BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA FILOLOGICZNA
Kontrast

Konotacje semantyczne przymiotnika "złoty" w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego /

Joanna Rychter..
Rychter, Joanna.
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań nad polszczyzną.
Miejsce w dokumencie: 2004, T. 3, s. 267-288
Streszczenie w języku niemieckim.
546
poezja polska
stylistyka
barwa
Juliusz Słowacki
semantyka
epitet

Rodzaj dokumentu: