Ritz, German. 2013
1179 Autobiografia w listach / Marzec, Bartosz. 2014
112 Autobiografia, traktat, kultura ludowa / Madejski, Jerzy. 2015
136 Autobiograficzny trójkąt : miasto - świadectwo - Zagłada / Wolski, Paweł. 2014
264 Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej / Stadnik, Małgorzata. 2014
234 Autobiografizowanie jak powietrze / Kofta, Krystyna. 2014
280 Autobiographical readings : (Marta Wyka and German Ritz) / Wolski, Paweł. 2013
1348 Autoidentyfikacja ze Wschodem w narracjach polskich migrantów / Uffelmann, Dirk. 2010
1715 Automaty, hybrydy, afekty : posthumanistyczne konteksty aparatu gry komputerowej i praktyk grania / Stasieńko, Jan. 2017
27 Autopatografia / Boruszkowska, Iwona. 2016
2071 Autor i kulisy : przypadek Pawła Demirskiego / Stangret, Paweł. 2017
1804 Autorefleksyjność współczesnych nauk humanistycznych i co powinno z tego wynikać / Łebkowska, Anna. 2017
1990 Autostrada na literackie peryferia / Bruch, Radek. 2018
1995 Awangarda i tekst dromoskopowy / Kmiecik, Michalina. 2018
1807 Awers ; Ona. Przyczyna astenii ; W gronie ; Fantazmat / Augustyniak, Anna. 2017
1839 Azymut w świecie marzeń / Bałczewski, Marcin. 2017
2062 Babcia z Zabierzowa : przekład z lokalnego na lokalny / Neuger, Leonard. 2017
461 Badacz języka wobec triady: pisarz, tworzywo językowe, tekst : (studium warsztatowe) / Handke, Kwiryna. 2018
1973 Badacze "wyklęci" / Balcerzan, Edward. 2018
746 Bajka o kimś z tobą w ciemności / Głowacki, Paweł. 2013
1868 Bal przebierańców : (fragment) / Grecsó, Krisztián. 2017
1842 Balińscy, Łuszczewscy, Dyamentowscy / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2017
1207 Ballada dla Metki Krašovec / Šalamun, Tomaž. 2015
2019 Ballada o rozebranej Polce Waleriana Borowczyka / Bohajedyn, Tomasz. 2018
935 Bałwochwalstwo poezji / Kunz, Tomasz. 2013
1444 Banale, bannale. Biennale, bienale. Fogtt, Andrzej. 2016
1100 Barbarella / Kyrcz, Kazimierz. 2014
2195 Barbaricum, solidarność, Polacy albo życie pod mieczem Damoklesa : w ujeżdżalni historii (II) : z Karolem Modzelewskim rozmawia Sergiusz Sterna-Wachowiak / Modzelewski, Karol. 2020
1622 Barwa "złota" w utworach lirycznych Juliana Tuwima / Seniów, Adrianna. 2012
642 Barwne opowieści : kilka słów o poezji Marzeny Orczyk-Wiczkowskiej / Dziedzic, Daria. 2012
76 Barwy świata natury w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Skorupska-Raczyńska, Elżbieta. 2002
1979 Barwy w językowej kreacji ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej / Skorupska-Raczyńska, Elżbieta. 2014
1969 Barwy w liryce Fiodora Glinki / Lis-Czapiga, Agnieszka. 2014
1879 Barwy w twórczości Bolesława Prusa / Czachorowska, Magdalena. 2014
1750 Baśnie nie dla dzieci / Krawczuk, Marta. 2017
1458 Baśń o przeznaczeniu / Bałczewski, Marcin. 2016
1202 Beat Generation w kinie / Romaniak, Damian. 2015
1345 Beka z literatury polskiej po 1989 roku / Sasinowski, Alan. 2015
2267 Beksiński kontra Paryż / Romaniak, Damian. 2019
1734 Belki z Birkenau / Bohajedyn, Tomasz. 2017
905 Berlin - antologia z ograniczoną odpowiedzialnością / Roszak, Joanna. 2011
1205 Berlin porn / Oparek, Joanna. 2015
765 Bessa i hossa Paula Gauguina / Bohajedyn, Tomasz. 2013
1297 Bexa Lala / Sipowicz, Kamil. 2015
1960 Bez ciebie, beze mnie / Łozowska-Patynowska, Anna. 2018
1386 Bez głowy ; Upadłemu na głowę (uwaga druga) / Machej, Zbigniew. 2015
1938 Bez znaczenia ; Człowiek, którego nie ma ; Wizja ; Jak kamień ; Alea iacta est ; Udumbara ; Noc ; Wyzwalanie krwi / Čáni, Ladislav. 2018
1143 Biała Lampka albo mam w dupie chrzczoną trawę / Klejnberg, Jarosław. 2014
1083 Biała partyzantka w nadbałtyckich lasach / Zubiński, Tadeusz. 2014
2283 Biblioteka / Singer, Izaak Baszewis. 2020
743 Biblioteka, Księga, Ogród / Paziński, Piotr. 2013
1427 Bieda jako temat filmowy na przykładzie "Midnight Cowboy" i "The Full Monty" / Romaniak, Damian. 2016
692 Biennale Oburzonych / Sobaszek, Jan. 2013
23 Bio(geo)grafia kobieca : przestrzenny wymiar doświadczenia / Krytowska, Michalina. 2016
132 Biografia i materialność : o "Śladach nieobecności" Anny Marchewki / Romanowski, Marcin. 2015
904 Birnam Wood ; Postrzyżyny ; Lasso / Samsel, Karol. 2013
2309 Bliskie rozstania trzeciego stopnia / Mizuro, Marta. 2020
1552 Bliskość ; Nienawiść ; Za wcześnie na wnioski ; Módl się do mojego boga / Popiel, Zuzanna. 2016
707 Bloki i ławka się nie zmieniają / Orłowski, Maciej. 2013
932 Błąd von Neumanna / Branc, Noil. 2013
1047 Błędnik : ciąg dalszy / Cisło, Maciej. 2014
579 Błędnik po "Błędniku" / Cisło, Maciej. 2012
1559 Błędy i owędy / Cisło, Maciej. 2016
1119 Błyski ulotne / Glosowitz, Monika. 2014
2110 Bo albo dzień dzisiejszy ; Na śmierć ; O milczeniu / Dudziński, Artur. 2018
1115 Bo my to nie oni / Orlińska-Frymus, Urszula. 2014
826 Bo Ziemia jest płaska / Strumyk, Grzegorz. 2013
176 Bogosian kontra Bogosjan, czyli Eric Bogosian po polsku / Szuster, Magdalena. 2015
1932 Bojan Bem / Tolnai, Ottó. 2018
388 Boks, gwałt, męskość (na przykładzie "Wielorybów i ciem : dzienników" oraz "Króla" Szczepana Twardocha) / Tomczok, Marta. 2017
267 Bolesław Prus jako dziennikarz : stan badań i perspektywy badawcze / Czachorowska, Magdalena. 2017
1517 Bordowicz Maciej Zenon, Federbusch Zygmunt, Smolarski Mieczysław / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2016
745 Borges - Lem : jak w lustrach ? / Zalewska, Anna. 2013
749 Borges i jego uczniowie : o przyjemności i udręce przekładania wierszy Borgesa na polski, trudnym losie tłumacza oraz poszukiwaniu Eldorado / Elbanowski, Adam. 2013
750 Borges umiera / Bitner, Dariusz. 2013
2128 Bóg, wszechświat, nauka, sens / Surdykowski, Jerzy. 2020
1512 Brama Mnemosyne / Milewska, Agnieszka. 2016
433 Brytyjskie seriale telewizyjne w przekładzie międzykulturowym / Bucknall-Hołyńska, Justyna. 2017
1213 Budda w paszporcie / Pajonk, Izabella. 2015
455 Budowa synonimów głównych w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku / Jankowiak, Lucyna Agnieszka. 2015
901 Buenos Aires, Borges i Gombrowicz - poszukiwanie tożsamości metropolii pierwszej połowy XX wieku / Gendaj, Natalia. 2011
1764 Bukłak / Zajączkowska, Urszula. 2017
1078 Bukom buki / Balcerzan, Edward. 2014
1895 Bunt w salonach RTV-AGD / Orski, Mieczysław. 2017
1138 Bursa niewyklęty po latach / Michałowski, Piotr. 2014
402 Być...jak? / Kasperek, Justyna. 2018
249 Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej... / Kuźma, Erazm. 2014
2194 Byliśmy głupi ... I co z tego? / Schudy, Hanna. 2020
938 Był sobie Perec / Orzeł, Paweł. 2013
1732 Byłam w Pergamonii / Zelwan, Marta. 2017
1453 Bzik tropikalny podszyty melancholią / Barańska, Paulina. 2016
980 Cache-cache ; So have I heard and do in part believe it... ; Suplement / Engelking, Leszek. 2014
1126 Café Budapeszt - wszędzie znaczy nigdzie / Bałczewski, Marcin. 2014
463 Cała zielna domowa apteka Wojszczanki? : o ziołach leczniczych w Soplicowskim dworze / Chodurska, Halina. 2018
153 Cambridge: A Factory of Mediocrity. Maria Komornicka's Reportage "Youth's Paradise" 1896) / Helbig-Mischewski, Brygida. 2016
2117 Case study (mania przepełniania sobą) / Łozowska-Patynowska, Anna. 2018
1051 Catharsis : Katarzyna Lipecka, rzeźbiarka / Głowacki, Piotr. 2014
2320 CDn (229) / Poprawa, Adam. 2020
2242 CDn (230) / Poprawa, Adam. 2020
2188 CDn (231) / Poprawa, Adam. 2020
1856 Cechy dialektalne w dwu edycjach "Księgi Syracha" (1535, 1541) w przekładzie Piotra Poznańczyka / Lenartowicz-Zagrodna, Anna. 2013
58 Cechy dystynktywne w opisie fonologicznym współczesnej polszczyzny / Kamiński, Maciej. 2002
183 Cechy przekazu ustnego w czeskich i polskich średniowiecznych pieśniach hagiograficznych / Vincůrková, Dorota. 2017
1054 Celnie o Afryce bez Afryki / Orzeł, Paweł. 2014
2021 Cena debiutu / Zimny, Jerzy Beniamin. 2018
1575 Chaos we mnie, chaos poza mną / Nowicki, Damian. 2016
500 Charakterystyka gatunkowa audycji radiowej prowadzonej na żywo / Mielczarek, Agnieszka. 2003
530 Charakterystyka współczesnej leksyki i frazeologii sportowej / Długosz, Kazimierz. 2004
2090 Chciał mnie chronić przed złem tego świata : z Anną Dymną o Wiesławie Dymnym rozmawiają Karol Samsel i Maciej Libich / Dymna, Anna. 2018
1310 Chemikaliowiec potrzebuje 1 chwilki, bo piramida z beczek urodziła kij / Szpindler, Andrzej. 2015
1946 Chevrolet w krainie traubisody / Bruch, Radek. 2018
1397 Chimera / Madej, Marta. 2015
1658 Chlebnikow światolog / Brakoniecki, Kazimierz. 2017
1782 Chlupot, wodolejstwo, woda żywa / Nowakowska, Ewa Elżbieta. 2017
943 Chłopaki wygrały / Sasinowski, Alan. 2013
1425 Ciało / Paluszkiewicz, Michał. 2016
371 Ciało i duch : glosa do paraleli dzienników Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej / Fitas, Adam. 2017
526 Ciało we fragmentach, strzępki historii : post-Zagładowe perwesje Leo Lipskiego / Borowicz, Jan. 2017
1534 Ciągłość i cezury w życiu wyrazów : eksperyment warsztatowy / Handke, Kwiryna. 2012
1335 Cicha symfonia Ja / Olszewski, Marek. 2015
1641 Ciche arcydzieło / Mańkowski, Adam. 2016
1666 Cichy smutek ; Rozbite kieliszki ; [Popłaczę sobie, bo mam kaprys taki ; Przez całą zimię tęski dusza moja ; Gdybym wiedziała, że rok mi tylko został ; Odeszła moja Szecherezada] ; Post scriptum / Ganowa,Galina. 2017
1245 Ciekawość siebie : (idzie krytyk z niewoli) / Strumyk, Grzegorz. 2015
1177 Ciekawy przypadek Agnieszki Masłowieckiej / Staśko, Maja. 2014
13 Ciemna materia : (fragment) / Jakób, Lech M. 2012
892 Cienie Złotego Świtu / Bochenska, Amira. 2013
727 Ciężkie sny na "poduszce pani Marx" : ukryta euforia okupacyjnych przewłaszczeń w Polsce / Kolarzowa, Romana. 2017
1312 Cleverbot / Suszczyńska, Natalka. 2015
2200 Clive James i kulturalna amnezja / Jasłowski, Zygmunt. 2020
2254 Co / Strychulec, Zofia. 2020
1933 Co będzie ze mną ; Pieśń dodatkowa do wiersza "Co będzie ze mną" ; Pierwszy raz ; Trzy gwoździe ; I znalazłem jeszcze jeden artykuł ; Lód z jaguara ; Gdzieś nad Adriatykiem ; Kako je djed ; Między obrazem Matki Boskiej a portretem Tity ; Grube cipy w futrach / Tolnai, Ottó. 2018
1951 Co dalej? / Czuku, Marek. 2018
997 Co jest, co się zdarza i co się zdarzyć może / Klera, Wiktoria. 2014
1513 Co nowego w branży arcykapłańskiej? / Bartnicki, Krzysztof. 2016
1394 Co nowego w branży hotelarskiej / Fajfer, Zenon. 2015
1530 Co to są "dawne słowa"? / Walczak, Bogdan. 2011
1681 Co twój dziadek robił w UPA? / Staśko, Maja. 2017
832 Co zrobił mi Bereza? / Skrendo, Andrzej. 2013
910 Confinium : (fragment) / Niewrzęda, Krzysztof. 2013
1006 Cortázar kontra "wampiry" / Bałczewski, Marcin. 2014
769 Coś niecoś / Skrendo, Andrzej. 2013
333 Coś za coś / Zelwan, Marta. 2018
1922 Cudowny człowiek w szarym świecie / Bałczewski, Marcin. 2017
73 Curiositas jako kategoria kultury barokowej (XVI - XVII wiek) / Strużyńska, Katarzyna. 2016
35 Cybernarcyzm / Iwasiów, Sławomir. 2016
1235 Cyja, wstyd i świniówka, czyli polska szkoła akordeonu / Hnat, Tadeusz. 2015
382 Cykl emblematyczny "Peristromata regum" Andrzeja Maksymiliana Fredry : wstępne rozpoznania / Kołos, Anna. 2017
2307 Cynamonowe tygrysy / Tomczok, Marta. 2020
1583 Czaplicka Barbara, Danielewska Łucja / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2016
820 Czarna cisza ; Podzwonne dla Henryka / Drzewucki, Janusz. 2013
2170 Czarne mleko i głosy poetek jidysz / Koprowska, Karolina. 2020
875 Czas na swing / Hnat, Tadeusz. 2013
339 Czasownikowe derywaty "odzwierzęce" w polszczyźnie historycznej i ich funkcja w wierszu Juliana Tuwima "Figielek" / Seniów, Adrianna. 2016
931 Czekać. Czekać w Nicei / Głowacki, Paweł. 2013
1758 Czekając na preteksty : o poezji Zygmunta Marka Piechockiego / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2017
1840 Czekając na wCZASowicza / Lichtblau, Krzysztof. 2017
756 Czepieńcy ; Goniec i strażnik psa ślepego ; Ślepe wyjścia pod okiem karczującym łęgi (5) / Rolando, Bianka. 2013
417 Czernik Stanisław, Promiński Marian, Sandecka Irena, Konarska-Łosiowa Krystyna / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2018
842 Czerwone skarpetki Berezy / Bitner, Dariusz. 2013
2093 Czerwony Kapturek / Dymny, Wiesław. 2018
1276 Częsty przypadek / Chodakowska, Ewelina. 2015
729 Część śmierci : bierny frankizm i czarna groza w "Piotrusiu" Leo Lipskiego / Lipszyc, Adam. 2017
903 Człowiek człowiekowi walką / Staśko, Maja. 2013
1714 Człowiek i algorytm : ku automatyzacji rozgrywki w grach crowdsourcingowych / Fizek, Sonia. 2017
1915 Człowiek kocha i florę, i faunę, i drugiego człowieka / Crettenand, Joanna. 2017
408 Człowiek nie z tej ziemi / Pietras, Anna. 2018
1139 Człowiekam lubił i niepodobnie wreszcie / Szpindler, Andrzej. 2014
1776 Czołgi Orientu : Azja w strategiach "Command&Conquer" w świetle teorii postkolonialnej / Kukulak, Szymon Piotr. 2017
2085 Czternaste / ADL. 2018
2332 Cztery grzechy Jeleny Czyżowej : prolegomena do eseju "Moja pamięć o blokadzie", część 1 / Klimowicz, Tadeusz. 2020
2278 Cztery grzechy Jeleny Czyżowej : prolegomena do eseju "Moja pamięć o blokadzie" (kontynuacja z nr-u 1/2020), część 2 / Klimowicz, Tadeusz. 2020
1144 Cztery ściany poety / Pajdała-Kusińska, Izabela. 2014
1639 Czujemy, że znów latamy : o bezpłodności twórczej, półwiecznych chłopcach i imprezach techno / Borawska, Beata Zuzanna. 2016
819 Czuły prześmiewca / Jakób, Lech Marek. 2013
1610 Czwarta rano historii / Strumyk, Grzegorz. 2016
1474 Czwarte / Liskowacki, Artur Daniel. 2016
1716 Czy "Matrix" to plagiat "Anioła śmierci"? spojrzenie komparatysy / Romaniak, Damian. 2017
2025 Czy czegoś naprawdę "potrzeba do szczęścia"? / Łozowska-Patynowska, Anna. 2018
960 Czy go jeszcze pamiętam, czyli gra w Cortázar / Czaplewski, Wojciech. 2014
554 Czy językoznawstwo rozwija się falsyfikacjonistycznie? / Wojdak, Piotr. 2004
1034 Czy kino nadal boi się Virginii Woolf? : dwanaście lat po premierze "The Hours" / Romaniak, Damian. 2014
1243 Czy krytyka literacka to pałuba? / Turczyński, Andrzej. 2015
2262 Czy można pojąć MM? / Majcherczyk, Paweł. 2019
974 Czy należy jeść zegary? : czasomierze Cortázara i Herberta / Nowakowska, Ewa Elżbieta. 2014
1597 Czy Nollywood podbije świat? : o nigeryjskim przemyśle filmowym / Stępień, Miłka. 2016
301 Czy polski migrant potrafi przemówić ? Londyn w brytyjskim i polskim filmie, literaturze i muzyce / Rostek, Joanna. 2012
2109 Czy ty wiesz, że ona się znowu przeprowadza? ; Nam ; Migracja wewnętrzna / Bałdyga, Zofia. 2018
1152 Czym jest "poezja popularna"? / Yeats, William Butler. 2014
856 Czym jest dziś "polszczyzna ogólna" w planie parole / Handke, Kwiryna. 2008
145 Czym jest poezja, czym jest religia? Kilka uwag o antologiach współczesnej poezji religijnej w Polsce i Szwecji / Szewczyk-Haake, Katarzyna. 2016
2020 Czym się różni pisarz od pisarza / Muszer, Dariusz. 2018
792 Czytane po latach : znużona nadzieja / Głowacki, Paweł. 2013
872 Czytane po latach : "Piękni dwudziestoletni" w latach posunięci / Dyduch, Grzegorz. 2013
948 Czytane po latach : nigdy nie dyskutuj z zagranicznymi konsultantami / Dziubiński, Jacek. 2013
742 Czytania borgesańskie / Turczyński, Andrzej. 2013
1577 Czytanie - don't try this at home / Orzeł, Paweł 2016
1320 Czytanie "Czterech sekund" / Machej, Zbigniew. 2015
1484 Czytanie "Stołu" / Szaruga, Leszek. 2016
1521 Czytelnicze labirynty (1) / Balcerzan, Edward. 2016
1587 Czytelnicze labirynty (2) / Balcerzan, Edward. 2016
1646 Czytelnicze labirynty (3) / 2016
1275 Ćma van Gogha / Bohajedyn, Tomasz. 2015
1727 Ćwierć wieku polskich badań nad grami wideo / Garda, Maria B. 2017
866 D / Lichtblau, Krzysztof. 2013
1212 Dach Świata jeszcze raz : dziennik podróży / Frajlich, Anna. 2015
2145 Dar Bargielskiej / Orska, Joanna. 2020
521 Das Wort und das Bild. Peter Weiss‘ künstlerische Visionen in seiner frühen Prosa / Szewczyk, Grażyna Barbara. 2018
2115 David Lynch i Gregory Crewdson : unikatowa retrospektywa i malarskie fotografie / Bruch, Radek. 2018
549 Dawne zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie / Skubiszewska, Monika. 2004
2134 Dążenie do wielkości / Mańkowski, Adam. 2018
815 Debiut z głową / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2013
890 Deficyt / Nowakowska, Ewa Elżbieta. 2013
56 Depersonifikacje w języku artystycznym Adama Mickiewicza / Heksel, Izabela. 2002
1251 Depozyt historii literatury / Michałowski, Piotr. 2015
795 Derywacja semantyczna jako źródło polskich nazw owadów / Domańska-Fober, Karolina. 2007
2077 Diabeł w zimie / Romaniak, Damian. 2018
591 Diariusz niebanalny / Skalska, Wanda. 2012
149 Die Transposition als eine Art Lektűre von "Beiträge" zur "Philosophie" / Kołoczek, Łukasz. 2016
813 Digitalne zdarzenia wielkomiejskie / Petryczko, Monika. 2013
1920 Disco ponad wszystko / Bałczewski, Marcin. 2017
2131 Diskorenesans w czasach patostreamerów / Kozłowski, Tomasz. 2020
615 Dlaczego Drzeżdżon / Jakób, Lech Marek. 2012
1185 Dni dłuższe i dni krótsze : zapiski z Warszawskiej Jesieni / Wawrzyńczyk, Rafał. 2014
570 Do czego współczesnym poetom potrzebna jest poprawna interpunkcja? / Kutereba, Karolina. 2005
958 Do czytania w formie pytającej / Cortázar, Julio. 2014
968 Do generała / Cortázar, Julio. 2014
2257 Do Katanii ziomku / Sambor, Mariusz. 2020
1907 Do świtu; Stare klisze; W bezświetlu życia / Latawiec, Bogusława. 2018
2137 Do was i od was / Hen, Józef. 2020
2111 Dobra, to widzimy się na Nanga Parbat / Kemp, Ian. 2018
601 Dobre początki / Hoffmann, Krzysztof. 2012
764 Dodekafonia / Branc, Noil. 2013
191 Dojrzewanie do siebie przez autobiografię / Bierejszyk, Joanna. 2014
674 Dokąd bądź / Siwczyk, Krzysztof. 2013
2075 Dolina śmierci / Orski, Mieczysław. 2018
1376 Dom Mishimy (i mój) / Orzeł, Paweł. 2015
1759 Domniemanie bezeceństwa / Balcerzan, Edward. 2017
774 Domysły na temat jednej biografii. "Dzień dobry mistrzu" Armanda Lanoux / Nierychły, Tomasz. 2018
1254 Don't mess with jelonki / Walczak, Emilia. 2015
881 Dorota Ryst: Podróż od przypadku do nieistniejącego rogu / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2013
1752 Dracula ze swastyką / Lichtblau, Krzysztof. 2017
962 Drogi dojścia do "innej rzeczywistości" : Opowiadania fantastyczne Julio Cortázara / Elbanowski, Adam. 2014
1413 Dróżniczka obchodowa / Błaszczyk, Klaudyna. 2015
1355 Drugie / Liskowacki, Artur Daniel. 2015
2136 Drugie oko Cyklopa ; Do Cyklopa ; Epilog ; Matuzalem / Szternfeld, Zvika. 2020
1470 Drużyna marzeń w fantastycznej narracji / Mańkowski, Adam. 2016
612 Duch światła : o polskojęzycznej prozie Jana Drzeżdżona / Borelowska-Jentys, Maria. 2012
1112 Duchy szaleństwa / Maciejewski, Krzysztof. 2014
1500 Durskiego teoria wszystkiego / Pyda, Jakub. 2016
1744 Dusza miasta / Messyasz, Maja. 2017
1194 Dwa lwy i dwie wieczności / Chodakowska, Ewelina. 2015
219 Dwa przypadki kulturowego przekładu Owidiusza: Juliusz Bocheński, "Nazo poeta" i Christoph Ransmayr, "Die letzte Welt" / Dąbrowski, Mieczysław. 2014
1375 Dwa spojrzenia na Yukio Mishimę / Płaczek, Michał. 2015
378 Dwa traktaty o sportowej robocie : o filmowych biografiach wrestlera i boksera na marginesie 44. Ińskiego Lata Filmowego / Wolski, Paweł. 2017
1548 Dwa wiersze z Eliotem w tle / Samsel, Karol. 2016
800 Dwie mowy Wojciecha Miaskowskiego wygłoszone na pogrzebie Wojciecha Gajewskiego : edycja krytyczna / Oźlański, Artur. 2018
766 Dwie postacie w zaczarowanym ogrodzie / Lamprecht, Agnieszka. 2013
2215 Dwoiste oblicze chińskiego świata sztuki / Golinowska, Karolina. 2020
1488 Dwoje w ciemności / Piętak, Stanisław. 2016
303 Dworzec i katedra. Miasto i architektura w powieściach Chestertona / Schenkel, Elmar. 2012
2321 Dwóch papieży ; Striptiz ; Podsumowanie dekady / Sadurski, Bartosz. 2020
2311 Dwubarwny warkocz / Waligórski, Miłosz. 2020
1391 Dwudzielność / Klera, Wiktoria. 2015
419 Dwunaste / Liskowacki, Artur Daniel. 2018
369 Dyletant, amator, błazen - postacie pojęciowe humanisty / Bogalecki, Piotr. 2017
2089 Dymny: zatomizowany i zespolony sierota : między sowizdrzałem a artystą kompletnym, między zapomnieniem a legendą / Żółtowski, Dariusz. 2018
1780 Dynamiki w grach : definicje i wykorzystanie w analizie / Petrowicz, Marcin. 2017
279 Dyskrecja i obsceniczność : prolegomena do lektur "Kronosa" Witolda Gombrowicza / Bielecki, Marian. 2013
1520 Dyskretnie, niezależnie i z gracją, czyli o kocim debiucie Joanny Chachuły / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2016
923 Dyskurs, estetyka, tożsamość - spojrzenia komparatystyczne / Popiel, Barbara. 2011
1773 Dyskursy pracy i zabawy w wysokobudżetowym segmencie gier wideo : fokalizacja i logika operacyjna / Felczak, Mateusz. 2017
1466 Dziady Stanisława Piętaka / Samsel, Karol. 2016
1395 Dziecko, poeta, edytor / Engelking, Leszek. 2015
1346 Dzieło niedokończone / Krzyżanowski, Józef. 2015
2168 Dziennik czasu zarazy / Urbanek, Mariusz. 2020
1845 Dziennik pokładowy z lotu nad miastem z Anną Marią Musz / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2017
1020 Dziennik XI / Gałkowska, Magdalena. 2014
824 Dziennik, który jest czymś zupełnie innym : "Oniriada" Henryka Berezy / Jarosz, Patrycja. 2013
1811 Dziennikarz i reszta świata. 2 / Malzahn, O. Miłka. 2017
1886 Dziennikarz i reszta świata. 3 / Malzahn, O. Miłka. 2017
2018 Dziennikarz i reszta świata. 4 / Malzahn, O. Miłka. 2018
1735 Dziennikarz i świata reszta. 1 / Malzahn, Miłka. 2017
285 Dzienniki / Bereska, Henryk. 2013
1844 Dziesiąte / Liskowacki, Artur Daniel. 2017
1221 Dziewczynka z lisem / Walczak, Emilia. 2015
1757 Dziewiąte / Liskowacki, Artur Daniel. 2017
735 Dziś Zemby wbijają się w moje kły : rzecz o pewnym fenomenie undergroundowej sceny szczecińskiej / Hnat, Tadeusz. 2013
1924 Dźwięki stworzone w następstwie / Bruch, Radek. 2017
2151 Dżentelmeńskie rozkosze / Adamczak, Marcin. 2020
2121 Echo migotania przedsionków / Suwiński, Bartosz. 2018
1170 Echo/Lokalizacje / Kasperek, Justyna. 2014
45 Edycja krytyczna "Miesięcy dwunastu z swoich okoliczności opisania" Jana Gawińskiego / Zając, Barbara. 2016
75 Edycja krytyczna "Trenów na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościnej niepołomskiej" Jana Achacego Kmity / Pełka, Angelika. 2016
115 Edycja utworu "Opisanie Witowa" Aleksandra Minora z sylwy rękopiśmiennej autora/ Niewiadomska, Agnieszka. 2015
1044 Einen Kugelschreiber haette ich gern! / Stamm, Wojciech. 2014
1902 Ekstatyczne eksplozje : Wajda, afekty i reparacja / Jagielski, Sebastian. 2018
17 Eksterminacja przyrody w Lesie Rzuchowskim / Smykowski, Mikołaj. 2017
606 Elegia dla Jana Drzeżdżona / Drzewucki, Janusz. 2012
2199 Elegia I ; Widziałem / Huelle, Paweł. 2020
999 Elegie sprzed po sobie / Michałowski, Piotr. 2014
1966 Elektroniczne rytuały / Bruch, Radek. 2018
896 Elementy dialogowości w "Informacyi matematycznej" Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 roku. Cz. 1, Przytoczenia / Szczaus, Agnieszka. 2008
1368 Elementy dialogowości w "Informacyi matematycznej" Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 roku. Cz. 2, Odsyłacze / Szczaus, Agnieszka. 2010
857 Elementy poetyckie przekładu "Ecclesiastes" Hieronima z Wielunia (1522) / Bieńkowska, Danuta. 2008
1289 Elementy religijne w Rejowym opisywaniu faz życia człowieka / Kozaryn, Dorota. 2010
911 Empatyczna wyobraźnia / Jankowska, Agata. 2013
2305 Endoskopia kulturowa / Ratajczak, Mirosław. 2020
1625 Enzensberger, Pułka i Kasiarz / Barańska, Paulina. 2016
1665 Epifanie Chlebnikowowskie : człowiek, słowo, słowik - słowiek? Pyda, Jakub. 2017
791 Epigramat "Boleslaus II Audax" z cyklu "Vitae Regum Polonorum" Klemensa Janicjusza jako tradycja / Słomka vel Słomiński, Krystian. 2018
2037 Epistemologia anachronizmu / Momro, Jakub. 2017
297 Epistolograficzny nośnik poezji : osiem notatek o Listach z oflagu Witolda Wirpszy / Libich, Maciej. 2018
2108 Epistolomyślografia / Pietras, Anna. 2018
1329 Epitafium ; Poświata ; Zapragnął ; Znad rzeki / Fajfer, Zenon. 2015
1160 Epitafium dla Anatola Ulmana (1931-2013) / Kamiński, Gabriel Leonard. 2014
1098 Epoka "Pograniczy" i jej pogranicza / Michałowski, Piotr. 2014
590 Essai de framboise / Brzeżek, Paweł. 2012
1347 Estetyka i znaczenie mitów prymarnych i innych odmian mitów w dramacie polskim po 1990 roku / Schultze, Brigitte. 2010
1823 Etnografia i eksperymenty artystyczne : o powstawaniu nowych pól poznawczych we współczesnej antropologii / Rakowski, Tomasz. 2017
375 Etnografia przedtekstowa : fenomenologiczne korzenie interpretacji antropologicznej / Rakowski, Tomasz. 2018
2304 Europarlamentarzyści : nieznany dramat Sławomira Mrożka / Urbanek, Mariusz. 2020
2004 Extra-Terrestrial / Kołtun, Irena. 2018
2316 Fabrykacja człowieka Zachodu / Jóźwik, Iza. 2020
426 Fakty i opowieść - "Helikon polskiego Apollina" Jerzego Władysława Judyckiego z okazji zaślubin Władysława IV i Ludwiki Marii : (z edycją wybranych wierszy) / Szafrańska, Monika. 2018
1272 Falkowska / Król, Robert. 2015
957 Fanaberie wytypowanego / Balcerzan, Edward. 2013
21 Fantazmaty dziecięce w prozie autobiograficznej José Mauro de Vasconcelosa / Slany, Katarzyna. 2016
435 Feair in Greek and Sanskrit Drama / Figueira, Dorothy. 2017
1021 Fenomena / Turczyński, Andrzej 2014
621 Fenomeny a ideacyjne aspekty kultury : (na podstawie historycznego słownictwa związanego z gospodarką leśną) / Pajewska, Ewa. 2005
675 Festiwal kryminału ; Kto najbardziej kocha koty / Klera, Wiktoria. 2013
1792 Festiwal poetycki w Druskiennikach : ballada / Arłou, Uładzimir. 2017
437 Figura kenozy w literaturze i muzyce. Przypadek oratorium "La Passion de Simone" Kaiji Saariaho / Kucia, Katarzyna. 2017
2033 Fikcjogramy : elementy przemian literatury współczesnej / Żychliński, Arkadiusz. 2017
1426 Fill in this form, please / Bednarek, Marian Lech. 2016
527 Filozofia a problem uchodźców w Niemczech / Hudzik, Jan Paweł. 2017
1900 Filozoficzny potencjał podmiotowości w świetle koncepcji lęku Jacques'a Lacana / Szabat, Marta. 2017
1130 Fink nie próżnuje / Petryczko, Monika. 2014
2083 Fiweger-Szpunarowa Kazimiera, Kłopotowska Anna 2, Solska Irena / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2018
2154 Folgowanie twórczej wyobraźni / Bruch, Radek. 2018
2290 Folkowe wojowniczki znów atakują / Bruch, Radek. 2019
1261 Formuły końcowe w listach Adama Mickiewicza / Błażyńska, Beata. 2010
973 Formy adresatywne w nagłówkach listów Adama Mickiewicza / Błażyńska, Beata. 2009
778 Forpoczta apokalipsy / Szlosarek, Artur. 2013
2057 Fotografia po człowieku / Żylińska, Joanna. 2017
1191 Fragmenty o Różewiczu (1)/ Balcerzan, Edward. 2014
1240 Fragmenty o Różewiczu (2)/ Balcerzan, Edward. 2015
1754 Francuskie rendez-vous z humorystyczną improwizacją / Mańkowski, Adam. 2017
700 Frazeologia w "Słowniku wileńskim" : rekonesans / Fliciński, Piotr. 2006
53 Frazeologiczne innowacje mieszane / Dziamska-Lenart, Gabriela. 2002
803 Frazeologiczne innowacje regulujące w zakresie kategorii stopnia na podstawie słowników językowych / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2007
563 Frazeologiczne innowacje rozwijające : (na materiale z powojennych felietonów polskich) / Dziamska-Lenart, Gabriela. 2005
54 Frazeologizmy jako środek budowania spójności stylistycznej w powieściach Władysława Terleckiego / Fliciński, Piotr. 2002
509 Frazeologizmy z komponentem "czarny", "biały", "szary" w polszczyźnie historycznej / Skorupska-Raczyńska, Elżbieta. 2003
548 Frazeologizmy z komponentem "złoto (złoty)", "srebro (srebrny)" w polszczyźnie ogólnej / Skorupska-Raczyńska, Elżbieta. 2004
12 Fuga / Fiedorczuk, Julia. 2012
213 Fun welt wos iz niszto mer : (Ze świata, którego już nie ma, New York: Farlag Matones, 1946; fragment) / Singer, Israel Joszua 2017
644 Funkcja modalna wybranych operatorów w języku mówionym / Sopolińska, Lucyna. 2005
561 Funkcje barw w "Lalce" Bolesława Prusa / Czachorowska, Magdalena. 2005
1980 Funkcje barw w językowej kreacji świata flory w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza / Słoboda, Jolanta. 2014
1974 Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w "Lalce" Bolesława Prusa / Modrzejewska, Róża. 2014
1970 Funkcje barw w listach Henryka Sienkiewicza do członków rodziny / Mariak, Leonarda. 2014
1982 Funkcje barw w powieści "Bambino" Ingi Iwasiów / Szlachta, Agnieszka. 2014
488 Funkcje imion żeńskich we współczesnej chrematonimii pomorskiej : (na przykładzie nazw firm) / Afeltowicz, Beata. 2003
715 Funkcje peryfraz nazw Księżyca i Słońca w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego / Rychter, Joanna. 2006
806 Funkcje peryfraz nazwy "niebo" w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego / Rychter, Joanna. 2007
713 Furia instynktu / Benka, Urszula. 2013
107 Gdańskie transpozycje / Hachlica, Mateusz. 2015
1011 Gdy deszcz wystarcza do wstrzymania biegu świata, czyli Joanna Pucis i jej Znaki nieszczególne / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2014
2000 Gdy milczenie staje się nakazem / Pietras, Anna. 2018
1377 Gdy słowa przestają wystarczać : o filmie "Yūkoku" Yukio Mishimy / Kubiak Ho-Chi, Beata. 2015
1814 Gdy umiera Artysta / Pajdała, Izabela. 2017
602 Gdyby wszyscy zostali w domu / Południak, Małgorzata. 2012
1283 Gdzie jesteśmy i czy jesteśmy? / Grącka, Monika. 2015
1817 Gdziekolwiek jesteś... osobno / Łozowska-Patynowska, Anna. 2017
984 Gdzieniegdzie / Malecki, Maciej. 2014
1762 Gdzieś w nas stroją namiot cyrkowcy ; Nie będzie dawane na zeszyt ; #obraz.1 ; #to.2 ; #piosenka / Martwicki, Krzysztof. 2017
2328 Gej koszmarem kibola : czyli strach prawicy przed własnymi lękami / Grotowicz, Viktor. 2020
135 Gender i (autobiografia) / Godzińska, Anna. 2015
174 Genealogical Perspective in the Creation of European Literary Discourse in the Transgeneric Era. Theatre and the Grotesque / Bocianowski, Cecile. 2015
1442 Generacja Kciuka według Michela Serresa / Wasilewski, Andrzej. 2016
2104 Genesis ; Drabina bytów / Rubinstein, Lew. 2018
2023 Genesis : Performance Piotra Pasiewicza 24.03.2018 / Faliszewska, Zuzanna. 2018
1794 Genezy - lektury / Garbol, Tomasz. 2017
1694 Genologia, czyli Jak się baron Münchausen za harcap wyciągał / B. (krytyk literacki) 2017
720 Genologiczna osobliwość - editorial / Wojtak, Maria. 2006
649 Genologiczne aspekty charakterystyki modlitewnika - zarys problematyki / Wojtak, Maria. 2005
1263 Genologiczne ukształtowanie listów dedykacyjnych Marcina Czechowica / Hawrysz, Magdalena. 2010
256 Geopoetyka jako "principium comparationis" w badaniach kulturowych / Dąbrowski, Mieczysław. 2012
164 George Mallory i Zamarła Turnia albo kilka uwag na temat miejsc wspólnych i granic literatur międzynarodowych / Płaszczewska, Olga. 2015
1095 Ghostwriter, czyli o granicach autorstwa / Lichtblau, Krzysztof. 2014
1193 Ginsberg, oksymoroniczny Che Guevara poezji / Zabłocki, Krzysztof. 2015
359 Gliwice - zapomniany mikrokosmos. Semiotyka przestrzeni miasta w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej / Ćwiklak, Kornelia. 2011
597 Głos w objęciach gitary / Hnat, Tadeusz. 2012
1299 Głos w sprawach ważnych, czyli "Migotanie gwiazd i przedsionków" Anny Grabowskiej / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2015
2120 Głos w sprawie bylejakości / Paczyńska, Ilona. 2018
1172 Głosy nędzy i serce podróżnika / Bierejszyk, Joanna. 2014
724 Głosy tamtego Grudnia / Lorkowski, Piotr Wiktor. 2013
851 Głównie bodiaki i łopuchy : Zielsko w prozie Schulza / Kamiński, Tomasz. 2013
1141 Głupie i dobre : dzieci w twórczości Andrzeja Bursy / Woszczak, Piotr. 2014
1904 Gombroberg między manieryzmem a gnostycyzmem? / Sobolczyk, Piotr. 2018
1632 Gombrowicz spotyka Geneta / Dworek, Mateusz. 2016
1799 Goniąc wroga : o reportażach Stefana Libertiego / Szelega, Agnieszka. 2017
1919 Gorące bułki. 2 / Klary, Beata Patrycja. 2017
412 Gorące bułki. 3 / Klary, Beata Patrycja. 2018
1962 Gorące bułki. 4 / Klary, Beata Patrycja. 2018
2080 Gorące bułki. 5 / Klary, Beata Patrycja. 2018
2132 Gorące bułki. 6 / Klary, Beata Patrycja. 2018
2269 Gorące bułki. 7 Klary, Beata Patrycja. 2019
1838 Gorące bułki.1 / Klary, Beata Patrycja. 2017
1881 Gorzkie żale ; Martwy sezon ; Retrospekcja / Kacperowska, Dagmara. 2017
367 Góry śmieci otulały watą smrodu wszystko, co żyło : (śmieci w getcie warszawskim w perspektywie środowiskowej historii Zagłady) / Leociak, Jacek. 2017
976 Gra w dwa ognie : Kalwas czyta Cortázara / Zych, Konrad. 2014
1775 Gra w grze : problem paraludyczności / Kominiarczuk, Mateusz. 2017
639 Gra w Królewicza : filozofie tańca z Kopciuszkiem / Sojan, Jacek. 2012
1169 Gra w słyszącego człowieka / Hachlica, Mateusz. 2014
2070 Gradiva non vixit albo Życie z duchami / Lipszyc, Adam. 2017
62 Gramatyczne wyróżniki perswazji w prasie tajnej okresu Powstania Styczniowego (1861-1864) / Mariak, Leonarda. 2002
465 Gramatykalizacja podmiotu mówiącego w emigracyjnych tomikach poetyckich Jana Lechonia / Dyszak, Andrzej. 2018
2146 Granica ; Głód ; Tuż przed / Jagiełło, Joanna. 2020
1417 Granica przedpołudnia / Tomanek, Krzysztof. 2016
566 Granice deskrypcji / Graf, Magdalena. 2005
1110 Granice w sztuce / Fogtt, Andrzej. 2014
1791 Groznawstwo, którego nie było / Kominiarczuk, Mateusz. 2017
1233 Grupa w Składzie / Sipowicz, Kamil. 2015
1987 Grzechy Hollywood i pokuta Pasoliniego : Oriana Fallaci w świecie filmu / Bruch, Radek. 2018
966 Grzeczny chłopczyk / Cortázar, Julio. 2014
1554 Grzegorz Tomicki przegląda się w Dyckim : (i jest mu z tym do twarzy) / Wiaderny, Jacek. 2016
666 Gulasz z Polaka / Liskowacki, Konrad. 2012
2150 Guśniowska / Sieradzki, Jacek. 2020
1668 Haczyk z teorią / Kyrcz, Kazimierz. 2017
2068 Haiku - transkulturowo / Dziadek, Adam. 2017
1598 Haniebny tekst / Balsamo, Agata. 2016
47 Hannibal ante portas. Interpretacja fabuły z 21 rozdziału III księgi "Kroniki polskiej" Anonima tzw. Galla / Pełech, Tomasz. 2016
963 Happy New Year / Cortázar, Julio. 2014
221 Heiligenkult – Roman – Theaterstück : zur Übertragung des Kults der hl. Kümmernis in die neue polnische Literatur / Jekutsch, Ulrike. 2014
1588 Helena Raszka - portret wielobarwny / Michałowski, Piotr. 2016
828 Henio / Sipowicz, Kamil. 2013
831 Henryk / Rabizo-Birek, Magdalena. 2013
821 Henryk Bereza jakiego znałem / Drzewucki, Janusz. 2013
852 Henryk czyta jednowiersz : Z Andrzejem Fogttem, malarzem rozmawia Arkadiusz Polewka / Fogtt, Andrzej. 2013
564 Hermeneutyka a stylistyka językoznawcza / Fliciński, Piotr. 2005
1454 Herstoria Polski / Staśko, Maja. 2016
2282 Hey Jude, 7' 09" ; Liczby ; Misteria ; Odeon / Gospodinow, Georgi. 2020
683 Hidden Orchestra za pomocą sobie tylko znanej wrażliwości sprawiła tą płytą świat / Petryczko, Monika. 2012
1522 Hierarchiczne układy w tekstach prawnych / Łapa, Romana. 2016
547 Hiperbolizacja jako sposób przedstawiania faktów w tekstach polskich programów informacyjnych / Sidorowicz, Rafał. 2004
763 Hiperczesność / Wasilewski, Andrzej. 2013
1901 Historia niezdyscyplinowanego rozumu : O "Notatnikach" Aleksandra Wata / Baron-Milian, Marta. 2017
2139 Historia pewnego rabina / Turant, Witold. 2020
263 Historia pisana na własnej skórze / Śnieżko, Dariusz. 2014
15 Historia środowiskowa Zagłady / Małczyński, Jacek. 2017
2174 Historie do czytania / Orski, Mieczysław. 2020
226 Historyczny kostium poety : Bal maskowy Tomasza Sikorskiego / Rydelek, Małgorzata. 2017
934 Hiszpańska wojna domowa w czterech obrazach / Wildanger, Piotr. 2013
660 Hiszpański sen(s) Oburzonych / Bochenska, Amira. 2013
1316 Hojne źrenice nędzarza : kilka uwag o twórczości Mieczysława Piotrowskiego / Krajewski, Łukasz. 2015
2206 Holland - jej mistrzowie i jej utopie : z Agnieszką Holland rozmawia Maria Malatyńska / Holland, Agnieszka. 2020
634 Hologram miasta / Szklarski, Tadeusz. 2012
1992 Hologram Oriany Fallaci : Oriana Fallaci oswojona / Niedziejko, Julia. 2018
1281 Hologramy średnio wieczne / Nadolny, Patryk. 2015
1573 Homo sapiens wraca do natury / Krawczuk, Marta. 2016
1441 Honor nad życie : rzecz o pojedynkach / Bohajedyn, Tomasz. 2016
1942 Horror filmowy po serbsku / Olkusz, Ksenia. 2018
177 How Can One Write National Literature History in a "Glocal" World? Remarks on the Writing of a Modern Polish Literature Handbook in English / Skwara, Marta Anna. 2015
849 Hucpa? / Branc, Noil. 2013
1805 Humanistyka : pracownia, centrum czy laboratorium? / Pawlicka, Urszula. 2017
1820 Humanistyka literaturoznawcza w dobie nowych konfliktów plemiennych : próba wykonania ruchu / Koziołek, Ryszard. 2017
2031 Humanistyka wobec koncepcji 'kulturynatury' / Rewers, Ewa. 2017
2055 Humanistyka wobec rozwoju technologii cyfrowych / Szczęsna, Ewa. 2017
2098 Husarz bez konia, czyli Aktor niedokończony : epizody Dymnego / Bruch, Radek. 2018
160 Hybrid Constellations and National Authorship: Prose Fiction by Jaroslav Rudiš (2002-2013) and Olga Martynova (2013) / Schultze, Brigitte. 2015
139 Hybridity Maintained, Reduced, Abolished and Redefined : The Czech Graphic Novel "Alois Nebel"(Jaroslav Rudiš, Jaromir 99, 2006) in Polish and German / Schultze, Brigitte. 2016
1954 I tylko ten wiatr / Błahy, Jarosław. 2018
215 I wojna światowa w świetle egodokumentów zawartych w wybranych księgach pamięci / Lisak, Justyna. 2017
843 I.Skutki uboczne ; II. ; III. Piosenka o wierszu współczesnym / Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz. 2013
665 Idiomy uniwersalizmu i imiona własne : Frank Stella a amerykański formalizm / Rejniak-Majewska, Agnieszka. 2017
2230 Idy Marcowe : (fragment) / Zelwan, Marta. 2019
295 Idylla na Głębokiem / Judek, Cecylia. 2018
1061 Ile mówią najkrótsze wiersze ? Wokół XX- i XXI-wiecznych tłumaczeń haiku / Śniecikowska, Beata. 2010
1123 Ilo/razy / Kasperek, Justyna. 2014
577 Imię ; Uprawa i inne formy przetrwania ; Okruszki / Orliński, Marcin. 2012
726 In-FE-kcja / Antoniak-Kiedos, Edyta. 2013
247 Individualästhetik als Phänomen der Űbersetzungskunst. Das Gedicht "Campo di Fiori von Cesław Miłosz, nachgedichtet von dem norwegischen Lyriker Paal Brekke / Wilkus, Aleksandra. 2014
315 Indywidualizacja języka bohaterów jako element charakterystyki postaci w powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" / Warda-Radys, Lucyna. 2017
858 Indywidualizmy pochodzenia łacińskiego w "Listach" Adama Mickiewicza / Błażyńska, Beata. 2008
1379 Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych : (na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda) / Bieńkowska, Danuta. 2011
671 Informacja chce być wolna / Orliński, Marcin. 2013
1511 Inna beczka z łyżką dziegciu / Liskowacki, Konrad. 2016
178 Inne doświadczenia, inna wiedza? Metodologie narodowe i ponadnarodowe a uciekający przedmiot badań : Rozważania na przykładzie bilateralnego projektu "Narracje pisarek i pisarzy polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989" / Helbig-Miszewski, Brygida. 2015
2014 Inny świat 2 / Przywara, Paweł 2018
2201 Inny, ale nie obcy / Brakoniecki, Kazimierz. 2020
699 Instalacja nomadyczna / Polewka, Arkadiusz. 2013
2074 Inteligentne konwersacje / Pietras, Anna. 2018
2214 Interfejs Musiała / Orski, Mieczysław. 2020
693 Interiekcje prymarne w szesnastowiecznej polszczyźnie / Bieńkowska, Danuta. 2006
140 Intermediality in Miranda Hart's Performance / Bucknall-Hołyńska, Justyna. 2016
2239 Internet jak ślepa kiszka : sygnały / Grotowicz, Viktor. 2020
1136 Internet, piekło Horacego / Balcerzan, Edward. 2014
370 Intymistyczny charakter autoetnografii na przykładzie badań sportowych doświadczeń / Jakubowska, Honorata. 2017
293 Intymne gry z pamięcią / Poświatowska, Julia. 2013
1476 Iskra optymizmu (humanisty) / Balcerzan, Edward. 2016
2116 Istnieć w nieustannej interpretacji / Łozowska-Patynowska, Anna. 2018
300 Istnieje porządek nieodgadniony : o Witoldzie Wirpszy z Leszkiem Szarugą rozmawia Karol Samsel / Szaruga, Leszek. 2018
1077 Istnienie bez istnienia / Południak, Małgorzata. 2014
2291 Iwańska Stanisława, Konarski Szymon, Marczyński Antoni Stanisław, Smaga Sławomir / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2019
1723 Jabłka ; Kiedyś tak będzie / Nowakowska, Ewa Elżbieta. 2017
172 Jak badać literaturę digitalną ? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka / Szczęsna, Ewa. 2015
254 Jak badać literaturę emigracyjną ? / Sumbor, Joanna. 2014
420 Jak dobrze dać się uwieść Stasysowi, czyli Debiut Adama Marka / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2018
1604 Jak dojechać do centrum / Klęczar, Wojciech. 2016
2122 Jak hartowała się stal, czyli W oparach wilczego szańca Andrzeja Łuczeńczyka / Błahy, Jarosław. 2018
698 Jak ks. Krzysztof Kluk motyle ponazywał / Domańska-Fober, Karolina. 2006
1793 Jak nie popularyzować kulturoznawczego badania gier / Rorot, Wiktor. 2017
1349 Jak pisać historię literatury światowej / Kazimierski, Jerzy. 2010
1591 Jak się ma "krawat" do "kravat", "dywan" do "divan" czy "kawior" do "kavior", czyli o polsko-rosyjskiej homonimii międzyjęzykowej / Komorowska, Ewa. 2012
762 Jak to się zbierze, powiem sobie: "alto!" / Kierc, Bogusław. 2013
1994 Jak ugryźć Orianę Fallaci / Ciepliński, Roman. 2018
2026 Jak za dawnych lat / Wabik, Mateusz. 2018
1055 Jak zatruto rosyjską błękitną krew / Pieczyński, Maciej. 2014
695 Jaka Sztuka Dziś, taka Polska jutro : sztuka z władzą dwa bratanki ; Dzieła z "niezwykłej" kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej MSN w Pałacu Prezydenckim / 2013
2078 Jaki był rok ów? / JSM. 2018
607 Jan Drzeżdżon - knop z Domatowa / Lewna, Krystyna. 2012
1325 Jan Kasprowicz w "Panteonie" Teodora Trajanowa / Jekutsch, Ulrike. 2010
74 Jan Kochanowski jako wzór do naśladowania : wybrane przykłady recepcji tradycji czarnoleskiej na przełomie oświecenia i romantyzmu / Zbądzki, Jakub. 2016
70 Jana Mączyńskiego rzeczowniki z przyrostkiem -ość w polszczyźnie historycznej / Seniów, Adrianna. 2002
608 Janów dwóch / Drzeżdżon, Roman Jan. 2012
2271 Jaskółka, która czyni wiosnę / Marcin Bałczewski Bałczewski, Marcin. 2019
1008 Jaśnie Pani Bezsenność / Hnat, Tadeusz. 2014
598 Jazz śmiercionośny / Petryczko, Monika. 2012
1989 Jazz, big beat, bossa nova... : te utwory zasłużyły na przypomnienie / Bruch, Radek. 2018
1903 Jean Rouch - l'enfant terrible antropologii i filmu / Sikora, Sławomir. 2018
2140 Jeden rysunek Rembrandta ; Styczeń ; Spacer ; Po prostu prawda / Łukasiewicz, Jacek. 2020
2100 Jeden z wielu światów Wiesława Dymnego : kilka notatek wokół "Opowiadań zwykłych" / Libich, Maciej. 2018
1927 Jedenaste / Liskowacki, Artur Daniel. 2017
1808 Jedna jaskółka nie czyni wiosny ; Indie ; Dzień eksperymentu 1588 / Oczak, Małgorzata. 2017
2244 Jedno wokół drugiego ; Przerażający szept miłosny i rewolucja ; Ucieczka księżyca ; Dzień ósmy ; Incydent ; Moskwa / Tawada, Yoko. 2019
1269 Jednoręki / Sypeń, Dariusz. 2015
1365 Jedność przeciwieństw : samobójstwo jako potwierdzenie istnienia / Komorowski, Maciej. 2015
296 Jedyny taki / Kierc, Bogusław. 2018
1142 Jego cyrk i jego małpy, czyli o nieobecności bękarta dziwki z Neapolu / Balsamo, Agata. 2014
874 Jej Wysokość Dead Can Dance / Petryczko, Monika. 2013
1326 Jerzy Grotowski w teatrze południowoafrykańskim: "teatr ubogi" i południowoafrykański "teatr warsztatowy" (workshop theatre) / Dynarowicz, Ewa. 2010
2289 Jesień liter, czyli pisarz na kolanach / Orski, Mieczysław. 2020
1991 Jest we mnie tyle Fallaci, na ile pozwolę jej być : rozmowa Macieja Libicha i Julii Niedziejko z Ewą Błaszczyk : wokół autorskiego monodramu pod tytułem "Oriana Fallaci : chwila, w której umarłam". Błaszczyk, Ewa. 2018
1633 Jestem ciałem / Nowicki, Damian. 2016
1469 Jestem pełen swoich własnych skarbów : o krytyce, zespołach Miłość, Chango, wydawnictwie Kilogram Records i muzyce do filmów ; z Mikołajem Trzaską rozmawia Beata Zuzanna Borawska / Trzaska, Mikołaj. 2016
578 Jesteś ; Koniec sierpnia ; Czasy / Frajlich, Anna. 2012
844 Jeszcze jedna mała proza ; Jeszcze ; W otwartym oknie pociągu / Grzebalski, Mariusz. 2013
801 Jeszcze o imionach najmłodszych mieszkańców Poznania / Graf, Magdalena. 2007
1288 Jeszcze Polka nie zginęła / Staśko, Maja. 2015
919 Jeszcze Polska nie zginęła / Stamm, Wojciech. 2013
1296 Jeszcze polski akordeon; później Paweł Mykietyn / Hnat, Tadeusz. 2015
321 Jezioro Bodeńskie - sielanka, azyl i granica. O związkach geografii i literatury / Makarska, Renata. 2011
2218 Jezus cię kocha, ale zapłać / Klimko-Dobrzaniecki, Hubert. 2020
1101 Jeżeli istnieje ; Demencja ; Wielki Gender ; Stany skupienia ; Próby rzeczy ; Parasol / Rutkowski, Rafał. 2014
1082 Język polski wśród języków Europy dawniej i dziś / Walczak, Bogdan. 2009
2191 Język polski wyjątkowo trudny dla cudzoziemców : stereotyp czy rzeczywistość? / Walczak, Bogdan 2013
1565 Język tańczący w ciemnościach / Chodakowska Ewelina. 2016
514 Język w kolofonach poloników cyrylickich / Wronkowska-Dimitrowa, Mirosława. 2003
1859 Językowa autokreacja i autoprezentacja : o sposobach przejawiania się felietonowego "ja" (na przykładzie "Miastówki" Agaty Passent) / Olkowska, Monika. 2013
882 Językowa kreacja bohaterów powstania styczniowego w opowiadaniu "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej / Seniów, Adrianna. 2008
1620 Językowa kreacja doktora Szumana w "Lalce" Bolesława Prusa / Modrzejewska, Róża. 2012
311 Językowa kreacja drogi w powieści "Matka" Ignacego Maciejowskiego (Sewera) / Rutkowska, Joanna. 2017
2030 Językowa kreacja dziecka w "Konopielce" Edwarda Redlińskiego / Ciarkowska, Aleksandra. 2019
1592 Językowa kreacja Kozaka w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Cz. 3, Step ukraiński / Mariak, Leonarda. 2012
1862 Językowa kreacja matki w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Skorupska-Raczyńska, Elżbieta. 2013
353 Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych / Bieńkowska, Danuta. 2015
1864 Językowa kreacja miasta w "Bambino" Ingi Iwasiów / Szlachta, Agnieszka. 2013
306 Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego / Kępka, Izabela. 2017
452 Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej / Skorupska-Raczyńska, Elżbieta. 2015
505 Językowa kreacja stepu w "Marii" Antoniego Malczewskiego a w "Wacławie" Juliusza Słowackiego / Rychter, Joanna. 2003
1857 Językowa kreacja świata starego Szlangbauma w "Lalce" Bolesława Prusa / Modrzejewska, Róża. 2013
702 Językowa kreacja ubóstwa i zbytku w "Lalce" Bolesława Prusa / Helman, Marta. 2006
1524 Językowa kreacja uczuć Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej / Modrzejewska, Róża. 2011
446 Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym : przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego / Hawrysz, Magdalena. 2015
879 Językowa kreacja zjawiska światła i cienia w "Niebieskich migdałach" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Rychter, Joanna. 2008
1366 Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Bolesława Prusa / Seniów, Adrianna. 2010
1028 Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Elizy Orzeszkowej / Seniów, Adrianna. 2009
2034 Językowe środki neutralizacji śmierci w listach Jarosława Iwaszkiewicza do zmarłego Jerzego Błeszyńskiego / Dyszak, Andrzej. 2019
1952 Językowe wykładniki barw w międzywojennych wierszach Jana Lechonia / Dyszak, Andrzej. 2014
2041 Językowe wykładniki kreacji świata przedstawionego w słuchowisku Krzysztofa Bizia pt. "Fotoplastykon" / Szlachta, Agnieszka. 2019
1528 Językowe wykładniki oceny moralnej prostytutki w powieści "Marta" Elizy Orzeszkowej / Seniów, Adrianna. 2011
1220 Językowe zgliszcza / Hornik, Sławomir. 2015
451 Językowo-kulturowa kreacja szkoły w "Awanturach kosmicznych" Edmunda Niziurskiego / Pomirska, Zofia. 2015
312 Językowy obraz dzieciństwa Tomaszka Niechcica w świecie przedstawionym "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej / Słoboda, Jolanta. 2017
508 Językowy obraz kobiety w tekstach piosenek nurtu disco polo / Sidorowicz, Rafał. 2003
69 Językowy obraz ojczyzny w lirykach Juliusza Słowackiego / Rychter, Joanna. 2002
60 Językowy obraz starości w "Żywocie człowieka poczciwego" Mikołaja Reja / Kozaryn, Dorota. 2002
503 Językowy obraz szatana w kazaniach księdza Piotra Skargi / Paluszak-Bronka, Anna. 2003
543 Językowy obraz śmierci w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja / Kozaryn, Dorota. 2004
61 Językowy obraz wroga w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / Książek-Bryłowa, Władysława. 2002
864 Jorie Graham po polsku, czyli pizza americana / Marcinkiewicz, Paweł. 2008
846 Joyce Juice / Bałczewski, Marcin. 2013
222 Józef Flawiusz - pośrednik między kulturami? : o roli postaci historyka w trylogii "Wojna żydowska" Liona Feuchtwangera / Skwara, Tadeusz. 2014
1412 Julian Przyboś i czterdziestu miłośników / Balcerzan, Edward. 2015
2275 Kaczka po pekińsku / Orzechowski, Marek. 2020
193 Kadysz za zgładzone miasto / Krupiński, Piotr. 2014
1833 Kafkowskie labirynty / Romaniak, Damian. 2017
928 Kalendarz; Insecurity questions; Bębniarze w parku / Dąbrowska, Krystyna. 2013
1875 Kalki z języka angielskiego w dyskursie religijnym polskich protestantów pentekostalnych / Bogacz, Karolina. 2014
1755 Kalota-Szymańska Maria, Kuczalski Hieronim, Tynecki Jerzy / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2017
868 Kałuża z wyłączonym reflektorem: o "Zapiskach z Homs" Jonathana Littella / Chojnacki, Paweł. 2013
2216 Kamera na wolności / Adamczak, Marcin. 2020
1872 Kamień i płeć ; Własność prywatna ; Proces powstawania lalki gdy w Kongo gwałcą kobiety ; Salwador Dali w kobiecym brzuchu ; Sezon wypalania traw ; Rybołóstwo / Wiercigroch-Woźniak, Klaudia. 2017
2124 Kampania w cieniu wirusa / Gajdziński, Piotr. 2020
1515 Kanałami do zmartwychwstałego Mickiewicza / Lichtblau, Krzysztof. 2016
181 Kanon polskiej liryki według Petera i Renate Lachmannów / Chojnowski, Przemysław. 2015
709 Kapitalizm i moralność / Orliński, Marcin. 2013
1344 Kaprysy Melpomeny / Balsamo, Agata. 2015
2147 Kapsuła dla potomnych : o projekcie wydawniczym 100 na 100. Muzyczne dekady wolności ; rozmawiają Monika Pasiecznik i Tomasz Biernacki / Pasiecznik, Monika. 2020
1331 Karawadżje / Kierc, Bogusław. 2015
1905 Kariera chronotopu / Ulicka, Danuta. 2018
154 Karl Dedecius - eine Retrospektive / Chojnowski, Przemysław. 2016
481 Kaszubska stylizacja językowa w powieści Pawła Huellego "Śpiewaj ogrody" / Warda-Radys, Lucyna. 2018
185 Kazania Fabiana Birkowskiego na pogrzebach kawalerów maltańskich / Wita, Paweł. 2017
1701 Kazecka Maria Antonina, Kłopotowska Anna / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2017
79 Kazimierz Rzepecki - idealista i mąż nieidealny Izabeli Moszczyńskiej / Siwiec, Agata. 2016
1383 Kąśliwa puenta ; Letnie wakacje ; Spis incipitów / Mehrotra, Arvind Krishna. 2015
1445 Kiedy język idzie na wojnę / Gawin, Rafał. 2016
2073 Kiedy naprawdę urodził się Leśmian : o metryce i innych nieznanych dokumentach / Samborska-Kukuć, Dorota. 2017
2064 Kierunki, zwroty i przystanki / Nasiłowska, Anna. 2017
2213 Kilka refleksji nad starością i przemijaniem / Prokopski, Jacek Aleksander. 2020
119 Kilka słów o niemieckich podręcznikach i tradycjach pisania autobiograficznego : najciekawsze porady i inspiracje / Helbig-Mischewski, Brygida. 2015
1017 Kilka uwag o historii nazw ziół z poradnika Piotra Krescencjusza (1571) / Kamper-Warejko, Joanna. 2009
2047 Kilka uwag o tłumaczeniu portugalskiego fado na przykładzie pieśni "Garras dos Sentidos" / Pielacińska, Nina. 2019
1059 Kilkanaście scen z życia / Kosmecka, Agnieszka. 2014
619 Killer / Lûbka, Andrìj Stepanovič . 2012
2087 Kim jesteś? / Balcerzan, Edward. 2018
2054 Kim są polscy humaniści cyfrowi? / Maryl, Maciej. 2017
86 Klasyfikacja semantyczna i morfologiczna XVI-wiecznych przymiotników możliwościowych / Wojtczak, Daniel. 2002
811 Klimat Zagłady (w perspektywie powieści Pawła Huellego, Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Kuśniewicza i Piotra Szewca) / Tomczok, Marta. 2017
421 Kłębowiska dyscyplinarne / Balcerzan, Edward. 2018
242 Kłopotliwa (nie)pamięć o Zagładzie : wymazywanie żydowskości w recepcji ekranizacji "Weisera Dawidka" Pawła Huellego / Mach, Anna. 2014
2135 Kłopoty ze śląskim Rembrandtem / Urbanek, Mariusz. 2020
380 Knockout : (fragment powieści) / Flakierski, Grzegorz. 2017
1109 Kogo inspirują "Inspiracje"? / Kościelna, Joanna A. 2014
486 Kolaże tekstowe jako forma komunikacji publicystycznej / Wojtak, Maria. 2003
620 Kolejna fałda ; Maź ; Przebiegi bez dat / Malecki, Maciej. 2012
797 Kolejna seria i kolejny "cudowny bełt" Hnat, Tadeusz. 2013
1683 Kolejne fazy wtajemniczenia / Kasperek, Justyna. 2017
592 Kolejne strony ciała / Łozowska-Patynowska, Anna. 2012
1186 Kolekcjonerzy i modelarze / Dunin-Wąsowicz, Paweł. 2014
716 Kolorystyka dworu i zaścianka w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Skorupska-Raczyńska, Elżbieta. 2006
1917 Kolumbowie z przymusu / Nowicki, Damian. 2017
2028 Komentarze metajęzykowe w "Opisach niektórych okolic Polski" Klementyny z Tańskich Hoffmanowej / Bieńkowska, Danuta. 2019
1786 Komiks i woda : $b szkic niespełniony / $c Marcin Bałczewski. szkic niespełniony / Bałczewski, Marcin. 2017
1232 Komiks o życiu, komiks w życiu, życie komiksem / Lichtblau, Krzysztof. 2015
1642 Komoniewski Stanisław, Kraushar Aleksander / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2016
141 Komparatystyka i czytanie dawności. Mediewalizm jako zjawisko translacyjne / Regiewicz, Adam. 2016
137 Komparatystyka intermedialna / Hejmej, Andrzej. 2016
1041 Komparatystyka literacka wobec nieprzekładalności / Płaszczewska, Olga. 2010
142 Komparatystyka mediów. Graficzna edycja pisma i obrazu w środowisku cyfrowym : wprowadzenie / Smaga, Agnieszka. 2016
166 Komparatystyka między utopią i mitem regionu / Kledzik, Emilia. 2015
921 Komparatyzm - italianizm - orientalizm Badania porównawcze jako Dziedzina / Wolski, Paweł. 2011
464 Kompetencje czytelników w oczach wydawców "Kronik" Bolesława Prusa / 2018
869 Konanie baby / Giza, Joanna. 2013
443 Koncepcja czasu cyklicznego w Maju Karela Hynka Máchy wobec koncepcji czasu linearnego w Konradzie Wallenrodzie Adama Mickiewicza / Vincůrková, Dorota. 2017
59 Konceptualizacja rzeczywistości w socjolekcie młodzieżowym / Kołodziejek, Ewa. 2002
1507 Konceptualne ryby przysmakiem świątecznego stołu / Staśko, Maja. 2016
1049 Koncert życzeń z Dorotą / Branc, Noil. 2014
551 Kondensacyjna funkcja operatorów leksykalnych w polszczyźnie mówionej / Sopolińska, Lucyna. 2004
373 Konfesje o "niedoczynie" : analiza modalności (auto)biografii polskich piłkarzy urodzonych w latach siedemdziesiątych / Nosal, Przemysław. 2017
1129 Konkretnie Marchetti / Hnat, Tadeusz. 2014
513 Konotacja w składni frazowej wielostopniowej / Wojdak, Piotr. 2003
624 Konotacje semantyczne przymiotnika "srebrny" w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego / Rychter, Joanna. 2005
546 Konotacje semantyczne przymiotnika "złoty" w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego / Rychter, Joanna. 2004
1977 Konotacje semantyczne srebra w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Rychter, Joanna. 2014
956 Konsekwencje sztuki i masowości / Południak, Małgorzata. 2013
85 Konwencja gatunkowa a wybory leksykalne na przykładzie listów pasterskich / Wojtak, Maria. 2002
1612 Kopiec Kościuszki ; Na wiosnę ; Śnieżka ; Bawełna / Manel, Nina. 2016
946 Kopista Turczyński / Staśko, Maja. 2013
1996 Korekty i uzupełnienia do biografii Teodory (Dory) Lebenthal / Samborska-Kukuć, Dorota. 2018
593 Korepetycje z Kaczmarskiego / Wojtyła, Konrad. 2012
677 Korespondencja : (fragmenty) / Bereza, Henryk. 2013
92 Korespondencja Lwa Sapiehy do Radziwiłłów (w latach 1586-1622). Przyczynek do postrzegania na Litwie Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy / Fesser, Dominika. 2015
289 Koronkarki wspomnień / Godzińska, Anna. 2013
1012 Korzyści medialne / Południak, Małgorzata. 2014
1503 Kosmiczna świadomość a żywot jętki / Kuliński, Przemysław. 2016
1153 Kosmitka / Strumyk, Grzegorz. 2014
167 Kosmopolityzm awangardy a możliwość pisania regionalnej historii literatury : Przypadek "Zenitu" oraz "L'art contemporain - Sztuka Współczesna" / Kmiecik, Michalina. 2015
1223 Kosmos, więc jestem / Staśko, Maja. 2015
678 Krajobraz po Zagładzie : pastoralne dystopie i wizje "terracydu" / Ubertowska, Aleksandra. 2017
1653 Kreacja prawdy w reklamie / Grzelak, Eliza. 2013
721 Kreacja środowiska rzemieślniczego i kupieckiego w powieści Michała Bałuckiego "Byle wyżej" / Żurawska-Chaszczewska, Jowita. 2006
11 Kresy nad Atlantykiem / Zubiński, Tadeusz. 2012
1000 Kreując wizerunek / Antoniak-Kiedos, Edyta. 2014
5 Krosna Penelopy : Kilka uwag na marginesie ponownej lektury Ulissesa Paziński, Piotr. 2012
789 Królewska droga do rzeczywistości / Rapp, Natalia. 2013
134 Kryminalne gry z czytelnikiem / Poświatowska, Julia. 2015
1252 Krytyk nic nie może / Zmyślony, Iwo. 2015
1257 Krytyka jako gospodarz / Kudyba, Wojciech. 2015
48 Ksiądz Kaingba, mój dziadek / Kraskowska, Ewa. 2016
2287 Książę bez ziemi : (fragmenty) / Masternak, Zbigniew. 2020
1014 Książka bardzo użyteczna / Antoniuk, Mateusz. 2017
541 Kto czyta słowniki, czyli o innowacjach frazeologicznych raz jeszcze / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2004
2310 Kto dziś jeszcze takie listy pisze... / Miodek, Jan. 2020
1596 Kto ma zegarki, a kto ma czas? : o koncepcji czasu i rozwoju w ujęciu filozofów afrykańskich / Bakalarska, Malwina. 2016
758 Kto najbardziej kocha koty / Klera, Wiktoria. 2013
1802 Ku laboratorium humanistycznemu / Kil-Matlak, Aleksandra. 2017
355 Kuglarstwo, szarlataneria, czy doświadczenie świata nadprzyrodzonego : słownictwo spirytystyczne w "Emancypantkach" Bolesława Prusa / Czachorowska, Magdalena. 2015
983 Kula / Rudowicz, Teresa. 2014
1695 Kulturowa historia horroru / Romaniak, Damian. 2017
482 Kulturowo-językowy charakter przyśpiewek i wierszyków zamieszczonych w gawędach Eugeniusza Wasilewskiego / Zarzeczna, Daria. 2018
907 Kupon na zakład o własne życie / Zabłocka, Marta. 2013
1687 Kurpiowski mit : narodowe katharsis? / Pyda, Jakub. 2017
1234 Kwaśne dźwięki, kosmiczne zawijasy, ostre loopy i bezkompromisowe brzmienie / Petryczko, Monika. 2015
810 Kwestia języka ukraińskiego (rusińskiego) w publicystyce i wspomnieniach z wieku XIX / Stęplewski, Artur. 2007
1606 Kwestionariusz Ondrušowski / Machaj,Zbigniew. 2016
1885 Labirynty 1 / Wasilewski, Andrzej. 2017
2114 Labirynty. 2 / Wasilewski, Andrzej. 2018
2253 Labirynty. 3 / Wasilewski, Andrzej. 2019
2058 Laboratorium artystyczne : realizm afektywny : praktyki Joanny Rajkowskiej / Dauksza, Agnieszka. 2017
940 Lamentacje / Momro, Jakub. 2013
688 Larum łkają / Ulman, Anatol. 2012
1452 Legenda (prawie) jak inne / Orzeł, Paweł. 2016
979 Legendy i mity Argentyny / Turczyński, Andrzej. Tł. 2014
313 Leksem "błękitny" w polskiej prozie : badania korpusowe / Stanulewicz, Danuta. 2017
66 Leksemy depersonifikujące we współczesnej polszczyźnie / Niekrewicz, Agnieszka Anna. 2002
63 Leksyka potoczna w "Słowniku Języka Polskiego" Samuela B. Lindego / Matuszczyk, Bożena. 2002
449 Leksyka wartościująca w obrazie człowieka złego w "Psałterzu Dawidowym" Mikołaja Reja / Kowalska, Danuta. 2015
395 Leksyka z zakresu chorób i zjawisk chorobowych w czasopiśmie "Twój Maluszek" / Wyszomirska, Anna. 2015
453 Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej / Słoboda, Jolanta. 2015
340 Leksykalno-semantyczne wyznaczniki wiosennych pejzaży wiejskich w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej / Słoboda, Jolanta. 2016
337 Leksykalno-stylistyczne środki opisu podróży i podróżowania w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza / Mariak, Leonarda. 2016
265 Leksykalno-stylistyczne zjawiska we współczesnych tekstach urzędowych Kościoła : (na przykładzie statutów synodów diecezjalnych) / Bieńkowska, Danuta. 2017
2008 Leon, czyli Off Broadway / Żuliński, Leszek. 2018
2314 Leonora / Grotowicz, Viktor. 2020
1204 Letter from orange forest : praca w trybie online / Sonnenberg, Ewa. 2015
1935 Lęk i odraza w Szabadce : dramat komiksowy / Kucsov, Borisz. 2018
287 Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość / Wolska, Beata Małgorzata. 2013
708 Liberackie sonety / Orzeł, Paweł. 2013
245 Liberatura - o nowych aspektach dialogu między literaturą i sztuką / Hendryk, Ewa. 2014
1328 Liberatura: próba wiary, że wszystko ma sens : z Zenonem Fajferem rozmawiają Maja Staśko i Dawid Gostyński / Fajfer, Zenon. 2015
441 Life Trajectories and Constellations of Eleonora Kalkowska (1883–1937) / Dżabagina, Anna. 2017
2212 Liman / Wnuk, Maciej. 2020
241 Limin(oid)alność "alla polacca" - motywy inicjacyjne w "Pannie Nikt" / Birkholc, Robert. 2014
1211 Linki do dzienników Henryka Berezy / Strumyk, Grzegorz. 2015
1891 Liryczne "human art" / Łozowska-Patynowska, Anna. 2017
1518 Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika przyroda / Południak, Małgorzata. 2016
235 Lista / Sendyka, Roma. 2014
781 Lista grzechów polskich / Glosowitz, Monika. 2013
2013 Listy do pisarzy : do Pawła Przywary / Bereza, Henryk. 2018
1046 Listy do poetów : do Adama Wiedemanna. Cz. 2 / Bereza, Henryk. 2014
848 Listy do poetów : do Halszki Olsińskiej / Bereza, Henryk. 2013
1105 Listy do poetów : do Dariusza Sośnickiego / Bereza, Henryk. 2014
1387 Listy do poetów : do Zbigniewa Macheja / Bereza, Henryk. 2015
1156 Listy do poetów : do Wojciecha Brzoski / Bereza, Henryk. 2014
1436 Listy do poetów : do Adama Wiedemanna. [Cz]. 3 / Bereza, Henryk. 2016
930 Listy do poetów : do Adama Wiedemanna / Bereza, Henryk. 2013
987 Listy do poetów : do Jacka Napiórkowskiego / Bereza, Henryk. 2014
761 Listy do poetów : do Tomasza Hrynacza / Bereza, Henryk. 2013
1273 Listy do poetów : do Roberta Króla / Bereza, Henryk. 2015
580 Listy do Seweryna : (fragment) / Karczewska, Wanda. 2012
225 Listy Słuchaczy do Redakcji Żydowskiej Polskiego Radia w latach 1950-1958 jako przykład egodokumentów / Rozenfeld, Anna. 2017
322 Listy Witolda Wirpszy do Edwarda Balcerzana / Wirpsza, Witold. 2018
1667 Liszaj ; Jazda figurowa / Rudzka, Zyta. 2017
2231 Literacka stacja pośrednia, między lękiem a euforią / Bruch, Radek. 2019
1290 Literackie gry Agnieszki Kłos / Orski, Mieczysław. 2015
2261 Literackie przystanki w podróży Janusza Drzewuckiego / Łozowska-Patynowska, Anna. 2019
2038 Literatura - zmierzona / Moretti, Franco. 2017
201 Literatura dokumentu osobistego kobiet : ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych / Pekaniec, Anna. 2014
427 Literatura gdańska. Narody i historia / Dąbrowski, Mieczysław. 2017
1576 Literatura i nauka, jak równy z równym / Dworek, Mateusz. 2016
1906 Literatura II; Sztuka kochania; Randka na Orly / Peri Rossi, Cristina. 2018
586 Literatura z ekranu / Cándido, Enrique José. 2012
1821 Literaturoznawstwo jako nauka : nowe szanse, stare zagrożenia / Skrendo, Andrzej. 2017
2050 Literaturoznawstwo służebne / Tabaszewska, Justyna. 2017
2263 Liturgia i snopy / Suwiński, Bartosz. 2019
180 Lokalne historie literatury (polskie i niemieckie ujęcie teoretyczne) / Maj, Joanna. 2015
889 Lubelskie getto na fotografii / Szlachetka, Małgorzata. 2013
1166 Lubieżny Pingwin z Branic : Marian Henel, zapomniany prekursor polskiego performance / Bohajedyn, Tomasz. 2014
33 Ludwik Krzywicki i kobiety / Zawiszewska, Agata. 2016
1422 Luksusy pana Kiełbasy / Kyrcz, Kazimierz. 2016
1330 Lustrianizm (06.06.2014, 90.09.2014, 27.01.2015) / Błahy, Jarosław. 2015
345 Łacińskie i greckie nienormatywne zapożyczenia w polszczyźnie XIX wieku a ich żywot w polszczyźnie drugiej połowy XX wieku / Kupidura, Daria. 2016
1053 Łatwo usłyszeć, trudno odczytać / Engelking, Leszek. 2014
122 Łączko, łączko, łączko zielona... / Mencwel, Andrzej. 2015
1975 Ma zatrzymany czas / Zaremba, Paweł. 2018
1180 Macherzy we mgle / Sasinowski, Alan. 2014
96 Macieja Kazimierza Sarbiewskiego refleksje o istocie zgodności hermeneutycznej, funkcji poznawczej i etycznej poezji / Fischer, Jakub. 2015
845 Maestro / Márai, Sándor. 2013
986 Maggi of my mind ; [Dwóch ze zdjęcia, stoją na plaży] / Napiórkowski, Jacek. 2014
1555 Magia / Yeats, William Butler. 2016
1600 Magia Afryki w szczecińskim muzeum / Krawczuk, Marta. 2016
694 Makaronizmy w listach Adama Mickiewicza do Antoniego Edwarda Odyńca / Błażyńska, Beata. 2006
1401 Maklaka portret zamazany / Liskowacki, Konrad 2015
2298 Malarz dnia szóstego / Jasiński, Mirosław. 2020
2081 Małe dziewczynki na dużym ekranie / Piech, Olga. 2018
2232 Małe pogmatwane światy albo Najgłębsza prawda : rozważania o posiadaniu snów / Bruch, Radek. 2019
1291 Małgorzata ~ Krystyna / Walczak, Emilia. 2015
1420 Mam czas / Strumyk, Grzegorz. 2016
1120 Mam się nie posiadać, czyli o tym jak wszystko zależy od poprowadzenia opowieści / Klary, Beata Patrycja. 2014
1510 Manipulacja zmysłami / Szelega, Agnieszka. 2016
584 Mann, ty ancymonie! / Sasinowski, Alan. 2012
679 Maria Dąbrowska - Stanisław Stempowski : z listów 1941-1950 / Dąbrowska, Maria. 2017
1913 Martwe dusze / Liskowacki, Konrad. 2017
1492 Martwe żywe : o poezji Piotra Szewca / Liskowacki, Artur Daniel. 2016
989 Maski i transgresje : o fotografiach Sybilki Storie-Joachimiak / Sobieraj, Tomasz. 2014
146 Maszyny muzyczne, maszyny poetyczne: urządzenia i nośniki fonograficzne w wierszach poetów polskich XX wieku / Puchalska, Iwona. 2016
266 Maść czarownic w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku / Chodurska, Halina. 2017
2061 Materia to podstawa : relacje, reakcje i eksperymenty / Rajkowska, Joanna. 2017
2056 Materialność i codzienna logosfera / Shallcross, Bożena. 2017
1958 Matka i duchy / Romaniak, Damian. 2018
232 Matka, autobiografia : próby / Duda, Maciej. 2014
1760 Mąkmęka ; Pole porzeczkowe ; Dobijanka ; Odgrzeb ; Znalezisko / Karbowska, Lidia. 2017
2063 Meandry biologii płci : badania feministyczne poza podziałem na sex i gender / Derra, Aleksandra. 2017
682 Meduza Szalona, Szalonka / Hnat, Tadeusz. 2012
487 Meldunek i rozkaz jako gatunki tekstów wojskowych / Wolińska, Olga. 2003
2208 Mennicza opustoszała : wspomnienie o Renacie Jasińskiej / Ćwiertniewicz, Grzegorz. 2020
184 Metafora i jej rola w portretowaniu postaci w "Źwierzyńcu" Mikołaja Reja / Słomka vel Słomiński, Krystian. 2017
537 Metafory Europy w dyskursie politycznym przełomu wieków / Wolińska, Olga. 2004
496 Metafory socjolektalne / Kołodziejek, Ewa. 2003
637 Metanoja, paranoja / Glosowitz, Monika. 2012
2007 Metoo#leonie / Michalska, Katarzyna. 2018
1581 Metrem na Goebbelsa / Sipowicz, Kamil. 2016
1045 Metro na Żerań / Wiedemann, Adam. 2014
40 Męskości argentyńskie a Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza / Kaliściak, Tomasz. 2016
80 Mężczyzna w oczach kobiety nowoczesnej : w świetle ankiety "Bluszczu" / Szyszko-Trojanowska Joanna. 2016
423 Miaskowscy o śmierci Wojciecha Gajewskiego : O twórczej relacji między utworami / Oźlański, Artur. 2018
288 Miasta globalne i kosmopolis / Gupta, Suman. 2012
273 Miasta za żelazną kurtyną. Warszawa - Tadeusza Konwickiego, Bukareszt i Timiszoara - Herty Műller / Paprocka-Podlasiak, Bogna. 2012
358 Miasto jako przestrzeń autorskiej autokreacji w prozie niemieckiej i polskiej po 1989 roku / Chołuj, Bożena. 2011
392 Miasto jako przestrzeń groteskowego wyobcowania ( w perspektywie błazna i kaznodziei )w "Blaszanym bębenku" Gűntera Grassa i "Ostatniej Wieczerzy" Pawła Huellego / Wesołowska, Małgorzata. 2011
1556 Miasto promieniste ; Oma ; Moje życie w nowym tysiącleciu ; "Niestety, tak brzmi nazwa naszego miasteczka; przez cały ten czas ją ukrywałem" / Clover, Joshua. 2016
559 Mickiewiczowskie peryfrazy z komponentem "ogień" i "światło" / Białoskórska, Mirosława. 2005
228 Między autobiografią a przypowieścią : glosa o paru tajemnicach "Domu, snu i gier dziecięcych" Juliana Kornhausera / Gleń, Adrian. 2017
239 Między literaturą, filmem i rzeczywistością : o problemach z adaptacją "Wojny polsko-ruskiej " / Sołodki, Paweł. 2014
397 Między niewyrażalnością a niepoznawalnością / Bartoszyński, Kazimierz. 1998
1570 Między słowem a światem / Kasperek, Justyna. 2016
124 Między słowem i ciałem : o somatekstualności "Dzienników z lat osiemdziesiątych" Teodora Parnickiego / Szewczyk, Joanna. 2015
335 Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk w "Dziennikach" Marii Dąbrowskiej / Bieńkowska, Danuta. 2016
1936 Między snem a rzeczywistością : z Boriszem Kucsovem rozmawia Daniel Warmuz. Kucsov, Borisz. 2018
1749 Między spojrzeniem a ujrzeniem / Kasperek, Justyna. 2017
1855 Między synchronią a diachronią, czyli o problemach z modelowaniem systemu słowotwórczego polszczyzny / Kaproń-Charzyńska, Iwona. 2013
2224 Między szkiełkiem, sercem i okiem / Graul, Andrzej. 2020
1940 Między topograficznym konkretem a przestrzenią mityczną : o "Ogrodzie, popiele" Danila Kiša / Chajęcka, Patrycja. 2018
1039 Między twórczością oryginalną a przekładową. Tłumacz jako komparatysta idealny / Rajewska, Ewa. 2010
379 Między uległością a buntem : bokserskie biografie w PRL na przykładzie filmu "Bokser" Juliana Dziedziny / Papuczys, Jakub. 2017
1501 Między wiosną a zimą, między śmiercią a zmartwychwstaniem ... / Łozowska-Patynowska, Anna. 2016
1357 Między zgrywami / Hoffmann, Krzysztof. 2015
1196 Milczenie po "Skowycie" (i "Howl") / Cichoń, Ewa. 2015
2198 Miliarderzy też nie mają łatwo / Orzechowski, Marek. 2020
1827 Miłosz - Krasnogruda : opowieści wędrowców / Bernacki, Marek. 2017
1352 Miłość pomiędzy złem i złem / Bałczewski, Marcin. 2015
782 Miniatura wielkości / Liskowacki, Konrad. 2013
1373 Mishima i Conrad / Samsel, Karol. 2015
1023 Miss Eyre, Miss Dalloway : Virginia Woolf i zniszczenie wyobraźni metonimicznej / Samsel, Karol. 2014
768 Mistrz Jerzy Stempowski / Baran, Marcin. 2013
2270 Mistrz komiksu, Moebius / Bałczewski, Marcin. 2019
767 Mit dzieciństwa - mit początku."Grenadier-król" i "Dziecko przez ptaka przyniesione" Andrzeja Kijowskiego (1928-1985) w świetle mitoanalizy / Heck, Dorota. 2018
410 Mit końca / Chajęcka, Patrycja. 2018
860 Modyfikacje znaczeń frazeologizmów "oko cyklonu" i "być, znajdować się, znaleźć się w oku cyklonu" w tekstach współczesnej polszczyzny / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2008
342 Modyfikacje zwrotu "podbijać komuś bębenka" we współczesnej polszczyźnie / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2016
859 Modyfikatory intensywności barw w twórczości Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego / Czachorowska, Magdalena. 2008
2331 Moja pamięć o blokadzie : Leningrad 1941-1942 / Czyżowa, Jelena. 2020
628 Mokry palimpsest ; Kobieta Edgara Poe ; Pies / Belej, Les'. 2012
1783 Morze dwóch podróżników : o "Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu" Julisza Słowackiego oraz "Szkicach piórkiem" Andrzeja Bobkowskiego / Libich, Maciej. 2017
1360 Mosty do przechodzenia nocą / Zelwan, Marta. 2015
2105 Motel między wzgórzami / Lenc, Ryszard. 2018
555 Motywacje zmian nazw ulic w Polsce od 1989 r. : (na przykładzie kilku miast pomorskich) / Chludziński, Andrzej. 2004
1768 Motywy akwatyczne w poezji polskiej po roku 2000 / Nadolny, Patryk. 2017
626 Motywy dendrologiczne w historii frazeologii i paremiologii polskiej / Skorupska-Raczyńska, Elżbieta. 2005
110 Motywy folklorystyczne w liryce Franciszka Karpińskiego. Pieśń dziada sokalskiego w kordonie cesarskim / Kosiorek, Małgorzata. 2015
131 Mowy weselne z pamiętnika Michała Obuchowicza : edycja krytyczna / Chruściel, Katarzyna. 2014
2143 Mozaika z lawiną ; Piosenka: zeszłoroczny śnieg [autoremix] ; Kochani kochani / Kitsch, Samantha. 2020
1351 Móc wreszcie zrozumieć komiks / Lichtblau, Krzysztof. 2015
1478 Mój bunt nie jest tylko buntem syna : z Piotrem Piętakiem rozmawia Karol Samsel / Piętak, Piotr. 2016
1664 Mój Chlebnikow powszedni : abecediariusz będziański w języku gwiezdnym spisany / Mueller, Joanna. 2017
2303 Mój grecki Sylwester / Klimko-Dobrzaniecki, Hubert. 2020
104 Mówi Świetlicki / Klera, Wiktoria. 2015
1774 Mówi we mnie "Się" / Kania, Marta Matylda. 2017
192 Mówione "miniatury" autobiograficzne pograniczy / Taborska, Katarzyna. 2014
899 Mufinki i bakaliowce, czyli o współczesnych tendencjach nominacyjnych dotyczących ciast i ciasteczek w polszczyźnie / Witaszek-Samborska, Małgorzata. 2008
1926 Mullaghmore / Południak, Małgorzata. 2017
1052 Multiwersalna Homepage Boga / Pertek, Grzegorz. 2014
1490 Mur ; Dach ; Nokturn ; Powrót ; Dom ; Spotkania / Karanović, Vojislav. 2016
1096 Musisz zmrużyć powieki : rozmyślania o decentryzmie i sztuce / Pajdała-Kusińska, Izabela. 2014
18 Muszla, biografia słowa, blizna / Madejski, Jerzy. 2016
1184 Muzyka jest całością : z Tomaszem Licakiem rozmawia Beata Zuzanna Borawska / Licak, Tomasz. 2014
1964 Muzyka na biegunach / Wawrzyńczyk, Rafał. 2018
414 Muzyka nad horyzontem zdarzeń / Bruch, Radek. 2018
2300 Muzykując na partyturze noir / Adamczak, Marcin. 2020
2273 My Polacy, złote ptacy / Gajdziński, Piotr. 2020
1217 Na ciele słowa wyglądają wyraźniej mówi człowiek z brudnopisu / Klary, Beata Patrycja. 2015
853 Na czas / Pajonk, Izabella. 2013
1916 Na gruzach świata / Suwiński, Bartosz. 2017
1117 Na makiecie, czyli nigdzie / Walczak, Emilia. 2014
328 Na nieobcej obczyźnie : o listach Witolda Wirpszy do Heinricha Kunstmanna / Romaniak, Damian. 2018
2012 Na powrót / Strumyk, Grzegorz. 2018
1256 Na rozdrożu intuicyjności i zdrowego rozsądku : spojrzenie na polską krytykę muzyczną / Mańkowski, Adam. 2015
823 Na szczęście / Bereza, Henryk. 2013
442 Na tropie Maurycego Maeterlincka w życiu i twórczości Stanisława Przybyszewskiego / Vandenborre, Katia. 2017
1389 Na tropie obecności / Kasperek, Justyna. 2015
1797 Na tym etapie / Zelwan, Marta. 2017
356 Nabokovski sposób dotykania rzeczywistości : gra światła i barw w opowiadaniu "Detale zachodu słońca" / Ginter, Anna. 2015
1609 Nad morzem / Lenc, Ryszard. 2016
1795 Nadejście Wieku Półcienia / Oreskes, Naomi. 2017
260 Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii / Karwowska, Bożena. 2014
1824 Nadwiślańskie szumy i szmery / Serafin, Ewa. 2017
1038 Nagrobek ; [Już wiem] / Frajlich, Anna. 2014
1435 Nagrobek Henrykowi ; Śledź repertuar ; Rudy / Wiedemann, Adam. 2016
294 Najdłuższe światła świata / Brzoska, Wojciech. 2018
2246 Najmniejsza linia najmniejszego oporu ; Działanie ; Pomarańcza / Koza, Michał. 2020
1659 Najmniejsza subiektywna cisza : o "Pani Lenin" Wielimira Chlebnikowa / Balsamo, Agata. 2017
1525 Najnowsze angielskie zapożyczenia cytatowe w polszczyźnie ogólnej początku XXI wieku / Olkowska, Ksenia Małgorzata. 2011
1024 Najprościej byłoby wyjść na szosę... jeszcze raz / Brzeziński, Marek. 2014
1432 Najszczęśliwszy z poetów / Yeats, William Butler. 2016
1950 Największa w bloku piwnica / Muszer, Dariusz. 2018
187 Napisać noc / Fiedorczuk, Julia. 2014
1206 Naprawdę duży i niewiele mniejszy : utwór historyczny / Foks, Darek. 2015
1702 Narastanie / Południak, Małgorzata. 2017
1374 Narracja, która transmigruje : koncepcja transmigracji dusz w tetralogii "Hōjō no umi" / Wolska-Lenarczyk, Joanna. 2015
1784 Nasze morze martwe / Liskowacki, Artur Daniel. 2017
2327 NATO stare, ale czy jare / Orzechowski, Marek. 2020
950 Natura człowieka według Presla / Bałczewski, Marcin. 2013
1122 Naturalnie / Olszewski, Marek. 2014
49 Naukowiec na kwerendzie : listy Ludwika Krzywickiego z Londynu do żony / Zawiszewska, Agata. 2016
399 Nazvaniâ vodok kak istočnik informacii o regione proishoždeniâ / Stelmach, Halina. 2015
876 Nazwania Matki Bożej w Kancjonale Mazurskim / Paluszak-Bronka, Anna. 2008
1307 Nazwania sakramentu chrztu w kazaniach Piotra Skargi / Paluszak-Bronka, Anna. 2010
622 Nazwania sakramentu Eucharystii w kazaniach księdza Piotra Skargi / Paluszak-Bronka, Anna. 2005
1589 Nazwy mężczyzn homoseksualnych we współczesnym języku polskim / Dyszak, Andrzej. 2012
1953 Nazwy naczyń do napojów w polszczyźnie ogólnej XVI wieku / Klóska, Katarzyna. 2014
480 Nazwy odcieni barwy zielonej w kategorii "proza" Narodowego Korpusu Języka Polskiego / Stanulewicz, Danuta. 2018
44 Nazwy własne (antroponimy) w polskich przekładach powiastki filozoficznej Voltaire'a "Candide l'optimisme" / Saganiak, Agnieszka. 2016
714 Nazywanie i określanie Judasza w wybranych tekstach staropolskich / Rojszczak, Dorota. 2006
1471 Nemezis vs Mykietyn / Petryczko, Monika. 2016
2235 Neptun - władca snu, wizji i wyobraźni / Wadżet Gardasiewicz, Małgorzata. 2019
1246 Nerwica natręctw literackich, czyli dlaczego nie nukruję w masce : wersja rozszerzona / Gawin, Rafał. 2015
2166 Netoperkova nemoc / Klimko-Dobrzaniecki, Hubert. 2020
985 Nic więcej z tej strony ; Przyniosłam ci smutek ; Stany zapalne, punkty przecięć / Lech, Joanna. 2014
1336 Nić i ziarno / Klera, Wiktoria. 2015
2127 Nie będą nam tutaj, w obcych językach... / Abramowicz, Marek. 2020
604 Nie chodzi o to, by było ładnie : rozmowa "eleWatora" z prezesem Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy - Arturem Danielem Liskowackim / Liskowacki, Artur Daniel. 2012
1505 Nie lękaj się / Orlińska-Frymus, Urszula. 2016
1253 Nie ma już linii podziału : o krytyce internetowej / Maciejewski, Krzysztof. 2015
1675 Nie mogło być inaczej : z Donatem Kirschem rozmawiają Klaudia i Andrzej Śnioszkowie / Kirsch, Donat. 2017
1402 Nie taki obóz starszny, jak go pamiętają. Betcher, Oliwia. 2015
878 Nie ufajcie Jarząbkowi, bo Was zrobi, bo Was zrobi .../ Petryczko, Monika. 2013
920 Nie wszyscy pójdziemy do gazu : (część 4 z 3) / Bałczewski, Marcin. 2013
1680 Nie wystarczała nam rzeczywistość / Szott, Mirosława. 2017
2229 Nie zabijać drozda / Mizuro, Marta. 2020
22 Nie-miejsca pamięci i ich nie-ludzkie pomniki / Sendyka, Roma. 2017
712 Nie-Platońska tragikomedia / Szwebs, Weronika. 2013
1176 Niebezpieczne związki / Walczak, Emilia. 2014
9 Niebieska księga z Eccles w krzywym zwierciadle Finnegans Wake / Bazarnik, Katarzyna. 2012
884 Niebieskie, zielone, brązowe / Południak, Małgorzata. 2013
1724 Niech diabli wezmą / Rogatko, Bogdan. 2017
1167 Niech sobie trwa / Strumyk, Grzegorz. 2014
991 Niech wam zdechnie wszystko, co kochacie! / Toboła, Maria. 2014
19 Niechęć do wyznawania : o kulturze autobiografii w Polsce / Hellich, Artur. 2016
120 Nieciągłość autobiografii : "Pamiętam że. To, co wspólne" I Georgesa Pereca / Poprawa, Adam. 2015
632 Nieistotna żółta sprawa / Branc, Noil. 2012
71 Niejasność zła według Ewy Lipskiej : formalno-treściowe paralele wielkiej metafory / Skibski, Krzysztof. 2002
1892 Niekonieczność pisania / Wabik, Mateusz. 2017
1607 Niemiecka rewizja 1944 ; Kamień ; Ślepy mam twarze ; Chleb ze stołu / Ondruš, Ján. 2016
277 Niemieckie biografie chwili (1946-1948) - próba typologii i narracji / Taborska, Katarzyna. 2013
760 Niemowa ; Są tacy / Hrynacz, Tomasz. 2013
818 Nieprawdziwek / Ulman, Anatol. 2013
1447 Nieustanne nieprzystosowanie / Hachlica, Mateusz. 2016
669 Nieustannie na linii ognia / Orzeł, Paweł. 2012
741 Niewierność oryginału : Borges i sztuka przekładu / Wróblewska, Marta Natalia. 2013
78 Niewieści Palladyn : rzecz o Edwardzie Prądzyńskim / Skucha, Mateusz. 2016
398 Niewyrażalne czy nie wyrażone? / Balcerzan, Edward. 1998
391 Niezła artystka / Muszer, Dariusz. 2018
1976 Niezłomność i indywidualizm Oriany Fallaci / Kowalski, Grzegorz. 2018
719 Nieznany epizod dziejów polskiej pisowni / Walczak, Bogdan. 2006
617 Nieznany świat scenariuszy filmowych Jana Drzeżdżona / Orzeł, Paweł. 2012
1580 Niezwykły świat Thomasa Otta / Bałczewski, Marcin. 2016
1959 Nihil novi / Błahy, Jarosław. 2018
1851 Niki, uniki : pies po węgiersku / Liskowacki, Artur Daniel. 2017
1155 Nina Landau ; Maktub ; [Mumia tańczy] / Brzoska, Wojciech. 2014
1967 Niżyński Marian Ludwik, Jerschina Stanisław Marian, Żernicki Janusz, Zielińska Teresa / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2018
1481 Noc i dzień / Piętak, Stanisław. 2016
510 Nominalizacje w wielkopolskich rotach sądowych / Słoboda, Agnieszka. 2003
2209 Nonkonformizm / Sieradzki, Jacek. 2020
1443 Noriega, oblężenie Jerycha i heavy metal / Frania, Arkadiusz. 2016
757 Norita / Zadura, Bohdan. 2013
1751 Nosferatu w objęciach śmierci / Romaniak, Damian. 2017
2159 Notatki o powieści edukacyjnej / Balcerzan, Edward. 2018
2091 Notatki świniopasa / Dymny, Wiesław. 2018
1189 Notatki z teczki "Historie różowych słów" / Hoffmann, Krzysztof. 2014
2288 Notatki z undergruntu : albo o tym, jak zostać borsukiem / Wiśniewski, Radosław. 2020
629 Notatnik i modlitewnik drogowy : (fragmenty) / Waniek, Henryk. 2012
2067 Notatniki zamiast opus magnum? / Pietrych, Krystyna. 2017
1613 Notesprospera : (fragmenty) / Kierc, Bogusław. 2016
512 Nowa - agentywna funkcja przyrostka "-owicz" / Szczyszek, Michał. 2003
1828 Nowa Humanistyka : w poszukiwaniu granic / Bielik-Robson, Agata. 2017
2046 Nowa Humanistyka i odpowiedzialność za ciągłość (dawnej) tradycji / Cieński, Marcin. 2017
1818 Nowa humanistyka w Polsce : kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji / Nycz, Ryszard. 2017
161 Nowa komparatystyka i comparatisme quand même / Hejmej, Andrzej. 2015
1255 Nowa umowa : krytyka literacka jako instytucja literatury / Tabaczyński, Michał. 2015
2252 Nowe rozdania w poezji / Zimny, Jerzy Beniamin. 2019
887 Nowoczesna-czyli jaka? / Zych, Konrad. 2013
2302 Nowonorweska twórczość Jona Fossego / Januszewska-Skreiberg, Janina. 2020
332 Nowość artystyczna / Bereza, Henryk. 2018
1947 Nowy Sad, pożegnanie / Waligórski, Miłosz. 2018
2002 Nowy zachodni świat : rozmowa Macieja Libicha z Ewą Winnicką wokół książki "1968 : czasy nadchodzą nowe". Winnicka, Ewa. 2018
1183 Nożyce i instrument / Hnat, Tadeusz. 2014
913 Nóż baranek / Osajda, Marek. 2013
1483 O "Białych kliszach" : z Zytą Rudzką rozmawia Paweł Orzeł / Rudzka, Zyta. 2016
780 O "Pismach zebranych" Bolesława Micińskiego / Zawadzki, Andrzej. 2013
550 O braku pewnego przyimka w rotach wielkopolskich / Słoboda, Agnieszka. 2004
1485 O chłopskich regionach i poetyckich okolicach : z Marianem Pilotem rozmawia Paweł Orzeł / Pilot, Marian. 2016
1209 O ciele (wiersza) : z Marcinem Sendeckim rozmawia Wiktoria Klera / Sendecki, Marcin. 2015
444 O czeskiej tożsamości kulturowej, mentalności i duchowości / Koczur-Lejk, Klaudia. 2017
253 O czym mówiłyby Muzy, gdyby mówić mogły / Śniedziewski, Piotr. 2014
1560 O czym myślimy przed zaśnięciem? : z Maciejem Englertem rozmawia Artur Daniel Liskowacki / Englert, Maciej. 2016
1736 O dedykacjach, wpisach i wklejkach, czyli Westchnienia książek / Frania, Arkadiusz. 2017
784 O dwóch paradygmatach sentymentalizmu w twórczości eseistycznej Adama Zagajewskiego: ("Solidarność i samotność", "Dwa miasta") / Czajkowski, Krzysztof. 2018
1363 O dziecku chorym na śmierć : z Beatą Kubiak Ho-Chi rozmawia Paweł Orzeł / Kubiak Ho-Chi, Beata. 2015
1482 O dziwnym czasie i autorach, zapomnianych lub trudnych w odbiorze : z Januszem Drzewuckim rozmawia Paweł Orzeł / Drzewucki, Janusz. 2016
1542 O Eliocie przy stole - opis fotografii / Bednarek, Marian Lech. 2016
10 O filmowych interpretacjach prozy Jamesa Joyce'a / Orzeł, Paweł. 2012
1268 O grach (planszowych): z Marcinem Baranem rozmawia Wiktoria Klera / Baran, Marcin. 2015
540 O gramatycznych uwarunkowaniach wymiany osobowej formy czasownika na bezokolicznik / Gębka-Wolak, Małgorzata. 2004
1063 O ile cokolwiek można powiedzieć o wszystkim / Klera, Wiktoria. 2014
314 O językowej konwencji podróży w audycji Radia Szczecin "Machina czasu" / Szlachta, Agnieszka. 2017
575 O języku kazań Jakuba Wujka - innowiercy w "Postylli mniejszej": określenia ich nauki i działań / Migdał, Jolanta. 2005
304 O kilku skrzydlatych słowach Henryka Sienkiewicza / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2017
1464 O konkretności słowa / Bryll, Ernest. 2016
478 O konstrukcjach typu "anoreksja", "anorektyk", "anorektyczka" we współczesnej polszczyźnie / Seniów, Adrianna. 2018
1663 O końskim i ludzkim cierpieniu i ofierze / Matywiecki, Piotr. 2017
1248 O krytyce i krytykach / Zelwan, Marta. 2015
1242 O kulturze czytania / Bereza, Henryk. 2015
155 O literaturze tatarskiej w aspekcie międzynarodowym / Radziszewska, Iwona. 2016
865 O medvedeskorpionah iz russkih perevodov "Metamorfoz" Ovidiâ s pol'skogo âzyka načala XVIII veka / Matveenko, Ekaterina A. 2018
1841 O mój Czarnobylu / Bałczewski, Marcin. 2017
1323 O mrocznym czasie sprzed "linguistic turn" albo co J.M. Coetzee zobaczył w Willemie Termeerze i co z tym począł / Koch, Jerzy. 2010
1467 O najważniejszym pytaniu dla poety / Tkaczuk, Wacław. 2016
807 O nazwach polskich blogów internetowych / Sidorowicz, Rafał. 2007
1535 O niektórych mechanizmach zmian urbonimów : (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim) / Bieńkowska, Danuta. 2012
173 O niemożliwości literatury lokalnej : przypadek narracji audiowizualnej / Regiewicz, Adam. 2015
1301 O niezrozumieniu / Hoffmann, Krzysztof. 2015
1311 O oczach, które dostają ciało i dają nogę : "Cztery sekundy" rzeczywistego widzenia w półświatku alfonsów, pokojówek, handlarzy i kalek / Ambroziak, Natalia. 2015
354 O pachnących ziółkach Zosi w polskiej epopei narodowej : (na marginesie prób identyfikacji) / Chodurska, Halina. 2015
1477 O pamięci: z Bohdanem Zadurą rozmawia Paweł Orzeł / Zadura, Bohdan. 2016
491 O pewnym typie frazeologicznych innowacji rozwijających - innowacje o funkcji korygująco-uściślającej / Dziamska-Lenart, Gabriela. 2003
57 O pewnym typie zabiegów na frazeologizmach w prozie Marka Bieńczyka / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2002
1486 O początkach... : z Urszulą Kozioł rozmawia Paweł Orzeł / Kozioł, Urszula. 2016
2152 O polskiej gościnności / Zahorska, Katarzyna. 2020
2065 O potencjalności Agambena i Deleuze'a / Szumilewicz, Ewa. 2017
89 O przedstawieniach natury w średniowiecznych żywotach świętego Wojciecha / Starowicz, Aleksandra. 2015
492 O regionalizacji zachodnich peryferii zachodniosłowiańskiego obszaru językowego / Eichler, Ernst. 2003
506 O regułach konwersacji H. Paula Grice'a w wywiadzie prasowym / Rzeszutek, Monika. 2003
202 O roli wzroku i obrazu w twórczości medytacyjnej Marcina Hińczy / Bielak, Alicja. 2017
861 O rozszerzaniu się znaczeń wyrazów w najnowszej polszczyźnie / Kołodziejek, Ewa. 2008
462 O różnych postaciach potoczności : (na materiale pamiętników Zofii Stryjeńskiej) / Bieńkowska, Danuta. 2018
1318 O rysunkach Miecia / Wiedemann, Adam. 2015
1806 O rzece, która wylewa : literatura i nowa pamięć o powodzi / Barcz, Anna. 2017
1526 O sakramencie bierzmowania na podstawie kazań księdza Piotra Skargi : rozważania językoznawcy / Paluszak-Bronka, Anna. 2011
1019 O sakramencie pokuty w kazaniach ks. Piotra Skargi - rozważania językoznawcy / Paluszak-Bronka, Anna. 2009
1479 O słownictwie Rejowego "Wizerunku" : o "niszczeniu prawdy" / Kozaryn, Dorota. 2011
51 O sobie, innym i Rudolfie, czyli Marian Pankowski i jego ulubiona figura biograficzna / Górecki, Przemysław. 2016
1462 O spotkaniu w Hotelu "Dom Chłopa" / Pluta, Jerzy. 2016
1865 O staropolskich i późniejszych derywatach i frazeologizmach z elementem "skoro" : (z uwzględnieniem tła słowiańskiego) / Wronkowska-Dimitrowa, Mirosława. 2013
569 O strachu w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja / Kozaryn, Dorota. 2005
1151 O strychu / Świetlicki, Marcin. 2014
862 O świecie muzyki w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja / Kozaryn, Dorota. 2008
1097 O tamtejszości : esej przygraniczny / Turczyński, Andrzej. 2014
2086 O trudach pamięci : "Zamglenia" Gabrieli Szubstarskiej / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2018
2294 O trzykrotnym spotkaniu Jerzego Hajdugi i Marii Kuczary / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2019
474 O układzie gniazdowym w dawnych słownikach / Lenartowicz-Zagrodna, Anna. 2018
531 O wierszach wariantowych w "Ogrodzie fraszek" Wacława Potockiego / Książek-Bryłowa, Władysława. 2004
1461 O wymagającym patronie i jury nagrody / Sulima, Roch. 2016
532 O wyznacznikach stylu współczesnych kazań / Matuszczyk, Bożena. 2004
1645 O zabawach z dzieciństwa, podróżach, śmierci i innych sprawach najważniejszych : "Tamto" Janiny Osewskiej / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2016
1465 O zapadnięciu na dziwną chorobę / Sakowicz, Krystyna ; właśc. Zelwan, Marta. 2016
2042 O znaczeniu i formie zwrotu "wycierać sobie gębę kimś, czymś" we współczesnej polszczyźnie / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2019
1769 O znaczeniu wody w kulturze Japonii / Możdżeń, Anna. 2017
967 O znikomości wszystkich rzeczy, czyli pisarz i jego kot / Turczyński, Andrzej. 2014
1690 Obce nazwy winorośli występujące w poradniku Piotra Krescencjusza (1571) / Kamper-Warejko, Joanna. 2013
386 Obce, zrujnowane ciała : melancholia a współczesna proza kobieca / Braid, Barbara. 2017
585 Obcy o zmierzchu : na marginesie polskiego wydania "Poezji wszystkich" Georga Trakla / Sikorski, Cezary. 2012
2076 Objawienie Kajetana - "drugiego Demiurga" / Łozowska-Patynowska, Anna. 2018
662 Obojętność Meksykanina / Szczepanik, Joanna. 2013
448 Obraz anioła w wybranych utworach literatury romantycznej i współczesnej oraz w języku / Jastrzębska-Golonka, Danuta. 2015
705 Obraz Boga w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza / Mariak, Leonarda. 2006
2035 Obraz Boga w "Raju" Jacka Kaczmarskiego / Kępka, Izabela. 2019
493 Obraz frazeologiczny jako ośrodek zabiegów innowacyjnych / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2003
799 Obraz grzechu w powieści Stefana Żeromskiego / Filip, Grażyna. 2007
475 Obraz Indian w "Listach z podróży do Ameryki" Henryka Sienkiewicza w kontekście publicystyki "Wędrowca". Cz. II, sposoby prezentacji społeczności indiańskiej / Pietrzak, Magdalena. 2018
468 Obraz Neapolu w wybranych opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Guz, Marzena. 2018
450 Obraz Polaków w felietonach Henryka Sienkiewicza / Pietrzak, Magdalena. 2015
413 Obrazkowa tęsknota za ojczyzną / Bałczewski, Marcin. 2018
779 Obrazy, obrazy, ale nie sztuka / Orzeł, Paweł. 2013
2286 Obrona składni ; Zaklinanie przestrzeni ; Dyrygowanie morzem / Karasek, Krzysztof. 2020
1843 Obsesje biorą się z niestrudzonego powtarzania pewnych czynności / Południak, Małgorzata. 2017
2097 Obsesje Davida Lyncha / Romaniak, Damian. 2018
659 Oburzenie / Benka, Urszula 2013
2265 Obywatel Ł / Liskowacki, Konrad. 2019
210 Oczami dziecka (fragmenty) / Lee, Malka. 2017
1286 Oczyszczając pole / Jasnowski, Paweł. 2015
2039 Od "Listów z podróży do Ameryki" (1876-1878) do "Listów z Afryki" (1891-1892), czyli o ewolucji warsztatu pisarskiego Henryka Sienkiewicza / Kowalska, Danuta. 2019
755 Od / Mamczur, Maria. 2013
99 Od autora do tłumacza i z powrotem : uwagi na marginesie Rolanda Barthes'a / Swoboda, Tomasz. 2015
2103 Od domu do domu, a po drodze życie piękne i krótkie / Pajdała, Izabela. 2018
34 Od futbolisty do trenera : relacyjność bohatera biografii piłkarzy / Stadnik, Małgorzata. 2016
2044 Od literatury do piśmienności kulturowej : wprowadzenie / Segal, Naomi. 2017
646 Od nauki do dydaktyki, czyli o szkolnych podręcznikach do języka polskiego / Walczak, Bogdan. 2005
165 Od pisarza narodowego do światowego i z powrotem : O polskich uczestnikach Iowa Writing Program / Moroz, Agnieszka. 2015
439 Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii / Ślósarz, Anna. 2017
1304 Od subiekta do bogatego kupca : językowa kreacja Stanisława Wokulskiego / Modrzejewska, Róża. 2010
1647 Od średniowiecznej do współczesnej polszczyzny, czyli o stałości w języku / Walczak, Bogdan. 2012
2260 Od wieży Babel do dobrej nowiny / Łozowska-Patynowska, Anna. 2019
1961 Odcienie starości / Chajęcka, Patrycja. 2018
952 Odkryłem ciszę... : ze skrzypkiem Adamem Bałdychem rozmawia Beata Zuzanna Borawska / Bałdych, Adam. 2013
1342 Odkrywać prawdę z Susan Sontag / Klary, Beata Patrycja. 2015
374 Odkrywanie zmysłu udziału / Nycz, Ryszard. 2018
194 Odmierzanie pamięci / Grzemska, Aleksandra. 2014
2219 Odnowienie na zasadzie zamalowania / Urbanek, Mariusz. 2020
925 Odpowiedzi wieku ... / Dąbrowski, Mieczysław. 2011
1883 Odrodzenie blokowiska / Frąckiewicz, Michał. 2017
523 Odrodzić płeć kości : polityka pamięci w Bośni i Hercegowinie / Arsenijević, Damir. 2017
511 Odrzeczownikowe przymiotniki z formantem "-ny" w słowotwórczych szeregach synonimicznych : (na materiale "Słownika polszczyzny XVI wieku") / Szczaus, Agnieszka. 2003
1502 Odsłuchy rejestru / Kasperek, Justyna. 2016
1064 Odzieranie osobowości / Krzyżanowski, Józef. 2014
101 Ofiara, zły chłopiec, błazen, marzyciel, mnich i wybawiciel : archetypiczne postaci mężczyzn w prozie Krzysztofa Niewrzędy, Dariusza Muszera, Leszka Oświęcimskiego i innych pisarzy emigracyjnych polskiego pochodzenia / Helbig-Mischewski, Brigitta. 2015
1562 Ogolona głowa Kurtza / Bohajedyn, Tomasz. 2016
127 Ojciec odchodzi / Serkowska, Hanna. 2015
1321 Okolica / Piotrowski, Mieczysław 2015
1057 Okolice znaczeń / Kasperek, Justyna. 2014
1574 Okoliczny Batman / Szaruga, Leszek. 2016
88 Określenia metaforyczne z wyrazem "ołtarz" / Zgrzywa, Jan. 2002
1287 Określenia temporalne w "Psałterzu Dawidowym" Mikołaja Reja / Kowalska, Danuta. 2010
2003 Oksanka ; [Spekulując okrucieństwem] ; Jeśli wyjdziesz mi naprzeciw ; Igraszka ; Nikt nie słyszy / Zawadski, Jurij. 2018
2123 On / Orzechowski, Marek. 2020
1140 On pracował w locie : z Ludwiką Szemioth-Bursą rozmawia Marta Zabłocka / Szemioth-Bursa, Ludwika. 2014
772 On Rendering Wildness: Choices and Strategies for Translating John Muir's Essays into Italian / Bernardini, Caterina. 2018
2049 Oniomania, zakupoholizm, kompulsywne kupowanie : kilka uwag o strukturze członów szeregu synonimicznego / Seniów, Adrianna. 2019
1107 Ontologia w Paryżu : Alain Badiou / Wasilewski, Andrzej. 2014
2322 Ontologie win : feministyczna mistyka a chrześcijański porządek / Pietryga, Adam. 2020
1640 Opera na koniec epoki : relacja z Warszawskiej Jesieni, 16-25 września 2016 / Wawrzyńczyk, Rafał. 2016
1314 Opowiada / Laskowska, Irena. 2015
1222 Opowiada książki / Orski, Mieczysław. 2015
1148 Opowiadania / Ballo, Andrzej. 2014
1103 Opowiadania krótkie / Baczewski, Marek. 2014
1629 Opowiadania, które przeczytałem / Pyda, Jakub. 2016
2138 Opowieść uszła cało / Grynberg, Henryk. 2020
643 Opozycja płci w świadomości społecznej i języku mieszkańców Bukówca Górnego w powiecie leszczyńskim / Sobańska, Alicja. 2005
1071 Organiczne dźwięki, ukryta melodia / Petryczko, Monika. 2014
2167 Organy pokrzepienia / Ratajczak, Mirosław. 2020
1985 Oriana i Florencja : historia burzliwej miłości / Paukszta, Aleksandra. 2018
1986 Oriana i sztuka wywiadu / Romaniak, Damian. 2018
835 Ortograficzno-językowe cechy jako wyznaczniki funkcjonalnego zróżnicowania tekstów w XV-wiecznej księdze liturgicznej z ziem ruskich Rzeczypospolitej / Wronkowska-Dimitrowa, Mirosława. 2007
1451 Osaczeni, ale jeszcze nie osądzeni / Frania, Arkadiusz. 2016
1085 Osobliwości leksykalne w (staro)-cerkiewno-słowiańskim lekcjonarzu ze Starego Testamentu a leksyka w paralelnych miejscach (staro)polskich Biblii / Wronkowska-Dimitrowa, Mirosława. 2009
854 Osobliwy tryptyk o życiu / Orzeł, Paweł. 2013
718 Osobowość a idiostyl : (na podstawie tekstów Natalii Han-Ilgiewicz) / Umińska-Tytoń, Elżbieta. 2006
1192 Ostatni bankiet u ministra kultury z hipsterami / Foks, Darek. 2015
1438 Ostatni dzień / Waligórski, Miłosz. 2016
793 Ostatnie czytanie : argentyńska fantazja : Borges i Cortazar / Lizińczyk, Halina. 2013
873 Ostatnie czytanie : paradiso i parodia : "Pantokrator" Józefa Łozińskiego / Lizińczyk, Halina. 2013
949 Ostatnie czytanie : o żołnierzu, który nie zabija / Lizińczyk, Halina. 2013
734 Ostatnie czytanie : Stachura - buntownik łagodny, ale krańcowy / Lizińczyk, Halina. 2013
1005 Ostatnie czytanie : "Gra w klasy" i czytelnik samica / Lizińczyk, Halina. 2014
1988 Ostra jazda czy edukacja? : dylematy szczecińskiego teatromana / Bruch, Radek. 2018
1333 Ostrowska totalna / Chodakowska, Ewelina. 2015
1539 Oszukać przeznaczenie : o czasie, Biblii i perspektywie w "Mordzie w katedrze" T. S. Eliota / Balsamo, Agata. 2016
520 Otherwise than Epistemology / Kumar, S.Satish. 2018
39 Otto Weininger : mizogin i profeminista? / Wojnicka, Katarzyna. 2016
1669 Otwarta ; Łóżko ; Ładny tytuł ; Zrób to / Radecka, Anna. 2017
1614 Ósemka nienawistników znad Wisły / Bohajedyn, Tomasz. 2016
1703 Ósme / Liskowacki, Artur Daniel. 2017
589 P(r)oza ciałem / Staśko, Maja. 2012
2249 Pałac snów / Zelwan, Marta. 2019
1457 Pałac z baśni powstaje / Chajęcka, Patrycja. 2016
283 Pamiątka / Śnieżko, Dariusz. 2013
211 Pamiętnik : (fragment, zeszyt 2, w rękopisie) / Baum, Bronia. 2017
1404 Pamiętnik polskiego hipisa / Bałczewski, Marcin. 2015
1069 Pamiętnik z burdeli / Bałczewski, Marcin. 2014
387 Pamiętniki inwalidów wojennych : PRL i (re)konstruowanie okaleczonych ciał / Śmieja, Wojciech. 2017
1772 Pan/i Detektyw : tożsamość protagonisty w grach typu "Hidden Object Puzzle Adventure" / Błaszkowska, Marta. 2017
1415 Pani Bieda : tondo alegoryczne / Turczyński, Andrzej. 2016
1224 Pani Egucka, Miłosierdzie Boże i Ludwig van Beethoven / Meixner, Wojciech. 2015
240 Paraboliczne opowieści o ukrywaniu się w szafie: "Ta z Hamburga" Hanny Krall i "Daleko od okna" Jana Jakuba Kolskiego / Tatar, Anna. 2014
730 Paradoks Rzymskiej wojny Filipa Zubińskiego / Pertek, Grzegorz. 2013
1790 Parateksty gier cyfrowych : odbiór gry a paratekstualne funkcje i procesy / Żmuda, Michał. 2017
1201 Parę słów o "byciu naprawdę" Allena Grinsberga / Koczanowicz, Tadeusz. 2015
281 Parę uwag o "Kronosie" / Wyka, Marta. 2013
2196 Partacze czyli o polskiej polityce historycznej / Ruchniewicz, Krzysztof. 2020
2079 Pasja według Bernsteina / Liskowacki, Konrad. 2018
1578 Paskudny, niewiarygodny babochłop w oficerkach / Pietras, Anna. 2016
1706 Patchwork grubymi nićmi szyty / Kamińska, Aneta. 2017
2236 Patriotyzm czy folklor polityczny / Cembrzyńska, Patrycja. 2020
1088 Patrz, jak ci każę, czyli o ramie dzieła literackiego w "Wyzwoleniu" Stanisława Wyspiańskiego / Balsamo, Agata. 2014
1742 Patrzę i piszę / Hornik, Sławomir. 2017
894 Paweł Huelle i Antonio Muñoz Molina, Jerzy Franczak i Alejandro Cuevas - miejsce "ja" we współczesnej prozie hiszpańskiej i polskiej / Gutkowska, Katarzyna Zofia. 2011
1449 Pejzaż-cień egzystencji / Kuliński, Przemysław. 2016
1198 Pensjonarski "Skowyt" albo niedole czytania (i pisania) / Opałka, Ewa. 2015
422 Peregrynacja do Ziemi Świętej - rzecz o motywacji Jana Goryńskiego do odbycia pielgrzymki / Ossowska-Kulińska, Katarzyna. 2018
613 Pergamonia : (fragment) / Drzeżdżon, Jan. 2012
1027 Peryfrazy nazw astronomicznych i meteorologicznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Rychter, Joanna. 2009
1527 Peryfrazy nazw florystycznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Rychter, Joanna. 2011
338 Peryfrazy nazw religijnych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Rychter, Joanna. 2016
1621 Peryfrazy nazw z zakresu ziemskiej przyrody nieożywionej w utworach poetyckich Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Rychter, Joanna. 2012
1308 Peryfrazy nazwy "niebo" w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Rychter, Joanna. 2010
1651 Peryfrazy ojkonimów polskich / Afeltowicz, Beata. 2013
1800 Pętla śmierci jako komponent / Leino, Olli Tapio. 2017
822 Pianola do snów / Sakowicz,Krystyna. 2013
1519 Piąte / Liskowacki, Artur Daniel. 2016
1429 Piekło na ziemi ; Widziałeś, jakie mamy ładne zdjęcie bez ciebie? ; Plac nieuświadomionej konieczności dziejowej ; Bezprizorni / Witkowska, Ilona. 2016
227 Piekło na ziemi obiecanej : wspomnienia wojenne Izraela Rabona / Olejnik, Izabela. 2017
1677 Piekło w słonecznej Kalifornii : Henryk Sienkiewicz i Indianie / Bohajedyn, Tomasz. 2017
747 Pierre Menard, czyli powtórzenie (z) przypadku / Zych, Konrad. 2013
2240 Pierre Soulages w Luwrze / Skorupski, Kazimierz. 2020
1298 Pierwsze / Liskowacki, Artur Daniel. 2015
126 Pierwsze opisy podróży Polaków do Ziemi Świętej : wprowadzenie do badań w ujęciu geopoetyki / Ossowska, Katarzyna. 2014
1405 Pierzasta skała, powiedzmy : relacja z Warszawskiej Jesieni, 18-26 września 2015 / Wawrzyńczyk, Rafał. 2015
656 Pies szczeka, Niemcy rządzą Europą / Slaska, Ewa Maria 2013
2189 Pieśni burzowe / Mengham, Rod. 2020
4 Pięć formuł filozoficznych, za których pomocą można scharakteryzować pisarstwo Joyce'a / Falkowski, Mateusz. 2012
1624 Pięć liter / Buszek, Adam. 2016
883 Pięć spięć, słabych szwów i styków / Hoffmann, Krzysztof. 2013
1516 Piękne melodie i odrobina chaosu / Mańkowski, Adam. 2016
804 Piękno w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja : (prolegomena) / Kozaryn, Dorota. 2007
1371 Piękno, które wyzwala żądzę krwi / Bajor, Karolina. 2015
2102 Piętnaste / Liskowacki, Artur Daniel. 2018
676 Pin i zielony ; To nie my / Thiele, Przemysław. 2013
1265 Pinczer / Skonieczny, Rafał. 2015
1303 Piotr Poznańczyk a Biblia Leopolity, czyli o XVI-wiecznych edycjach Księgi Syracha / Lenartowicz, Anna. 2010
195 Piotr Zaremba i generacja 1910 / Telec, Jakub. 2014
1271 Pisane pod kołdrą / Słowik, Aleksandra. 2015
1831 Pisanie jako potrzeba fizjologiczna / Wabik, Mateusz. 2017
197 Pisanie przeszłości : Wygnańcy Jana M. Piskorskiego oraz Między Stettinem a Szczecinem Jana Musekampa / Iwasiów, Sławomir. 2014
2225 Pismo snu / Szaruga, Leszek. 2019
2243 Pisz na Berdyczów : recepta anielskim skrzydłem pisana / Stankiewicz-Daleszyńska, Elżbieta. 2019
1770 Pisząc o wodzie / Majcherczyk, Paweł. 2017
2295 Plik znaleziony w Wirtualu / Balcerzan, Edward. 2019
1050 Plug in : projekt room / 2014
990 Plug in : projekt room / 2014
291 Płeć i wygnanie / Czerska, Tatiana. 2013
740 Po co mózg / Ulman, Anatol. 2013
2272 Po demokracji? / Surdykowski, Jerzy. 2020
1009 Po pierwsze: jazzman / Kazana, Marek. 2014
975 Po przyjęciach / Cortázar Julio. 2014
600 Po śladach wiersza trafiać do źródeł : Bartosz Sadliński i Izabela Wageman / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2012
1250 Pochwała czytelników / Bereza, Henryk ; oprac. Paweł Orzeł. 2015
2118 Pochwała kruchości / Czuku, Marek. 2018
663 Pochwała profanacji : "trzecia droga" w kulturze polskiej lat 80. / Kościelniak, Marcin. 2017
1036 Pochwała próżniaków / Stevenson, Robert Louis. 2014
1509 Pochwała swobody / Barańska, Paulina. 2016
2318 Pocztówki literackie Karola Maliszewskiego / Maliszewski, Karol. 2020
2182 Pocztówki literackie Karola Maliszewskiego / Maliszewski, Karol. 2020
2238 Pocztówki literackie Karola Maliszewskiego / Maliszewski, Karol. 2020
2250 Pocztówki z Mikołowa ; Początek ; Zostawić Jezusa ; Droga krajowa nr 19 ; W parku (Ars poetica) / Melanowski, Mateusz. 2019
670 Poczytaj mi, kotku! / Siedlecki, Arkadiusz. 2012
1761 Pod moim oknem ; [Rozchwiało się moje lustro] ; Pogrzeb babci ; Dzień Wszystkich Świętych ; Wychylenie / Tyczyńska, Agnieszka. 2017
1635 Pod osłoną wspólnoty / Szelega, Agnieszka. 2016
401 Pod warstwą „krwi” / Łozowska-Patynowska, Anna. 2018
1087 Podgórze wielokrotnych granic / Nowakowska, Ewa Elżbieta. 2014
1137 Podkreślenia / Bednarek, Marian Lech. 2014
1740 Podmiot zagrywek twórczych / Kuliński, Przemysław. 2017
2324 Podręczny wróg w czasach wyborów / Uścińska, Bożena. 2020
1636 Podróż do kraju mistrza z La Manchy / Romaniak, Damian. 2016
1849 Podróż do mrocznego miasta / Muszer, Dariusz. 2017
1584 Podróż poza czasem / Południak, Małgorzata. 2016
170 Podróże do Niemiec i do Polski : emocje Żydów odwiedzajacych poholocaustową Europe / Meng, Michael. 2014
429 Podróżnicy-regionaliści. Podróże intelektualne do Argentyny a badania regionalne / Gendaj-Hernik, Natalia. 2017
1199 Poematy Agorafobii : rzecz o eksperymentach "Beat Generation" z pejzażem po drugiej stronie Muru Berlińskiego w tle / Rusin, Wiktor. 2015
1608 Poeta w piekle totalitaryzmów / Machej, Zbigniew. 2016
1627 Poety podróż metafizyczna / Messyasz, Maja. 2016
1815 Poetyckie panta rhei / Czuku, Marek. 2017
944 Poezja i postpamięć / Glosowitz, Monika. 2013
403 Poezja jako sposób na wyrażenie milczenia / Sonnenberg, Ewa. 2018
331 Poezja multiinstrumentalna / Kasperek, Justyna. 2018
133 Poezja na kształt ciała (i na odwrót) / Żynis, Bernadetta. 2015
1737 Poezja podmiejska / Zimny, Jerzy Beniamin. 2017
1118 Pogodny pesymizm według Bałczewskiego / Chodakowska, Ewelina. 2014
998 Pogranicze człowieka / Lichtblau, Krzysztof. 2014
182 Pogranicze jako fakt i kulturowa metafora/ Dziergwa, Roman. 2015
2084 Pokrewieństwo / Południak, Małgorzata. 2018
945 Pola ostrości / Kasperek, Justyna. 2013
645 Pola światła i cienia w "Listach z podróży do Ameryki" Henryka Sienkiewicza / Szczaus, Agnieszka. 2005
908 Polak w Niemczach. Witold Gombrowicz w Berlinie / Schahadat, Schamma. 2011
553 Pole barw w "Listach z podróży do Ameryki" Henryka Sienkiewicza / Szczaus, Agnieszka. 2004
394 Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima / Seniów, Adrianna. 2015
1603 Pole Czaszek : (fragment powieści) / Muszer, Dariusz. 2016
1861 Pole czerwieni w wierszach Juliana Tuwima / Seniów, Adrianna. 2013
573 Pole leksykalne "walki orężnej" w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza / Mariak, Leonarda. 2005
1372 Pole semantyczne barw zieleni w twórczości Stefana Żeromskiego / Handke, Kwiryna. 2011
440 Polish Suffragettes and the European Women’s Movement at the Turn of the 19th and 20th Centuries: Paulina Kuczalska-Reinschmit’s Social Activism and Journalism / Zawiszewska, Agata. 2017
1929 Polityczne awarie biesiadne / Balcerzan, Edward. 2017
2315 Polityka w monodramie / Miłkowski, Tomasz. 2020
1116 Polowanie na cudowność / Engelking, Leszek. 2014
2279 Polscy nauczyciele Michaiła Bachtina w Piotrogrodzie (1916-1918) / Żyłko, Bogusław. 2020
2203 Polscy pisarze w Kanadzie : listy znad jeziora Ontario / Zyman, Edward. 2020
1779 Polska a nordycka larpologia stosowana 2010-2016 / Mochocki, Michał. 2017
748 Polska jako Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, czyli kartografia światów/zaświatów Borgesa i Melanchtona / Nowakowska, Ewa Elżbieta. 2013
2308 Polska jednak była... / Zybura, Marek. 2020
434 Polska recepcja Księcia Machiavellego : rozpoznania wstępne / Pietryka, Agnieszka. 2017
2183 Polska to wszystko hołota... / Ćwiertniewicz, Grzegorz. 2020
2207 Polska uteatralniona / Kosiewski, Piotr. 2020
1197 Polska w wierszach i zapiskach Allena Ginsberga / Pietrasz, Andrzej. 2015
1837 Polski Hercen / Szaruga, Leszek. 2017
98 Polski komiks autobiograficzny / Pstrągowski, Tomasz. 2015
2092 Polski szynkwas żydowski / Dymny, Wiesław. 2018
1810 Polskie diabły są zbyt romantyczne / Bohajedyn, Tomasz. 2017
456 Polskie przyimki prefigowane : (próba opisu generatywnego) / Nowak, Tomasz. 2015
1434 Polskie słownictwo medyczne w drugiej połowie XIX wieku oraz na przełomie XIX i XX wieku / Jankowiak, Lucyna Agnieszka. 2011
625 Polszczyzna dawna a współczesna - najistotniejsze różnice w zakresie leksykalnych i gramatycznych sposobów wyrażania liczby / Siuciak, Mirosława. 2005
233 Pomiędzy cierpieniem a trywializacją : cielesność trans i jej filmowe reprezentacje / Stępniak, Grzegorz. 2014
1356 Pomiędzy jednym wynurzeniem a drugim, czyli "Ciemnia" Natalii de Barbaro / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2015
711 Pomiędzy nadzieję a zwątpienie wkrada się cień T. S. Eliota / Klary, Beata Patrycja. 2013
128 Pomiędzy tradycją a nowatorstwem. Rola postaci kobiecych w świecie przedstawionym eposu Torquata Tassa "Gofred abo Jeruzalem wyzwolona"(w przekładzie Piotra Kochanowskiego) / Buszka, Kamila. 2014
365 Ponowoczesny regionalizm i badania komparatystyczne / Rybicka, Elżbieta. 2011
186 Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej / Chylewska-Tölle, Aleksandra. 2014
1514 Popiół i skrucha / Fajfer, Zenon. 2016
1847 Popołudnie / Déry, Tibor. 2017
81 Poprawki w wielkopolskich rotach sądowych / Stęplewski, Artur. 2002
704 Porównania do zwierząt w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja / Kozaryn, Dorota. 2006
268 Porównania w powieści "Matka Makryna" Jacka Dehnela : ogólna charakterystyka struktury i semantyki / Hawrysz, Magdalena. 2017
1536 Porównania z komponentem florystycznym w twórczości Bolesława Prusa / Czachorowska, Magdalena. 2012
2043 Portret emocjonalny apostoła-zdrajcy w dramacie Karola Huberta Rostworowskiego "Judasz z Kariothu" / (na podstawie analizy didaskaliów) / Warda-Radys, Lucyna. 2019
1894 Pory roku / JSM. 2017
2234 Posępne ciągi dalsze : jak Conrad śni Słowackim? / Karol, Samsel. 2019
1292 Posłaniec w dawnych i współczesnych przekładach biblijnych i koranicznych / Kulwicka-Kamińska, Joanna. 2010
1305 Postczłowiek - to brzmi groźnie / Balcerzan, Edward. 2015
258 Postkolonializm wobec podróży. Niektóre przypadki Andrzeja Stasiuka. Iwasiów, Sławomir. 2012
1809 Posty zza Wielkiej Wody : (5.6.2015 - 4.9.2015) / Nowicki, Damian. 2017
14 Poszerzanie pola Zagłady / Czapliński, Przemysław. 2017
1354 Poszerzony język perkusyjny / Mańkowski, Adam. 2015
572 Potrzeba włączenia elementów paleografii do nauczania historii języka polskiego / Leńczuk, Mariusz. 2005
1090 Potwór, który jest w nas : o dehumanizacji we współczesnych narracjach / Jankowska, Agata. 2014
2281 Powaby Baraniego Kożuszka : zyski i straty z polityki historycznej / Bajer, Magdalena. 2020
292 Powieść jako zwierciadło przechadzające się po Lagerstrasse / Krupiński, Piotr. 2013
325 Powiew historii, czyli Witolda Wirpszy instrukcja obsługi chaosu / Michałowski, Piotr. 2018
2251 Powracający / Skonieczny, Rafał. 2019
1132 Powroty Alicji, czyli o wierszach Magdaleny Krytkowskiej / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2014
407 Powroty do przeszłości / Kula, Edward. 2018
1696 Powrócę tu : kobieta na emigracji / Bałczewski, Marcin. 2017
1801 Powtórzenia i przynależności : poezja Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego wobec pamięci / Tabaszewska, Justyna. 2017
1999 Poza nachylenie tekstowe, w stronę doświadczenia przedtekstowego : wskazówki terapeutyczne / Godlewski, Grzegorz. 2018
389 Poznań Edwarda Balcerzana / Balcerzan, Edward. 2017
504 Poznańskie słownictwo i frazeologia związane z komunikacją językową / Piotrowicz, Anna. 2003
93 Pozostałości kultury oralnej w powieściach "Zamek Koniecpolskich" oraz "Matylda i Daniło" Anny Mostowskiej / Vincůrková, Dorota. 2015
970 Pożegnanie / Kozaryn, Dorota. 2009
236 Pożegnanie Hektora z Andromachą w tekstach i obrazach / Makowska, Urszula. 2014
250 Pożegnanie Szefa / Czajko, Mieczysław. 2014
274 Praga Kafki i Różewicza / Romaniak, Damian. 2012
24 Praktyki autobiograficzne Ewy Kuryluk / Grzemska, Aleksandra. 2016
1803 Praktyki kontrfaktualne w narracjach naukowych i fikcjonalnych / Sugiera, Małgorzata. 2017
1108 Praprzyczyna rozmaitości / Branc, Noil. 2014
400 Prawda nie jest ruchoma / Czuku, Marek. 2018
981 Preciosa i wiatr ; Zwada ; Cygańska mniszka / García Lorca, Federico. 2014
562 Prelekcje skandynawskie św. Urszuli Ledóchowskiej jako teksty perswazyjne / Czarnecka, Katarzyna. 2005
1674 Preludium. Śnioszek, Andrzej. 2017
117 Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers / Daugirdaitė, Solveiga. 2015
404 Pro / za i przeciw. 17 / Szaruga, Leszek. 2018
1003 Pro/za i przeciw. 1/ Szaruga, Leszek. 2014
1508 Pro/za i przeciw. 10 / Szaruga, Leszek. 2016
1571 Pro/za i przeciw. 11 / Szaruga, Leszek. 2016
1628 Pro/za i przeciw. 12 / Szaruga, Leszek. 2016
1692 Pro/za i przeciw. 13 / Szaruga, Leszek. 2017
1748 Pro/za i przeciw. 14 / Szaruga, Leszek. 2017
1832 Pro/za i przeciw. 15 / Szaruga, Leszek. 2017
1912 Pro/za i przeciw. 16 / Szaruga, Leszek. 2017
1957 Pro/za i przeciw. 18 / Szaruga, Leszek. 2018
2129 Pro/za i przeciw. 19 / Szaruga, Leszek. 2018
1067 Pro/za i przeciw. 2 / Szaruga, Leszek. 2014
2264 Pro/za i przeciw. 20 / Szaruga, Leszek. 2019
1124 Pro/za i przeciw. 3 : sprawy (nie) prozaiczne / Szaruga, Leszek. 2014
1178 Pro/za i przeciw. 4 : sprawy (nie) prozaiczne 2 / Szaruga, Leszek. 2014
1226 Pro/za i przeciw. 5 : sprawy (nie)prozaiczne / Szaruga, Leszek. 2015
1293 Pro/za i przeciw. 6 / Szaruga, Leszek. 2015
1341 Pro/za i przeciw. 7 / Szaruga, Leszek. 2015
1398 Pro/za i przeciw. 8 / Szaruga, Leszek. 2015
1456 Pro/za i przeciw. 9 / Szaruga, Leszek. 2016
32 Problem cierpienia w "Autobiografii mistycznej" Anny Marii Marchockiej / Sokół, Lidia. 2016
255 Problem przekładu artystycznego w dyskursie i kulturze : Słów kilka o nowej publikacji Marii Krysztofiak pt. Einfűhrung in die Űbersetzungskultur. Frankfurt am Main :Peter Lang, 2013 / Sulikowski, Piotr. 2014
87 Problematyka składniowa na tle lingwistyki tekstu / Zagórski, Zygmunt. 2002
479 Problemy metodologiczne z badaniem orientalizmów w języku polskim / Stachowski, Marek. 2018
1200 Prochy. Szkic w obrocie / Czeczot, Katarzyna. 2015
969 Profesor Wojciech Ryszard Rzepka / Białoskórska, Mirosława. 2009
1910 Projekt tatuażu / Waniek, Henryk. 2018
390 Promyk nadziei czy wieczny blask? : o filmach Satyajita Raya / Liskowacki, Konrad. 2018
347 Propozycje terminologiczne z zakresu architektury i budownictwa w "Budowie kościołów" Piotra Aignera (1825) / 2016
1430 Prosta historia / Bałczewski, Marcin. 2016
1403 Prosta historia prawdziwej miłości / Bałczewski, Marcin. 2015
648 Prostota modeli językowych a ich eksplicytność / Wojdak, Piotr. 2005
2010 Prośba o wysluchanie ; Wiosna 2015 ; Ukraina 2014 ; Rozkurcz ; Próżny płacz, narzekania / Chojnowski, Zbigniew. 2018
1228 Proustowskie magdalenki / Chajęcka, Patrycja. 2015
1216 Prowincja wspomnienia / Suwiński, Bartosz. 2015
163 Prowincja-centrum. Strategie mocy i słabości literatury peryferyjnej (Mickiewicz-Gombrowicz-Stasiuk) / Kuziak, Michał. 2015
1489 Próba wiersza katastroficznego ; Morze jałowe (fragment) ; Oddając ; Anna Przybylska nie żyje ; Futbol / Dalasiński, Tomasz. 2016
2184 Próby : czyli scenariusz uniwersalny / Misiewicz, Tomasz. 2020
1058 Prywatne, publiczne, artystyczne : erotyczne wyznania młodej malarki / Stadnik, Małgorzata. 2014
2161 Przebudź się i śnij / Gawenda, Ewelina Maria. 2018
318 Przeciw "literaturze w sosie własnym" / Rajewska, Ewa. 2012
1244 Przeciw krytyce! / Larek, Michał. 2015
2296 Przeciwko "naiwnemu obiektywizmowi" / Grotowicz, Viktor. 2020
1076 Przed książką / Hoffmann, Krzysztof. 2014
951 Przed Państwem Najwięksi Artyści Świata! / Hnat, Tadeusz. 2013
1295 Przed wojną : książeczka o kaźni / Orzeł, Paweł. 2015
790 Przed wojną : Kochanek tekstu / Orzeł, Paweł. 2013
1068 Przed wojną : monstrualna ruina książki / Orzeł, Paweł. 2014
1350 Przed wojną : nowy początek ludzkości / Orzeł, Paweł. 2015
1125 Przed wojną : z gotyckiego kurzu ... / Orzeł, Paweł. 2014
871 Przed wojną : Ni mniej, ni więcej niż "po prostu człowiek" / Orzeł, Paweł. 2013
1181 Przed wojną : tybetański taniec z niektórymi tajemnymi mistrzami / Orzeł, Paweł. 2014
947 Przed wojną : dawno, dawno temu w Mezopotamii / Orzeł, Paweł. 2013
1230 Przed wojną : sztuka opowiadania z domieszką diabła / Orzeł, Paweł. 2015
733 Przed wojną : historie (od zawsze) nieprawdopodobne / Orzeł, Paweł. 2013
1004 Przed wojną : Słońce - dużo Słońca / Orzeł, Paweł. 2014
1825 Przede wszystkim o paratekstualności i remediacjach / Androsiuk, Łukasz. 2017
1918 Przejrzeć Woody'ego / Pietras, Anna. 2017
1682 Przejść na drugą stronę / Suwiński, Bartosz. 2017
1459 Przekażcie sobie znak pokoju / Zadura, Bohdan. 2016
895 Przeklinanie i przekleństwa w "Wysokich Obcasach" / Stępień, Magdalena. 2008
244 Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka / Szczęsna, Ewa. 2014
1480 Przekład Piotra Poznańczyka a Biblia Leopolity, czyli o XVI-wiecznych edycjach "Księgi Syracha". Cz. 2 / Lenartowicz-Zagrodna, Anna. 2011
1914 Przekład to sztuka języka / Chajęcka, Patrycja. 2017
1018 Przekładowy słownik niemiecko-polski z połowy XIX wieku jako zapis językowej świadomości słownikarza / Nowowiejski, Bogusław. 2009
1084 Przekraczanie estetyki : abject art, czyli sztuka (nie)smaczna / Wasilewska, Diana. 2014
1121 Przekroczyć tekst? / Łozowska-Patynowska, Anna. 2014
568 Przekroje historyczne nazwisk w ujęciu statystycznym : (na materiale kaliskim) / Jaracz, Małgorzata. 2005
870 Przemiana / Orliński, Marcin. 2013
1219 Przepaść, zaskoczenie / Klera, Wiktoria. 2015
545 Przestarzałe formy fleksyjne w kancjonale królewieckim z początku XX wieku / Paluszak-Bronka, Anna. 2004
276 Przestrzenią staje się czas. Gesty nostalgiczne i melancholijne Pamuka i Pessoi / Roszak, Joanna. 2012
16 Przestrzenie Zagłady w perspektywie ekologiczno-nekrologicznej / Domańska, Ewa. 2017
383 Przestrzenie ziemskich rozkoszy oraz pokuty św. Marii Magdaleny w hagiografii i homiletyce dawnej Polski / Golan, Marzena. 2017
1830 Przestrzenne narracje / Kasperek, Justyna. 2017
1634 Przeszłość odtworzona na VHS-ie / Lichtblau, Krzysztof. 2016
41 Prześniona rewolucja polskiej męskości : o Sprzysiężeniu Stefana Kisielewskiego / Śmieja, Wojciech. 2016
1390 Przewodnik po życiu / Hachlica, Mateusz. 2015
1270 Przyjazd / Bałczewski, Marcin. 2015
1094 Przyjdzie gonzo i nas zje, czyli tajna historia pewnej granicy / Zych, Konrad. 2014
863 Przyjemność i śmierć / Sasinowski, Alan. 2013
1978 Przymiotniki barwny, bezbarwny, kolorowy w historii języka polskiego / Seniów, Adrianna. 2014
82 Przymiotnikowe derywaty paradygmatyczne w tożsamych znaczeniowo dubletach słowotwórczych : (na materiale "Słownika polszczyzny XVI wieku") / Szczaus, Agnieszka. 2002
323 Przypisy do poematu Witolda Wirpszy "Grzech pierworodny" / Matywiecki, Piotr. 2018
305 Przypomnienie słowników Bartłomieja z Bydgoszczy z lat 1532 i 1544 / Jankowiak, Lucyna Agnieszka. 2017
84 Przysłówki polisegmentalne w pozycji powierzchniowo-przyrzeczownikowej / Wojdak, Piotr. 2002
961 Przyszłość / Cortázar, Julio. 2014
1080 Przywiązywania i odrywania / Zabłocka, Marta. 2014
941 Przywołując kiedyś, oswajamy obce / Orłowski, Maciej. 2013
618 Ptaki i delfiny ; Kamienie / Wróblewski, Grzegorz. 2012
753 Puder / Latawiec, Bogusława. 2013
927 Pułkownik Polak / Ćwikliński, Krzysztof. 2013
1697 Punkt zwrotny / Lichtblau, Krzysztof. 2017
1322 Punkty zamienne ; Idę ulicą Dekerta, głośno szumi oko ; Pola popielnicowe ; Jasne błękitne okna / Tański, Paweł. 2015
924 Pytania do "Komparatystyki dyskursu" / Bielawna, Katarzyna. 2011
2141 Pytania o współczesność i nowoczesność / Lindstedt, Krzysztof. 2020
1551 Pytanie ; Trzepot ; W szybce ; Namiastka miasta / Przyboś, Uta. 2016
1567 Pytanie czy odpowiedź? / Łozowska-Patynowska, Anna. 2016
231 Queerowanie intymistyki : Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide / Dąbrowski, Bartosz. 2014
436 Questions of Modernity and Postcoloniality in Modern Indian Theatres: Problems and Sources / Kumar, S Satish. 2017
2284 Rada : szkic / Singer, Izaak Baszewis. 2020
1433 Ranking ; Ogon ; Z użytkownikiem / Krause, Rafał. 2016
1956 Raport z oblężonego bytu / Sonnenberg, Ewa. 2018
897 Rasowy arystokrata w świetle tekstów z XIX wieku / Umińska-Tytoń, Elżbieta. 2008
42 Rasowy kształt niemęskości : o Pamiętniku Stefana Czarnieckiego Witolda Gombrowicza / Warkocki, Błażej. 2016
162 Raz tylko.... Polenlieder / Cieśla-Korytowska, Maria. 2015
473 Rdzenni mieszkańcy Czarnego Lądu w oczach Henryka Sienkiewicza podróżnika na materiale "Listów z Afryki" (1892) / Kowalska, Danuta. 2018
396 Realizaciâ intencii utešeniâ pri pomoŝi soveta : formal'no-âzykovoj i pragmatičeskij analiz na materiale russkogo, pol'skogo i češckogo âzykov / Kondzioła-Pich, Katarzyna. 2015
1238 Recenzje widoku z okna na ulicę Wierzbięcice w Poznaniu / Hoffmann, Krzysztof. 2015
1072 Recycling muzyczny vs autorskie produkcje, czyli o tym, jak Chet Faker urzeka w każdej postaci / Petryczko, Monika. 2014
1162 Recyklistan / Bazylak, Grzegorz. 2014
1867 Redaktor i emigrant o pisarzu : postać Tibora Déryego w korespondencji Jerzego Giedroycia i Györgya Gömöriego / Lagzi, Gábor. 2017
1165 Refleksje w Borach Tucholskich / Fogtt, Andrzej. 2014
1558 Refleksyjność / Bereza, Henryk. 2016
168 Region ze słów. Górnośląskie odzyskiwanie głosu / Pospiszil, Karolina. 2015
1260 Regionalizacja czy unifikacja leksyki? : uwagi na marginesie kwestionariusza do badań regionalizmów leksykalnych / Bieńkowska, Danuta. 2010
83 Regionalna geneza norm współczesnej polszczyzny literackiej w ujęciu ilościowym / 2002
1203 Regulamin ; Chcemy się tylko podpalić / Kemp, Ian. 2015
329 Relacja: człowiek - świat zwierzęcy w porównaniach występujących w tekstach Stefana Żeromskiego / Handke, Kwiryna. 2016
1852 Reportaż (1) ; Reportaż (2) ; Reportaż (3) ; Reportaż (4) ; Reportaż (5) / Purosz, Leonidasz. 2017
909 Reprezentacja Zagłady w polskim komiksie : (zarys problematyki) / Lichtblau, Krzysztof. 2013
1781 Reprezentacje władzy w grach komputerowych : porównanie "Wiedźmina III" oraz "Dragon Age: Inqusition" / Schweiger, Bartłomiej. 2017
1720 Reptoidy : zagadka fal Teta / Stankiewicz-Daleszyńska, Elżbieta. 2017
498 Retoryczne środki perswazji w prasie tajnej okresu Powstania Styczniowego (1861-1864) / Mariak, Leonarda. 2003
1615 Rewizja wyroku / Zimny, Jerzy Beniamin. 2016
2226 Rewizje "utraconego" czasu / Orski, Mieczysław. 2020
1424 Rewolucja, strajk i bieda : szkic łódzki / Wołodźko, Krzysztof. 2016
658 Rezonator : ("noir thriller" 3D HD version) / Przywara, Paweł 2013
1361 Rilke na rozdrożu krytyki / Vandenborre, Katia. 2010
424 Rola Matki Boskiej w świetle nauk o rzeczach ostatecznych Jacka Liberiusza / Błoński, Jan. 2018
1860 Rola werbalnych formuł etykiety językowej w listach : (na materiale z lat 1750-1860) / Pawłowska, Anita. 2013
893 Rondo / Suskiewicz, Łukasz. 2013
2197 Rosja : codzienność w feudalnym kraju : z Igorem Biełowem, rosyjskim poetą i tłumaczem o życiu w Rosji, Putinie, odpowiedzialności za II wojnę światową, grze na osłabienie Europy, tłumaczeniu poezji i prozie cenniejszej niż ropa naftowa rozmawia Wojciech Pestka / Biełow, Igor. 2020
362 Rosyjska Północ jako punkt widzenia: Geopoetyczne strategie w prozie Mariusza Wilka / Marszałek, Magdalena. 2011
1878 Rośliny o dwubarwnych kwiatach w podaniach i nomenklaturze Słowian wschodnich / Chodurska, Halina. 2014
298 Rozczytywanie Wirpszy / Chojnowski, Zbigniew. 2018
850 Rozmowa ze "zwykłym człowiekiem" / Gąsowski, Andrzej. 2013
1829 Rozmyte brzegi Kałuży / Michałowski, Piotr. 2017
691 Rozszczepianie / Branc, Noil. 2013
1239 Rozszczepienie / Południak, Małgorzata. 2015
816 Rozwiązanie kwadratury koła / Hoffmann, Krzysztof. 2013
1382 Rozwój znaczeniowy wyrażenia "pospolite ruszenie" w polszczyźnie / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2011
1880 Róża / Szewc, Piotr. 2017
1594 Rubiny, duchy przodków i czerwony lateryt Madagaskaru / Kasprowicz, Daniel. 2016
929 Ruch / Wiedemann, Adam. 2013
1317 Ruch, rytm, radość rysowania (opowiadania) różności : o książkach dziecięcych Mieczysława Piotrowskiego / Zabawa, Krystyna. 2015
2016 Ruchome obrazy w przecietnym kryminale / Majcherczyk, Paweł. 2018
1897 Ruchome słowa Roberta Walsera : analiza związków ruchu, kroków, materialności i słów w "Mikrogramach" / Jakubowicz-Prokop, Zofia. 2017
25 Ruiny i dobro bycia : (wyimki z niecodziennika) / Gleń, Adrian. 2016
111 Rycerz, wojownik, poeta. Okołoliterackie aspekty kultury rycerskiej na Śląsku i jej czeskie inspiracje / Sawina, Dominik. 2015
415 Rytuał o światowym zasięgu / Mańkowski, Adam. 2018
1874 Rzeczownik "barwa" i jego synonimy w dziejach języka polskiego / Białoskórska, Mirosława. 2014
199 Rzeczy i ich ludzie : w obronie rzeczy Bjørnara Olsena / Lewków, Patrycja. 2014
1065 Rzeczywiste i nierzeczywiste staje się jednym ciałem / Staśko, Maja. 2014
1504 Rzeczywistość mniej prawdopodobna niż legenda / Dworek, Mateusz. 2016
1214 Rzeczywistość, prawda, sztuka / Fogtt, Andrzej. 2015
581 Rzeźby, które myślą : Bolesław Biegas / Wasilewski, Andrzej. 2012
1195 Santo Libido / Łukaszuk, Michał. 2015
701 Saturnalia, czyli o oburzeniu w "Manekinach" Karola Maliszewskiego / Samsel, Karol. 2013
1712 Są obok? : teoria Nadistot Wiśniewskiego-Snerga / Lichtblau, Krzysztof. 2017
1853 Scena dramatu / Déry, Tibor. 2017
2094 Scenariuszowe perypetie Wiesława Dymnego / Romaniak, Damian. 2018
1944 Schnitt : (fragment) / Marojević, Igor. 2018
1359 Schwytany anioł / Balcerzan, Edward. 2015
1719 Se puede ; $b Compan ; Unidad / Zagulska, Hanna Maria. 2017
992 Sekretna komoda Cortázara / Turczyński, Andrzej. 2014
2185 Sekrety Jeleniej Góry / Tomicki, Grzegorz. 2020
1319 Sekwencja / Skonieczny, Rafał. 2015
121 Selfies and the Self / Bruś, Teresa. 2015
270 Semantyka "kariery" w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka / Kuźma, Erazm. 2013
1796 Sen / Gardziński, Tomasz. 2017
1468 Sen i prawda / Matywiecki, Piotr. 2016
1601 Sen o kolonii, czyli Polsko-niemiecka rywalizacja w Kamerunie 1884-1885 / Bohajedyn, Tomasz. 2016
1747 Sen o Warszawie, sen o Polsce / Sasinowski, Alan 2017
1707 Sen uwagi Wiśniewskiego-Snerga / Stonawski, Michał. 2017
651 Sens życia : o poezji Beaty Patrycji Klary / Reszke, Laura. 2012
777 Sentymentalizm - sielanka - długie trwanie. O nawiązaniach do sentymentalnych podstaw gatunku w poezji XX wieku / Kostkiewiczowa, Teresa. 2018
786 Sentymentalizm a kultura repetycji. Rola nawiązań muzycznych w polskiej literaturze najnowszej / Regiewicz, Adam. 2018
787 Sentymentalizm w piosence / Szargot, Maciej 2018
785 Sentymentalny profesor. Ślady lektury w listach przyrodnika / Szargot, Barbara. 2018
2009 Sérénité ; Perspektywa ; Glob ; Powroty ; Choroba ; Choroba II / Gałczyńska, Emilia. 2018
2276 Seriale pożerają świat / Kozłowski, Tomasz. 2020
1266 Sęk ; Rewers ; Sekret ; Pokrycie ; Synkopa ; Spot / Gryko, Krzysztof. 2015
2005 Sianokosy / Suskiewicz, Łukasz. 2018
1111 Siberia by car, czyli Amerykanin w Rosji / Liskowacki, Konrad 2014
1948 Siedział na przystanku ; Samotna pod stuletnim ; Rano za tylnym ; Otrzepał pióra ; Widzieliście reklamodawcę ; Odkąd spadł ; Spowszedniały talerze ; -a przecież ; Na końcu języka ; Tylko co czwarta / Kopacki, Andrzej. 2018
175 Sienkiewicz w Katalonii,czyli jak jedna "mała literatura" staje się słyszalna w drugiej / Zaboklicka, Bożena. 2015
2173 Się dzieje / Mizuro, Marta. 2020
1644 Siódme / Liskowacki, Artur Daniel. 2016
1410 Skalpel życia (Derrida, 2002) / Hoffmann, Krzysztof. 2015
2157 Skazani na zwierzęta / Południak, Małgorzata. 2018
565 Składnia opisowa a normatywna : uwagi o współczesnym poradnictwie językowym / Gębka-Wolak, Małgorzata. 2005
454 Składniowe środki kreacji świata przedstawionego w wierszach z tomu "Lutnia po Bekwarku" Jana Lechonia / Dyszak, Andrzej. 2015
1473 Skłonności / Południak, Małgorzata. 2016
732 Skok na całość / Kunz, Tomasz. 2013
447 Skrzydlate słowa Juliana Tuwima / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2015
438 Skrzydlaty kształt. „Intersemiotyczna eschatologia” Głosów Jana Polkowskiego / Subocz, Paulina. 2017
171 Skrzydła - wyraz i nośnik symboli w tekstach Stefana Żeromskiego / Handke, Kwiryna. 2017
2255 Skutki rzucania palenia / Borkowski, Mikołaj. 2020
2258 Slamoteka XXII : rozmowa z Joelem Chmarą o doświadczeniu wielojęzykowego poetyckiego show i o światopoglądowym charakterze slamu (cz. 2) / Chmara, Joel. 2020
1149 Słoneczko / Szwarc, Szymon. 2014
357 Słownictwo "pospolite" w "Słowniku warszawskim" wobec rozstrzygnięć normatywnych w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku : (litery A-N) / Kupidura, Daria. 2015
533 Słownictwo nagłówków w prasie sportowej : (na przykładzie "Przeglądu Sportowego", "Sportu", "Piłki Nożnej") / Mikołajczak, Stanisław. 2004
65 Słownictwo odnarodowe w "Słowniku Języka Polskiego" Samuela B. Lindego / Mikołajczak, Stanisław. 2002
560 Słownictwo potoczne i jego zróżnicowanie wewnętrzne : (na materiale tekstów "Polityki" z lat 1985-1992) / Błażyńska, Beata. 2005
538 Słownictwo potoczne w wybranych tytułach prasy z lat 1985-1992 / Błażyńska, Beata. 2004
341 Słownictwo religijne w powieści "Nowe wędrówki Oryginała" Józefa Korzeniowskiego / Żurawska-Chaszczewska, Jowita. 2016
489 Słownictwo topograficzne w nowelach Bolesława Prusa / Czachorowska, Magdalena. 2003
52 Słownictwo współczesnych listów prywatnych / Długosz, Kazimierz. 2002
346 Słownictwo z zakresu zwyczajów i obrzędów wielkanocnych w perspektywie historycznej / Pawlik, Katarzyna. 2016
466 Słowniki włosko-polskie i polsko-włoskie na przełomie XX i XXI wieku : próba bibliografii / Gnyś, Urszula. 2018
1777 Słowo gra znaczy świat : przestrzeń gry wideo w kognitywnej teorii narracji / Maj, Krzysztof M. 2017
1158 Słowo o Anatolu Ulmanie / Jakób, Lech Marek. 2014
363 Słowo o Moskwie (i pewnej metaforze) / Kopeć, Zbigniew. 2011
2006 Słowo o wyprawie Leona / Błahy, Jarosław. 2018
238 Słowo w kadrze. Literatura i fotografia. Fotografia i literatura / Koszowy, Marta. 2014
418 Smoczy tryptyk / Południak, Małgorzata. 2018
710 Smoleńsk, salony, mesjanizm / Sasinowski, Alan. 2013
1406 Smutek wyartykułowany / Mańkowski, Adam. 2015
1127 Smutna opowieść w oparach jazzu / Bałczewski, Marcin. 2014
1709 Snerg na peryferiach popkultury / Gajdemski, Krzysztof. 2017
1708 Snergologia, czyli Obowiązek poznania / Nawrocki, Rafał. 2017
1623 Snucie toksycznych relacji / Hachlica, Mateusz. 2016
2164 Sny : (z lat 1990-1992) / Drzeżdżon, Jan. 2019
2228 Sny jak królestwo : Maciej Libich rozmawia z Martą Zelwan o jej korespondencji z Henrykiem Berezą, a także o snach, jawie, "Oniriadzie" i "Śnieniu". Zelwan, Marta. 2019
2162 Sny matki / Muszer, Dariusz. 2019
1731 Spadek / Bielawa, Jacek. 2017
1042 Spassverderber : (fragment) / Nerval, Ninette. 2014
457 Specyfika dyskursu edukacyjnego a konceptualizacja świata przedstawionego w tekście artystycznym / Rypel, Agnieszka. 2015
2106 Spinka / Strumyk, Grzegorz. 2018
1846 Splątane jezioro / Balcerzan, Edward. 2017
2029 Sploty / Czapliński, Przemysław. 2017
275 Spłaszczenie autobiograficzne : o pewnym typie (akademickiej) lektury / Wolski, Paweł. 2013
1190 Spłonąć od spojrzeń - symbole zebrane / Południak, Małgorzata. 2014
1506 Spod "dna pamięci" / Orski, Mieczysław. 2016
623 Sposoby konceptualizacji "nadziei" w wypowiedziach młodzieży licealnej / Peplińska, Monika. 2005
343 Sposoby vyraženiâ radosti v sovremennyh russkom i pol'skom âzykah / Kondzioła-Pich, Katarzyna. 2016
1031 Spotkałam panią Dalloway i... / Malzahn, Miłka. 2014
1819 Sprawiedliwość epistemiczna w humanistyce zaangażowanej / Domańska, Ewa. 2017
1040 Staje na rękach/piorun ; Głupstwa ; Konfiskata konfetti / Kitsch, Samantha. 2014
731 Stan krańcowego wzmożenia / Melecki, Maciej. 2013
1463 Stanisław Piętak : poeta ziemi i zaklinań / Brakoniecki, Kazimierz. 2016
1460 Stanisław Piętak / Bereza, Henryk. 2016
428 Stany i doświadczenia liminalne w lirykach Piotra/Petera Lachmana / Chojnowski, Przemysław. 2017
1939 Staram się unikać pustej formy / Čáni, Ladislav. 2018
1262 Staropolskie sposoby leczenia w "krzywym zwierciadle" widziane : (na podstawie "Ogrodu fraszek" Wacława Potockiego) / Bryła, Władysława. 2010
261 Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig / Czerska, Tatiana. 2014
752 Stary poeta ; Przedtem ; 9 września / Świetlicki, Marcin. 2013
2015 Staś / Igielska, Nina. 2018
494 Stereotyp onimiczny w przysłowiach polskich / Jaracz, Małgorzata. 2003
1871 Stoję po stronie fikcji : Varga, Krzysztof. 2017
1541 Strach w garstce popiołu / Szkoła,Dawid. 2016
1921 Straszne rysunki, czyli Komiks grozy / Piech, Olga. 2017
798 Strategie obrazowania ciała Chrystusa w wybranych barokowych utworach pasyjnych / Pasek, Monika. 2018
352 Stratyfikacja słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa : (część druga) / Białoskórska, Mirosława. 2015
1392 Stroszenie się i opadanie / Kuliński, Przemysław. 2015
542 Struktura języka współczesnych subkultur / Kołodziejek, Ewa. 2004
805 Struktura semantyczna polszczyzny regionalnej : (na podstawie słowników współczesnej polszczyzny) / Piotrowska, Agnieszka K. 2007
330 Strukturalno-semantyczna analiza słownictwa z komponentem nazwy barwy "złotej" w lirykach Leopolda Staffa. Cz. 3 / Białoskórska, Mirosława. 2016
1888 Strzeżcie się wakacyjnych pociągów / Bohajedyn, Tomasz. 2017
529 Stylistyczne nacechowanie prefiksalnych formacji czasownikowych we współczesnych przekładach tekstów ewangelicznych / Bieńkowska, Danuta. 2004
610 Sublimując rzeczywistość w apokryf czyli piętno Drzeżdżona / Maliszewski, Karol. 2012
1277 Suma niespełnień / Klera, Wiktoria. 2015
1699 Sylwester na księżycu / Fajfer, Zenon. 2017
1079 Sylwia Plath nie zmrużyła tutaj oka / Prejs, Bogdan. 2014
2096 Symbolika śmierci w "Don't look now" Nicolasa Roega / Romaniak, Damian. 2018
1313 Symfonia zerwanych wątków z "Złotym robaku" Mieczysława Piotrowskiego czyli o czasie i przeszkadzających mu ludziach / Szwarc, Szymon. 2015
1093 Syndrom granicy : notatki o "Krótkim podręczniku przekraczania granic" Gazmenda Kapllaniego / Chajęcka, Patrycja. 2014
1590 Synonimia w świetle "Słownika synonimów polskich" Adama Stanisława Krasińskiego z 1885 roku / Jankowiak, Lucyna Agnieszka. 2012
668 Synu, wyluzuj! / Wojtyła, Konrad. 2012
1898 Sytuacja liryczna a konstruktywistyczny podział na Naturę i Kulturę : Julian przyboś, "Z Tatr" / Obremski, Krzysztof. 2017
37 Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego jako biofikcja o dojrzewaniu do męskości / Mazurkiewicz, Filip. 2016
472 Szantaż emocjonalny w języku polskim i czeskim : ujęcie pragmalingwistyczne / Kondzioła-Pich, Katarzyna. 2018
1439 Szary notes (ołówkiem [pisany]) / Gippius, Zinaida. 2016
150 Szczecin i ryby. Wokół przekładu opisu miasta Paula Friedeborna (1572-1637) / Borysowska, Agnieszka. 2016
103 Szczecińska trauma 1970 : fragment książki Lucjana Adamczuka "Autobiografia człowieka wolnego (Warszawa 2015, mps) / Adamczuk, Lucjan. 2015
640 Szczęśliwy powrót / Lorkowski, Piotr Wiktor. 2012
2266 Szedł potężny smród od podwórza / Błahy, Jarosław. 2019
1563 Szekspiriana / Frania, Arkadiusz. 2016
2293 Szesnaste / Liskowacki, Artur Daniel. 2019
673 Sześcian / Orzeł, Paweł. 2013
1171 Sześć wykładów o rozgryzaniu wiersza / Krzyżanowski, Józef. 2014
334 Szkice, zapisy, figury / Wilczyk, Wojciech. 2018
847 Szkielet szczupaka ; Prześwietleni ; Motyl na obrazku dziecka / 2013
827 Szkoła / Bereza, Henryk. 2013
955 Szósta w nocy, osiemnasta nad ranem / Hoffmann, Krzysztof. 2013
1585 Szóste / Liskowacki, Artur Daniel. 2016
993 Szpiegowanie, czyli literatura, czyli miłość / Sasinowski, Alan. 2014
406 Szpula z ostatnią taśmą / Suwiński, Bartosz. 2018
1421 Sztajer na śmietniku / Milewska, Agnieszka. 2016
654 Sztuka oburzania / Golinowska, Karolina. 2013
2153 Sztuka stawiania średników : spawanie na zimno / Saniewski, Wiesław. 2020
2280 Sztuka w miejscach śmierci / Bzowska-Budd, Katarzyna. 2020
1446 Sztukateria odniesień / Kasperek, Justyna. 2016
1572 Szum codzienności czy kasandryczne wołanie? / Pyda, Jakub. 2016
77 Szyk określeń (kwantyfikatorów) ilościowych w staropolskiej grupie imiennej : (na przykładzie poznańskich rot sądowych) / Słoboda, Agnieszka. 2002
271 Śladami siedemnastowiecznych pejzażystów holenderskich (i Fromentina) / Śniedziewska, Magdalena. 2012
1056 Śmierci zagrać na nosie / Bierejszyk, Joanna. 2014
130 Śmierć grzesznika. Kilka uwag o "Anatomii Martynusa Lutra i Relacyi a oraz suplice [...] za predykantem Burchardym" / Gruntkowska, Dominika. 2014
1309 Śmierć motyla / Kitsch, Samantha. 2015
1146 Śmierć nad śmierciami, czyli raz jeszcze "dla Luizy" / Samsel, Karol. 2014
1657 Śmierć nie jest żadnym narzędziem : o życiu i twórczości Wielimira Chlebnikowa z Joanną Mueller rozmawia Karol Samsel. Mueller, Joanna. 2017
751 Śmierć peregrino : narodziny e-pielgrzyma? / Lichtblau, Krzysztof. 2013
1949 Śnienie świata / Zelwan, Marta. 2018
307 Środki artystycznego obrazowania w "Listach z Afryki" Henryka Sienkiewicza / Kowalska, Danuta. 2017
690 Środowiska literackie na Ukrainie i bunt / Belej, Les'. 2013
30 Śródziemnomorska gościnność w diariuszu Anonima z 1595 roku / Barbarzak, Dawid. 2016
680 Świat jako kloaka i udawanie sensu : paliatywy w świecie prozy Thomasa Bernharda / Jasnowski, Paweł. 2017
631 Świat jest cierpieniem : poezja Houellebecqa / Wasilewski, Andrzej. 2012
1231 Świat kontrkultury Roberta Crumba / Bałczewski, Marcin. 2015
1187 Świat nie może dojść do ładu, czyli od magii i natury w stronę rzeczy pospolitych / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2014
939 Świat odczarowany / Kasperek, Justyna. 2013
1380 Świat roślin w twórczości Bolesława Prusa : przegląd zagadnień / Czachorowska, Magdalena. 2011
1135 Świat słów, milczenia i muzyki / Południak, Małgorzata. 2014
286 Świat w oczach nowego filozofa / Kuźma, Erazm. 2013
635 Świat według Brunona Schulza / Sikorski, Cezary. 2012
725 Świat według prezesa / Liskowacki, Konrad. 2013
1569 Świat zanurzony w ponurości / Wabik, Mateusz. 2016
1934 Świat-kłącze, dzieło-kłącze : kilka uwag wokół poezji "Poety ze smalcu" Ottó Tolnaiego / Libich, Maciej. 2018
1367 Światło i cień w "Zającu" Adolfa Dygasińskiego : analiza leksykalno-stylistyczna / Sokólska, Urszula. 2010
8 Światośmierć Jamesa Joyce'a / Samsel, Karol. 2012
1353 Światowa płyta, światowy jazz / Petryczko, Monika. 2015
1728 Światowość "EverQuestu" : odkrywając dwudziestopierwszowieczną fikcję / Klastrup, Lisbeth. 2017
650 Światy równoległe / Szymoniak, Krzysztof. 2012
1778 Święci i psy : wątki karnawałowe w grach typu "sandbox" / Majkowski, Tomasz Z. 2017
1678 Święta Mario Magdaleno, zmiłuj się nade mną / Bawołek, Waldemar. 2017
1147 Święto odległości : (fragment) / Franczak, Jerzy. 2014
1616 Święty Barnabo, zmiłuj się nade mną / Bawołek, Waldemar. 2016
1274 Święty Benedykcie z Anianu, miej mnie w opiece / Bawołek, Waldemar. 2015
1332 Święty Hieronimie, zmiłuj się nade mną / Bawołek, Waldemar. 2015
1887 Święty Ignacy Antiocheński, pomódl się za mną / Bawołek, Waldemar. 2017
1440 Święty Ignacy z Loyoli, obdarz mnie pokorą / Bawołek, Waldemar. 2016
1163 Święty Ignacy z Loyoli, zmiłuj się nade mną / Bawołek, Waldemar. 2014
2022 Święty Justynie, zmiłuj się nade mną / Bawołek, Waldemar. 2018
1561 Święty Mateuszu, zmiłuj się nade mną / Bawołek, Waldemar. 2016
1497 Święty Mateuszu, zmiłuj się nade mną / Bawołek, Waldemar. 2016
1911 Święty Polikarpie, zmiłuj się nade mną / Bawołek, Waldemar. 2018
2256 Święty Stanisławie, módl się za mnie / Bawołek, Waldemar. 2019
1738 Święty Szczepanie, zmiłuj się nade mną / Bawołek, Waldemar. 2017
2113 Święty Wawrzyńcu, módl się za mnie / Bawołek, Waldemar. 2018
886 Świt / Latawiec, Bogusława. 2013
1705 Ta sama rzeka / Balcerzan, Edward. 2017
1925 Taborski Bolesław, Sasch Marceli / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2017
1074 Tajemnica Don Pedro / Dunin-Wąsowicz, Paweł. 2014
1396 Takiego pięknego syna urodziłam / Staśko, Maja. 2015
687 Talenty w twarzach Króla / Południak, Małgorzata. 2012
1002 Talia pełna figur / Liskowacki, Konrad. 2014
324 Tam w wysokich niebiosach skrzypią nieustannie anielskie pióra / Klary, Beata Patrycja. 2018
1493 Tamagotchi bóg ; Ktoś był na drodze ale nie ma ciała ; Młodzi p po eci w zamku ; Deklaracja nieśmieszkowości / Kania, Karolina. 2016
652 Taniec przed burzą / Łona. 2013
1131 Targ śniadaniowy / Dunin-Wąsowicz, Paweł. 2014
1945 Teatr nie zna granic / Novaković, Milan. 2018
1343 Teatr z widokiem na sąd / Zych, Konrad. 2015
1638 Ten świat jest tylko niewytłumaczalnym snem / Bałczewski, Marcin. 2016
1099 Ten uśmiech, na który wszyscy czekamy / Podolak, Daniel. 2014
689 Teodor w błękicie / Wróblewski, Grzegorz. 2013
147 Teologia na granicy słowa, muzyki i obrazu. Przypadek opery "Saint-François d'Assise" Oliviera Messiaena / Kucia, Katarzyna. 2016
252 Teoria komparatystyki wobec nowych zjawisk w humanistyce / Kledzik, Emilia. 2014
1605 Teoria z haczykiem / Kyrcz, Kazimierz. 2016
278 Terapia i odmowa terapii - autobiograficzne narracje "postenerdowskie" lat ostatnich : Eugen Ruge i Marion Brasch / Helbig-Mischewski, Brygida. 2013
788 Terapia wstrząsowa / Wojtyła, Konrad. 2013
2149 Teresa Tyszkiewicz : wspomnienie / Głowacka, Renata. 2020
574 Terminologia specjalna w "Słowniku języka polskiego" S.B. Lindego : część I, słownictwo naukowe / Matuszczyk, Bożena. 2005
696 Terminy topograficzne równe nazwom własnym w twórczości Stefana Żeromskiego / Czachorowska, Magdalena. 2006
1941 Terytorium smutku i inspiracji : Danilo Kiš i Wojwodina / Bruch, Radek. 2018
188 Testament : przypadek obozu śmierci Kulmhof / Elmanowska, Barbara. 2014
169 The Annexation of Crimea in Russian Literature of the 18th and 21th Centuries / Jekutsch, Ulrike. 2015
771 The Art of Double-Betrayal, or What Comparatists Can Learn from Translators / Yang, Dong. 2018
1753 The Beatles alternatywnie : z Tymonem Tymańskim rozmawia Jan Kozub / Tymański, Tymon. 2017
430 The Polylingual Meat and Bones of Whitman’s American Language Body / Camboni, Marina. 2017
158 The Workers of the Eleventh Hour. Philology, Comparative Studies, and Living-Together / Sławek, Tadeusz. 2015
212 Theaterlandschaften als Bedingungsrahmen fűr literarischen, intermedialen und kulturellen Transfer: Janusz Głowackis Dramen "Kopciuch"(Aschenkinder) und "Antygona w Nowym Jorku"(Antigone in New York) / Schultze, Brigitte. 2014
1546 Thomas Stearns Eliot i Jarosław Marek Rymkiewicz : poetyckie widzenie ogrodu / Pyda, Jakub. 2016
681 Tie Break : z zespołem rozmawia Monika Petryczko / Petryczko, Monika. 2012
1411 Tkanka / Południak, Małgorzata. 2015
1538 Tłumacząc kres dawnego świata na inne języki : moje powroty do "Pieśni Symeona" i "Wędrówki trzech króli" T. S. Eliota / Nowakowska, Ewa Elżbieta. 2016
248 Tłumaczenie a interpretacja. Kilka uwag o "Szalonej lokomotywie" Stanisława Ignacego Witkiewicza w przekładzie na język angielski / Wesołowska, Małgorzata. 2014
1698 To była wojna okopowa / Bałczewski, Marcin. 2017
936 To i owo / Jaworski, Marcin. 2013
1711 To nas ukształtowało : z Markiem Ruffem rozmawia Karol Samsel / Ruff, Marek. 2017
7 To nie jest najtrudniejsze dzieło świata / Bartnicki, Krzysztof. 2012
2126 To the End of Love / Chajęcka, Patrycja. 2018
2165 To twój ostatni oddech / Grotowicz, Viktor. 2020
1691 To wszystko, co ludzie powinni wiedzieć / Liskowacki, Konrad. 2017
1037 To, co zostaje z marzeń żołnierzy / Lech, Joanna. 2014
1358 Tonizacja i orzeźwienie / Południak, Małgorzata. 2015
31 Topos quinque gradus amoris w polskim romansie barokowym / Woron-Trojanowska, Joanna. 2016
1339 Toto to ty / Staśko, Maja. 2015
534 Tożsamość zmediatyzowana - iluzja filmowa i procesy deziluzji w prozie Jakuba Żulczyka / Kulczycka,Dorota. 2018
200 Tożsamość, performatywność, komunikacja : genderowe aspekty autobiografizmu / Iwasiów, Inga. 2014
933 Trafo-Genesis / Polewka, Arkadiusz. 2013
1553 Trans-ferry / Wiśniewski, Radosław. 2016
2210 Transakcja ; Podróże pełne cudów ; Reprint, requiem / Szymańska, Adriana. 2020
2326 Transformacja w krzywym zwierciadle / Bachmann, Klaus. 2020
1081 Transgresje i mediacje / Czapliński, Przemysław. 2014
445 Transgressionen im translatorischen Kontext / Gesche, Janina. 2017
1035 Translatologia a komparatystyka. Serie przekładowe jako problem komparatystyczny / Skwara, Marta. 2010
1043 Trattoria "siedem światów" / Stankiewicz-Daleszyńska, Elżbieta. 2014
1498 Trauma i gehenna oczami dziecka : o "Grobowcu świetlików" Isao Takahaty / Romaniak, Damian. 2016
368 Trenowanie siebie - trenowanie sobą : sport w teoriach i praktykach intymistycznych / Wolski, Paweł. 2017
2172 Troll... / Zybura, Marek. 2020
594 Trójteatr świata / Maciejewski, Krzysztof. 2012
1741 Truchła dni / Suwiński, Bartosz. 2017
2155 Trudne kółka. 1/ Wawrzyńczyk, Rafał. 2018
1566 Trujące ziarno poezji / Hornik, Sławomir. 2016
1384 Tryb zgodności; Droga wewnętrzna; Plan wycieczki; Jeszcze o przejściach / Brągiel, Monika. 2015
1408 Trzecie / Liskowacki, Artur Daniel. 2015
1241 Trzy nie(u)dane wiersze miłosne, czyli o montowaniu erotycznego fantazmatu / Lemieszko, Piotr. 2015
697 Trzy razy o przyszłości / Ciesielski, Wojciech. 2013
738 Trzy świnki / Hoffmann, Krzysztof. 2013
1908 Trzynasta łata / Chwedelidze, Beso. 2018
1971 Trzynaste / Liskowacki, Artur Daniel. 2018
1909 Tut; Boone; U Jensa przy kominku; Początek okresu wielkiego wymierania; Nie ma zgody na nacjonalizm; Gustavito; Rzeka; Donato; Sanatorium; Plażowa ornamentyka; 44 rocznica narodzin hip-hopu / Wróblewski, Grzegorz. 2018
1850 Twarz / Déry, Tibor. 2017
1660 Twarz / Szaruga, Leszek. 2017
2107 Twarz Boga, oczy diabła / Zelwan, Marta. 2018
1630 Twarz miasta (dotąd) bez twarzy / Skalska, Wanda. 2016
2144 Tworząc kobietę jak ideologię / Maliszewski, Karol. 2020
2060 Twórczość literacka w pejzażu medialnym : o społecznym życiu literatury / Antonik, Dominik. 2017
94 Twórczość Persjusza w "Kronice polskiej" Mistrza Wincentego / Węglarz, Olga. 2015
1771 Tylko woda pamięta / Muszer, Dariusz. 2017
502 Typy komunikacji profesjonalnej - przegląd propozycji / Pajewska, Ewa. 2003
1164 Tysiąc książek / Branc, Noil. 2014
1869 Tysiące kilometrów niczego : Grecsó, Krisztián. 2017
1259 Tytulatura w korespondencji Ignacego Krasickiego w latach 1743-1764 / Bałut, Iwona. 2010
1813 U źródeł obrazów / Fogtt, Andrzej. 2017
217 Űbersetzung und Rűckűbersetzung - eine Neubestimmung im Kultur-Code / Krysztofiak, Maria. 2014
2202 Uchodźca ; Obrazki z wystawy / Gwiazda, Piotr. 2020
1070 Uciec od Auschwitz / Lichtblau, Krzysztof. 2014
372 Ucieczka w formę : intymizm w portretach sportowców w filmach dokumentalnych "Superciężki" i "Wojownik" Jacka Bławuta / Wierski, Dominik. 2017
1637 Ucieczka z i w świat obrazu / Bałczewski, Marcin. 2016
1393 Ufność / Rebzda, Marta. 2015
995 Układanie fragmentów, rozbijanie całości / Polachowska, Agnieszka. 2014
1048 Ukraina, Majdan, sztuka / Belej, Les'. 2014
2233 Ulepiony ze wstydu / Jasnowski, Paweł. 2020
2285 Ulisses : rozdział 10 ; Błędne skały (c.d.) / Joyce, James. 2020
2142 Ulisses / Joyce, James. 2020
2211 Ulisses / Joyce, James. 2020
616 Ulotna kruchość literatury : (moje credo pisarskie) / Drzeżdżon, Jan. 2012
1340 Unde malun?... : taki naród / Orski, Mieczysław. 2015
2082 Urodziny japońskiej awangardy / Mańkowski, Adam. 2018
1713 Urywki czasoprzestrzeni : przełomy w życiu Adama Wiśniewskiego-Snerga / Muszer, Dariusz. 2017
1766 Urzeczeni : Rozanow i Gracq / Turczyński, Andrzej. 2017
1066 Utarte ścieżki historii / Polachowska, Agnieszka. 2014
425 Utwory maryjne "Pieśni sobie śpiewanych" Konstancji Benisławskiej a tradycja teologiczna i literacka / Żukowska, Kamila. 2018
1029 Uwagi metajęzykowe w "Informacyi matematycznej" Wojciecha Bystrzonowskiego (1749) / Szczaus, Agnieszka. 2009
2032 Uwagi na temat dziennikarskiego stylu Bolesława Prusa na podstawie kronik o Ogrodzie Saskim : wybrane zadanie / Czachorowska, Magdalena. 2019
64 Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii : osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska / Migdał, Jolanta. 2002
501 Uwagi o słownikach historycznych języka polskiego. Cz. 2 / Migdał, Jolanta. 2003
490 Uwagi o wizerunku współczesnego mówcy / Czarnecka, Katarzyna. 2003
1704 Uważna na sens, czyli O poezji Kaliny Kowalskiej / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2017
2036 Uwodzenie okiem pragmalingwisty / Kondzioła-Pich, Katarzyna. 2019
204 Uzurpacja Zbigniewa i rola rytuałów w "Królewskich synach" Józefa Ignacego Kraszewskiego i "Kronice polskiej" Galla Anonima / Zawadzka, Marta. 2017
1972 Użycza głosu tym, którzy sami nie mogą się wypowiedzieć : Maria Borcz Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2018
2297 Veni vidi Vinci / Skorupski, Kazimierz. 2020
1611 Vera / Kucharska, Marta. 2016
2017 Veracruz / Szkoła,Dawid. 2018
432 Verbal-Visual Punning in Translational Perspective / Kaźmierczak, Marta. 2017
1431 Vitriol / Stankiewicz-Daleszyńska, Elżbieta. 2016
1943 W Australii ; Nigdy nie zapomnę ; O starości ; Zorica ; Cisza ; Rowerem przez życie ; Życie / Trebovac, Vitomirka. 2018
2323 W ciemnościach przyszliśmy : o "Luxusie" Macieja Topolskiego / Poręba, Karol. 2020
916 W cieniu wojny : czekając na najnowszą trylogię "Star Wars" / Romaniak, Damian. 2013
102 W czasie przeprowadzki / Niewrzęda, Krzysztof. 2015
1923 W hołdzie dla popowej klasyki / Mańkowski, Adam. 2017
1822 W imię zmarłych : humanistyka forensycznej wrażliwości i publicznej prawdomówności / Sendyka, Roma. 2017
667 W każdym levelu nowa piramida / Derda, Rafał. 2012
1884 W krainie animatorów i animatrixów : z Alicją Jasiną, szczecinianką mieszkającą w Los Angeles, laureatką studenckiego Oscara, reżyserką animowanych filmów "The light" i "Once upon a lime" rozmawia Damian Romaniak. Jasina, Alicja. 2017
954 W Krakowie każdy jest poetą lub kolegą poety / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2013
942 W którymkolwiek miejscu / Olszewski, Marek. 2013
1106 W Kurlandii / Brakoniecki, Kazimierz. 2014
203 W lustrze pamięci - problemy żydowskiej literatury autobiograficznej / Lisek, Joanna. 2017
1278 W negatywie / Kasperek, Justyna. 2015
2027 W obronie literackich opisów przyrody / Handke, Kwiryna. 2019
641 W płynie / Klera, Wiktoria. 2012
1428 W pociągu do Exter tyłem do kierunku jazdy ; W pociągu do Darlington przodem do kierunku jazdy ; W pociągu do Liverpoolu tyłem do kierunku jazdy ; W pociągu do Norwich przodem do kierunku jazdy ; W pociągu do Oksfordu tyłem do kierunku jazdy ; Wielkie jajo / Slease, Marcus. 2016
2112 W poszukiwaniu chemicznie wędzonych makreli / Muszer, Dariusz. 2018
1893 W poszukiwaniu Logosu / Sonnenberg, Ewa. 2017
2171 W poszukiwaniu sensu / Urbanek, Mariusz. 2020
1618 W poszukiwaniu utraconego sensu / Łukasik, Alicja. 2016
1022 W poszukiwaniu własnego głosu : o debiutanckiej powieści Virginii Woolf / Batory, Paweł. 2014
1060 W smudze, w powidoku / Olszewski, Marek. 2014
1338 W soczewce języka / Jasnowski, Paweł. 2015
2048 W sprawie polityczności polskiej humanistyki / Kuziak, Michał. 2017
1726 W stronę hermeneutyki gier komputerowych / Kłosiński, Michał. 2017
97 W stronę modernistycznego opus vitae : drogi twórcze Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda / Górniak, Karolina. 2015
1455 W stronę nowej wspólnoty / Jasnowski, Paweł. 2016
1684 W stronę syntezy / Łozowska-Patynowska, Anna. 2017
595 W tle / Nowakowski, Paweł. 2012
775 W trosce o "Inne życie" / Obrąpalska, Grażyna. 2013
2274 W ujeżdżalni historii : wartości, doświadczenia, rewolucje albo zielone drzewo życia (I) : z Karolem Modzelewskim rozmawia Sergiusz Sterna-Wachowiak / Modzelewski, Karol. 2020
1218 Wachlarz niezmiennych przestrzeni / Hachlica, Mateusz. 2015
20 Walka o wizję świata : ujawnienia diarysty Gombrowicza / Pańczak, Martyna. 2016
1798 Walka z fantazmatami : odpowiedź na tekst "Groznawstwo, którego nie było" / Marak, Katarzyna. 2017
1215 Wandy Australia w Amsterdamie / Malzahn, O. Miłka. 2015
571 Warianty graficzne u pierwszego pisarza "Psałterza floriańskiego" / Kuźmicki, Marcin. 2005
393 Warsztaty tłumaczenia "Trenów" Jana Kochanowskiego na język chorwacki / Pintarić, Neda. 2015
469 Wartości w dyskursie ziemiańskim w świetle leksyki powieści "Lala" Jacka Dehnela / Hawrysz, Magdalena. 2018
802 Wartościowanie i jego funkcje w XVI-wiecznej regule zakonnej klarysek / Hawrysz, Magdalena.
2088 Warunki graniczne / Nadolny, Patryk. 2018
1671 Wat, Rosja, komunizm : próba podsumowania / Maślanka, Łukasz. 2017
299 Wawrzyniec Wspaniały czy snobistyczny wojewoda? / Rembacka, Katarzyna. 2018
416 Ważne jest znaczenie / Bruch, Radek. 2018
2329 Wąż ; Niepojęta kula ; Czas / Różycki, Tomasz. 2020
817 Wedle indywidualnych wzorców / Południak, Małgorzata. 2013
1327 Wegetacja ; Echolokacja ; Wada ; Nauczycielu zły ; Szachy ; Kłosy puste / Mrozek, Mirosław. 2015
1963 Wehikuł czasu zapomnienia / Bałczewski, Marcin. 2018
1579 Wejść na szczyt / Lichtblau, Krzysztof. 2016
1075 Weronika Górska : wnikliwie, uważnie, cierpliwie / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2014
2158 Wewnętrzny pakt poety z kapłanem : o wierszach ks. Adama Kraski / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2018
783 Wędrowni lirnicy i ich czułe pieśni : "Legenda o Matce Bożej i zbóju oraz "Niesamowite zdarzenie". "Panna żywcem pochowana[...] / Janus, Katarzyna. 2018
2119 Wędrująca w sobie / Dominiak, Anna. 2018
1870 Węgier, emigrant, diarysta : siedem notatek o Sándorze Máraim i jego dzienniku / Libich, Maciej. 2017
1225 Węgry w gorzkiej pigułce / Liskowacki, Konrad. 2015
1937 Węgrzy z Wojwodiny : historia pewnej mniejszości / Sadecki, Andrzej. 2018
157 What Do We Do When the Other Speaks Her Own Language: Returning to the Ethics of Comparativism / Figueira, Dorothy. 2015
159 Where Do Literary Authors Belong? A Post-postmodern Answer / Sell, Roger D. 2015
431 Whitman’s One’s-Self and En-Masse Rewritten. On the Polish Reception Series of ”One’s-Self I Sing” / Skwara, Marta. 2017
1491 Widok z okna / Flaszyński, Dominik. 2016
6 Widokówka z Dublina / Fajfer, Zenon. 2012
996 Widzenie dwubiegunowe / Kasperek, Justyna. 2014
224 Wie "űbersetzt" man Embleme? Am Beispiel der Emblem- und Emblemaatikrezeption im Kiever Kulturmodell der Barockzeit / Kroll, Walter. 2014
1700 Wieczór zatrzymany w pół drogi / Mańkowski, Adam. 2017
1763 Wiejskie wakacje Stephena Hawkinga / Pawłowski, Łukasz. 2017
1655 Wielimir Chlebnikow - poeta nowoczesny / Rogatko, Bogdan. 2017
1662 Wielimir Chlebnikow jako prekursor posthumanizmu? : od biologii do ekofilozofii / Tymieniecka-Suchanek, Justyna. 2017
1725 Wielka gra / Maryl, Maciej. 2017
1746 Wielka Mary / Szelega, Agnieszka. 2017
360 Wielokulturowość Galicji jako wyzwanie i zadanie komparatysty / Sosnowska, Danuta. 2011
1414 Wiersz / Kopyt, Szczepan. 2016
1324 Wiersz miłosny XXI wieku w poezji polskiej i we francuskojęzycznej poezji Belgii / Walczak-Delanois, Dorota. 2010
2024 Wiersze o ufności / Czuku, Marek. 2018
1816 Wiersze spoza grupy wpływów / Wabik, Mateusz. 2017
1450 Wiersze z dwóch krajów i dwóch epok / Wabik, Mateusz. 2016
994 Wiersze zasiane / Engelking, Leszek. 2014
737 Wiersze, które się oburzają i na które wypada się oburzać / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2013
2095 Wiesiek Dymny to był autentyczny człowiek żywioł : z Edwardem Linde-Lubaszenko rozmawia Damian Romaniak. Linde-Lubaszenko, Edward 2018
1282 Wiesława Juszczaka koncepcja poezji / Samsel, Karol. 2015
2163 Wieś, trauma i Zagłada : o opuszczaniu okolicy w "Przebudzeniach" Tadeusza Nowaka / Trusewicz, Michał. 2019
109 Wietrzenie magazynu niepamięci / Bierejszyk-Kubiak, Joanna. 2015
576 Wieża ciśnień ; Umierajkowo ; Die kunst der Fuge / Appel, Mariusz. 2012
1168 Więcej / Klera, Wiktoria. 2014
1836 Więcej niż KINO / Pietras, Anna. 2017
2241 Wigilijne wizje Youriego Vámosa w Operze Wrocławskiej / Jaroszewicz, Oliwia. 2020
829 Wilkołak / Kierc, Bogusław. 2013
630 Willi Blum / Ćwikliński, Krzysztof. 2012
2299 Willmann dwojako / Steinborn, Bożena. 2020
152 With Open Eyes: The Young Narcyza Żmichowska's Reception of Western Cultural Influences / Phillips, Ursula. 2016
1399 Witkacy po południu / Skrendo, Andrzej. 2015
156 Witold Gombrowicz : autobiografizm w trzech odsłonach / Kunz, Tomasz 2014
1369 Witolda Mańczaka teoria nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją : koncepcja zasadna czy błędna? / Walczak, Bogdan. 2010
1302 Wkłucia / Południak, Małgorzata. 2015
1381 Własności składniowe frazeologizmów z komponentem "palce // paluszki lizać" / Gębka-Wolak, Małgorzata. 2011
552 Właściwości językowe listów Stanisława Koszuckiego z pierwszej połowy XVI wieku / Stęplewski, Artur. 2004
1993 Wobec zła : nie-kochanki ojczyzny, czyli Kilka myśli Oriany Fallaci, Hannah Arendt i Marii Janion / Pajdała, Izabela. 2018
1785 Woda w kamieniu / Strumyk, Grzegorz. 2017
1787 Woda życia, śmierci, zmartwychwstania / Pyda, Jakub. 2017
1788 Wodne światy w kinie / Romaniak, Damian. 2017
1693 Wojaże bezkompromisowe / Szelega, Agnieszka. 2017
937 Wojna i los / Liskowacki, Konrad. 2013
888 Wojna łasiła się do naszych stóp / Zabłocka, Marta. 2013
902 Wojna płci / Wagner-Juszkiewicz, Anna. 2013
2066 Wojna Strzemińskiego / Nader, Luiza. 2017
918 Wojna w gwiazdach / Gardasiewicz, Małgorzata Wadżet. 2013
912 Wojna, Holocaust i takie tam rzeczy : Józef Maria Ruszar o Tadeuszu Różewiczu / Skrendo, Andrzej. 2013
906 Wojna, mit i powtórzenie : na marginesie reportaży wojennych Juliusza Kadena-Bandrowskiego / Zych, Konrad. 2013
891 Wojny po wojnach / Zubiński, Tadeusz. 2013
1931 Wojwodina nad Dunajem / Tomasz Kwoka. Kwoka, Tomasz. 2018
516 Wokół definicji słownikowej leksemu "komputer" / Żmigrodzki, Piotr. 2003
384 Wokół dziewiętnastowiecznej recepcji "Wirginii " Vittoria Alfieriego w przekładzie Aleksandra Chodkiewicza / Szadkowska-Mańkowska, Olga. 2017
106 Wokół recepcji "Lukrecji Floriani" George Sand : refleksje na marginesie polskiego wydania powieści / Nadana-Sokołowska, Katarzyna. 2015
1134 Wolne słowa / Hoffmann, Krzysztof. 2014
2217 Wolny strzelec pod nadzorem c.d. : spawanie na zimno / Saniewski, Wiesław. 2020
2301 Wolny strzelec pod nadzorem c.d. : spawanie na zimno / Saniewski, Wiesław. 2020
583 Work in progress / Polewka, Arkadiusz. 2012
302 Wpisanie polityki w przestrzeń."Stracone złudzenia" i dwuznaczność Balzakowskiej topografii / Séginger, Gisèle. 2012
113 Wpływ egzemplów barokowych na wyobraźnię twórczą Anny Mostowskiej na przykładzie powieści "Zamek Koniecpolskich" oraz "Matylda i Daniło"/ Vincůrková, Dorota. 2015
770 Wraca się tylko tam, dokąd wrócić nie można / Orłowski, Maciej. 2013
2193 Wrażenie konkretu / Sala, Zuzanna. 2020
190 Wspomnienia z września 1939 roku towarzysza pancernego 33 Wydzielonego Dyonu Pancernego Wilno / Soiński, Witold. 2014
1656 Wspomnienie o W.W. Chlebnikowie / Majakowski, Władimir. 2017
179 Współczesna literatura emigracyjna/migracyjna : rewizja pojęć analitycznych / Dąbrowski, Mieczysław. 2015
205 Współczesne metody filologiczne w interpretacji żydowskich dokumentów osobistych / Geller, Ewa. 2017
1688 Wszechświaty równoległe, Honegger i Srebrna Rzeka / Meixner, Wojciech. 2017
830 Wszyscy Święci Męczennicy, chrońcie mnie przed złem / Bawołek, Waldemar. 2013
1812 Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy, zmiłujcie się nade mną / Bawołek, Waldemar. 2017
1955 Wszystkie drogi prowadzą do tekstu / Łozowska-Patynowska, Anna. 2018
2101 Wszystko jest ważne : z Adamem Opatowiczem rozmawia ADL. Opatowicz, Adam. 2018
2259 Wszystko ma sens, o ile boli / Czuku, Marek. 2019
1619 Wybrane historycznokulturowe aspekty frazeologii rzemieślniczej / Młynarczyk, Ewa. 2012
539 Wybrane terminy hydrograficzne w twórczości Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa / Czachorowska, Magdalena. 2004
1595 Wybuchowe dorastanie : o książce Alexandry Fuller "Dziś wieczorem nie schodźmy na psy : afrykańskie dzieciństwo" / Szelega, Agnieszka. 2016
460 Wykaz prac doktorskich z zakresu językoznawstwa obronionych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2008-2014 / 2015
834 Wykładniki abstrakcyjności w "Informacyi matematycznej" Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 : część II, zdania ogólne i szczegółowe / Szczaus, Agnieszka. 2007
717 Wykładniki abstrakcyjności w "Informacyi matematycznej" Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 : część I, kategorie fleksyjne czasownika / Szczaus, Agnieszka. 2006
1863 Wykładniki obrazowości w "Informacyi matematycznej" Wojciecha Bystrzonowskiego (1749) / Szczaus, Agnieszka. 2013
728 Wyłowione z morza / Dziedzic, Daria. 2013
1676 Wypiski drugie (fragmenty) : o Donacie Kirschu / Bereza, Henryk. 2017
495 Wyrażanie wartości epistemicznych w tekstach zeznań sądowych z XVI i XVII wieku / Kamiński, Maciej. 2003
1280 Wyrażenie "biały kruk" w dziejach języka polskiego / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2010
1267 Wyspa w cudzysłowie ; Pogoda ducha ; Wniebogłosy ; Księżniczka ma kota, biegnie ; Dziewczynka kupuje mleko / Nawrot, Jolanta. 2015
2227 Wyśniona wolność / Strumyk, Grzegorz. 2019
1227 Wyznanie i samorozgrzeszenie / Bielawa, Jacek. 2015
1378 Wyznanie maski : (fragment) / Mishima, Yukio. 2015
587 Wyzwolić się z własnego szaleństwa / Wojtyła, Konrad. 2012
1756 Wzajemnie pożyteczni / Południak, Małgorzata. 2017
519 Wzorce a interpretacja / Moretti, Franco. 2019
1030 Wzorce niewerbalnych zachowań komunikacyjnych w XIX wieku : (na podstawie kodeksów obyczajowych) / Umińska-Tytoń, Elżbieta. 2009
1016 Wzory XVI-wiecznej polemiki religijnej w świetle pism Marcina Czechowica : (rekonesans) / Hawrysz, Magdalena. 2009
972 Wzorzec stylistyczny polszczyzny biblijnej w pierwszej połowie XVI wieku / Bieńkowska, Danuta. 2009
558 XIII Kolokwium Językoznawcze z cyklu "Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny" / Mariak, Leonarda. 2004
1128 Yukimi Nagono znów nienaganna, a Little Dragon inny niż zwykle, smutniejszy niż zawsze / Petryczko, Monika. 2014
1362 Yukio Mishima w roku 2015 / Inoue, Takashi. 2015
536 Z badań nad polszczyzną salonów XIX i początku XX wieku / Umińska-Tytoń, Elżbieta. 2004
2190 Z cyklu Pornhub Elegies ; Z cyklu Jedenaście hymnów dla smutnych żab ; Z cyklu Przyszłość / Jurczak, Radosław. 2020
836 Z doświadczeń nauczyciela języka polskiego na Uniwersytecie Stanowym Arizony / 2007
525 Z drugiej ręki / Dziel, Paweł. 2010
1689 Z historii kwalifikatorów w polskiej leksykografii : kwalifikatory w "Słowniku synonimów polskich" Adama Stanisława Krasińskiego z 1885 roku / Jankowiak, Lucyna Agnieszka. 2013
309 Z historii nazw demonów domowych rejestrowanych w dobie staro- i średniopolskiej / Krótki, Zuzanna. 2017
1025 Z księgi wielkich zniknięć / Sakowicz, Krystyna ; właśc. Zelwan, Marta. 2014
614 Z listów do Jana Drzeżdżona / Iwaszkiewicz, Jarosław. 2012
1495 Z listów do N. / Rogatko, Bogdan. 2016
1557 Z listów do Son i od Son / Rogatko, Bogdan. 2016
1826 Z marginesów do centrum : "Encyklopedia gender" i inne nowe omówienia a przemieszczanie dyscypliny "gender studies" / Górecki, Przemysław. 2017
1965 Z marokańskich bazarów do Torunia / Mańkowski, Adam. 2018
636 Z niebiańskich manowców / Skalska, Wanda. 2012
1968 Z niższości / Południak, Małgorzata. 2018
2205 Z nowych wierszy : Śniegi stulecia ; W tyle ; Wiersz rewolucyjny ; Na myśl o was ; Protokół nocy ; Haiku dla was / Kunze, Reiner. 2020
1032 Z perspektywy Virginii Woolf, czyli przemierzając przestrzenie "Poniedziałku lub wtorku" / Balsamo, Agata. 2014
2306 Z poczekalni / Kozioł, Urszula. 2020
2169 Z poczekalni / Kozioł, Urszula. 2020
2220 Z poczekalni / Kozioł, Urszula. 2020
703 Z problemów klasyfikowania innowacji frazeologicznych / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2006
2204 Z raptularza czytelnika nowości poetyckich / Maliszewski, Karol. 2020
567 Z zagadnień frazeologii slangowej / Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2005
898 Z zagadnień warsztatu badań etymologicznych : (teoria i metodologia w najnowszych słownikach etymologicznych języka polskiego) / Walczak, Bogdan. 2008
776 Za bramą / Kunz, Tomasz. 2013
1337 Za progiem wświatowstąpienia / Kokot, Anna. 2015
739 Za rogiem / Południak, Małgorzata. 2013
2223 Za zamkniętymi oczami ; Zapadnia / Brakoniecka, Hanna. 2019
515 Zabawy językowe Olgi Tokarczuk / Zgrzywa, Jan. 2003
411 Zaczytać się na śmierć / JSM. 2018
1890 Zagadkowa ostrożność / Łukasik, Alicja. 2017
1159 Zagłada Borgiów w 2012 / Ulman, Anatol. 2014
840 Zagłada gatunków / Morawiec, Arkadiusz. 2017
1182 Zagłada małego miasta / Bałczewski, Marcin. 2014
841 Zagłada w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży / Żurek, Sławomir Jacek. 2017
1114 Zagłuszyć śmierć mamy / Milas, Tymoteusz. 2014
2319 Zagraniczne sygnały literackie / Kozioł, Urszula. 2020
2187 Zagraniczne sygnały literackie / Kozioł, Urszula. 2020
108 Zaimek odzyskany / Stadnik, Małgorzata. 2015
1448 Zakatowanego nie interesuje świat / Dworek, Mateusz. 2016
971 Zakłócenia w komunikacji językowej w dzisiejszej Polsce / Handke, Kwiryna. 2009
2045 Zależności językowe między trzema edycjami Księgi Tobiasza z pierwszej połowy XVI wieku : (zjawiska leksykalne i składniowe) / Lenartowicz-Zagrodna, Anna. 2019
1858 Zależność a kookurencja : dwa różne sposoby wiązania wyrażeń / Moroz, Andrzej. 2013
1437 Założenia / Suskiewicz, Łukasz. 2016
661 Zamęt / Niewrzęda, Krzysztof. 2013
2268 Zanim zaczniesz zmieniać świat, wyczyść sobie buty / Anna Pietras / 2019
796 Zapętlone melancholie / Petryczko, Monika. 2013
118 Zapisać ojcostwo : (Tomasz Jastrun, Jacek Podsiadło) / Śmieja, Wojciech. 2015
148 Zapisać świat, by odnaleźć siebie..., czyli o roli słowa w "Gestach"Ignacego Karpowicza oraz "Kraju bez kapelusza" Dany'ego Laferrière'a / Kotarba, Natalia. 2016
1496 Zapiski 53 : 09.10.2008 r. - 02.09.2009 r. : (fragmenty) / Bereza, Henryk. 2016
1157 Zapiski 54 : 03.09.2009 r. - 17.11.2010 r. : (fragmenty) / Bereza, Henryk. 2014
988 Zapiski 55 : 18.11.2010 r. - 19.09.2011 r. : (fragmenty) / Bereza, Henryk. 2014
833 Zapiski 56 : 20.09.2011 r. - 7.06.2012 r. : (fragmenty) / Bereza, Henryk. 2013
1889 Zapiski na bambusowym liściu : ogólniki o taoistycznym malarstwie i poezji czasu Dynastii Tang. 1 / Turczyński, Andrzej. 2017
26 Zapiski z (przechodniości) bezradności / Serkowska, Hanna. 2016
2125 Zapiski z domu polskiego / Liskowacki, Konrad. 2018
251 Zapiski z grudnia 1981 / Graczyk, Ewa. 2014
90 Zaplecze inwencyjne "Spitamegeranomachii" Jana Achacego Kmity / Goszczyńska, Aleksandra. 2015
361 Zapolska wygląda przez lwowskie okno. Tożsamość modernistycznego Lwowa / Osiński, Dawid Maria. 2011
965 Zapomniałem mego parasola / Staśko, Maja. 2014
1523 Zapożyczenia niemieckie w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza / Mariak, Leonarda. 2011
67 Zapożyczenia niemieckie w słownictwie tematycznie związanym z lasem / Pajewska, Ewa. 2002
706 Zapożyczenia wśród osobliwych szesnastowiecznych rzeczowników biblijnych / Migdał, Jolanta. 2006
1104 Zaproszenie ; Wtedy ; W podmiejskim warsztacie ; Czarna Madonna z Centry ; Siła odśrodkowa ; Trochę z życia, trochę z Iwaszkiewicza / Sośnicki, Dariusz. 2014
1544 Zaufany sekretarz : (fragment) / Eliot, Thomas Stearns. 2016
1175 Zawodny chatroom Kuratora / Orski, Mieczysław. 2014
1150 Zawód kierowca ; Był kot i bełkot / Gawin, Rafał. 2014
1033 Zawsze było: "Virginia i Leonard, Leonard i Virginia", i nikt zbyt wiele o nim nie wiedział... / Brzeziński, Marek. 2014
1285 Zazdrość bogów / Sasinowski, Alan. 2015
2245 Zbawiające i grzeszne ciało literatury / Koniuszy, Przemysław. 2019
2237 Zdrowy ideał ojcobójstwa / Tomicki, Grzegorz. 2020
1661 Ze wspomnień : Jakobson, Roman. 2017
259 Ze wspomnień starego stoczniowca / Cenkier, Tadeusz. 2014
609 Ze zbioru nieznanych baśni / Drzeżdżon, Jan. 2012
2156 Zegadłowicz Emil, Kraszewski Józef Ignacy, Konarski Kazimierz Bogdan, Rościszewska Maria / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2018
1472 Zelenay Tadeusz, Hołuj Tadeusz / Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. 2016
982 Zemsta kolorów / Bednarek, Marian Lech. 2014
1210 Zęby (26.02.2009 r.) / Bereza, Henryk. 2015
1654 Zgranie bez tłumika : (mówi Czarna Ludka) / Mueller, Joanna. 2017
1284 Zielnik Stefana Falimirza z 1534 roku a słownik Calepina z 1588 roku / Jankowiak, Lucyna Agnieszka. 2010
812 Zielona macewa / Kłos, Agnieszka. 2017
2011 Ziemia, ziemia / Zelwan, Marta. 2018
1385 Ziewam, kiedy nie patrzysz / Szablewski, Michał. 2015
754 Zimowe porządki ; Instrumenty czasu ; Szept samotnego wśród ubiegłych nocy / Honet, Roman. 2013
1568 Zjawione wiersze "Jacka od Kamieni" / Frania, Arkadiusz. 2016
759 Zjawisko / Maj, Marek. 2013
603 Zlikwidować na rzecz arkadii / Ulman, Anatol. 2012
405 Zło przeciw złu / Romaniak, Damian. 2018
1835 Złoty środek między naturalizmem a obleśnością, czyli Zrozumieć niezrozumiałe / Nowicki, Damian. 2017
1643 Złoty wawrzyn pozostanie złoty / Południak, Małgorzata. 2016
1001 Złudzenie (nie)zmienności / Bierejszyk, Joanna. 2014
544 Zmiany nacechowania emocjonalnego rzeczowników staropolskich obecnych we współczesnej polszczyźnie / Niekrewicz, Agnieszka Anna. 2004
507 Zmiany semantyczne Mączyńskiego rzeczowników z przyrostkiem "-ość" w polszczyźnie historycznej / Seniów, Adrianna. 2003
1896 Znaczące ciało Gerti : szkic o "Pożądaniu" Elfriede Jelinek / Gromek, Karol. 2017
1586 Znalazł sposób, by z układania liter w wersy uczynić coś ważnego : Krzysztof Kleszcz / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2016
1686 Zniekształcić/przekształcić/odkształcić, czyli Jak skutecznie bawić się fortuną / Kotlińska, Blanka. 2017
1729 Znikąd donikąd ; Diana ; Niewidzialne / Sonnenberg, Ewa. 2017
638 Zobaczyć słowami / Antoniak-Kiedos, Edyta. 2012
220 Zum West-Ost- und Ost-West-Transfer des aufklärerischen Kulturmodells : P. L. Le Roys Erzählung der Begebenheiten vier Russischer Matrosen, die durch einen Sturm zur Insel Spitzbergen verschlagen wurden / Marggraff, Ute. 2014
497 Związek nazewnictwa centralnej i północnej Małopolski z miejscowym dialektem / Kopertowska, Danuta. 2003
1652 Związki akomodacyjne jako wyróżnik zależności składniowej / Gębka-Wolak, Małgorzata. 2013
1494 Zwierzęta / Kocowski, Mateusz. 2016
246 Zwischen 'Kammerlyrik' und Requiem: Anna Achmatova in deutschen Űbersetzungen / Fischer, Christine. 2014
1013 Zwrot niech się zwrotem odciska! / Balcerzan, Edward. 2014
1258 Źli inteligenci patrzą na pop, czyli co nam zostało z Munro / Zych, Konrad. 2015
977 Żadnych przesyłek do Pehuajó : (sztuka w jednym akcie) / Cortázar Julio. 2014
915 Żelazna piramida ; Powrót / Dembek, Leszek. 2013
1834 Życie bez instrukcji / Lichtblau, Krzysztof. 2017
2133 Życie na talerzu / Orzechowski, Marek. 2020
2130 Życie osobiste / Pietras, Anna. 2018
72 Życie polityczne państwa Osmanów w "Przeważnej legacji" Samuela Twardowskiego / Żagan, Aleksandra. 2016
2001 Życie ponad wszystko / Szelega, Agnieszka. 2018
409 Życie z nosem w książkach / Crettenand, Joanna. 2018
1026 Życiorysy wyobrażone : zwielokrotnienie istnienia ludzi i przedmiotów w opowiadaniach Virginii Woolf / Sech, Dorota. 2014
351 Życiowe losy pisarzy wpisane w językową kreację ich dzieł / Handke, Kwiryna. 2015
685 Żyć, obserwować, przemijać i wszystko to spisać / Fietkiewicz-Paszek, Izabela. 2012
524 Żyd i Arab/muzułmanin w europejskich geometriach tożsamości i rożnicy / Bobako, Monika. 2017
214 Żydowsko-amerykański komiks (auto)biograficzny : powieść graficzna czy pamiętnik graficzny? / Klimek-Dominiak, Elżbieta. 2017
1877 Żywe obrazy / Zelwan, Marta. 2017
1400 Żywe zjawiska / Chajęcka, Patrycja. 2015
Opisów 2327