BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Regionalizacja czy unifikacja leksyki? : uwagi na marginesie kwestionariusza do badań regionalizmów leksykalnych /

uwagi na marginesie kwestionariusza do badań regionalizmów leksykalnych /
Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń..
Bieńkowska, Danuta.
Umińska-Tytoń, Elżbieta.

Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.
Miejsce w dokumencie: 2010, T. 9, s. 23-31
Streszczenie w języku angielskim.
1260
dialekty i regionalizmy

Rodzaj dokumentu:

https://wnus.edu.pl/sj/pl/issue/835/article/13912/